Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Eurostars

Program Eurostars je evropský program výzkumu a vývoje, který vychází z mechanismu programu EUREKA. Do programu Eurostars je celkem zapojeno v současné době 31 zemí. Je to většina členských států EU, EHP (Island a Norsko), Švýcarsko, Chorvatsko, Izrael a Turecko. Program Eurostars je řízen Sekretariátem EUREKY v Bruselu. V České republice má program Eurostars v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podporovanými aktivitami jsou mezinárodní projekty výzkumu a vývoje pro veřejné účely, jejichž výstupem je např. nový výrobek, proces nebo služba.

Program Eurostars a jeho jednotlivé projekty vychází z mechanismu programu EUREKA. Financování projektů Eurostars je prováděno ze sdružených národních finančních prostředků, z rozpočtu 7. rámcového programu pro vědu a výzkum a vlastních finančních zdrojů řešitelských organizací.

Autor: Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Vysoká škola ekonomická