Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Student v EU

Problém: přijetí ke studiu v jiném členském státě

Žádné vzdělávací zařízení nemůže preferovat studenty nebo účastníky kurzů z členské země Evropské unie, ve které se vzdělávací zařízení nachází. Nemůže rovněž vyžadovat od studentů nebo zájemců z ostatních členských zemí splnění jakýchkoli zvláštních podmínek, které domácí studenti a zájemci o studium splnit nemusí. Toto pravidlo se ale netýká úspěšného zvládnutí jazykového testu, který je často podmínkou k přijetí. Jazyková zkouška musí být složena před přijímacími testy, pokud je škola vyžaduje.

Instituce, na které se můžete obrátit:

EC EUROPE

Občanský rozcestník - CSS (Citizen Signpost Service)

SOLVITProblém: udělování stipendií v jiném členském státě

Problematika udělování stipendií v zásadě spadá do pravomoci jednotlivých členských států. Tzn. že pokud systém udělování stipendií zvýhodňuje domácí studenty oproti studentům z jiných členských zemí, nejedná se automaticky o případ diskriminace. Dle ustálené judikatury Evropského soudního dvora by se však o diskriminaci jednat mohlo, pokud by dotyčná osoba měla k jinému členskému státu pevnější vazbu, tj. pobývala tam delší dobu (cca déle než pět let), ona nebo její rodiče by v tomto státě před tím pracovali apod. Pouhý status studenta v tomto případě nestačí.

Instituce, na které se můžete obrátit:

EC EUROPE

 Občanský rozcestník - CSS (Citizen Signpost Service)

 SOLVIT

  • Pomůže v případě, že příslušná vzdělávací instituce nebo místní správní orgán Vám neudělil stipendium, ačkoliv splňujete přísné podmínky pro jeho přiznání.
  • Pomoc je poskytována zdarma a ve lhůtě max. 10 týdnů.
  • http://ec.europa.eu/solvit/index.htm
     Problém: uznávání dosaženého vzdělání

V EU platí zásada, že studium absolvované v jednom členském státě by mělo být také uznáno v jiném členském státě. Jedná se o uznávání diplomů, vzdělání nebo částí studijních programů jedné (domácí nebo cizí) vzdělávací instituce jinou vzdělávací institucí. Obvykle je takové uznání považováno za základ pro přijetí na další studium v druhé instituci nebo jako uznání umožňující určitý druh výjimky z povinnosti opakovat studium některých částí programu. Odlišnou otázkou je uznávání kvalifikace (kam se vedle dosaženého vzdělání započítává i praxe), které se věnujeme v části pro „Pracující v EU".

Instituce, na které se můžete obrátit:

NARIC

  • Otázky uznávání vysokoškolských kvalifikací v EU lze konzultovat s národním koordinátorem Centra pro studium a uznávání vysokoškolských kvalifikací NARIC.
  • Kontakt pro ČR je http://www.naric.cz/.
  • Seznam všech NARIC center: http://www.enic-naric.net/.

Občanský rozcestník - CSS (Citizen Signpost Service)

SOLVIT

  • Pomůže v případě, že příslušné správní instituce Vám v rozporu s evropskou legislativou odmítají uznat Vaše dosažené vzdělání z jiného členského státu.
  • Pomoc je poskytována zdarma a ve lhůtě max. 10 týdnů.
Autor: SOLVIT, Ministerstvo průmyslu a obchodu