Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

ČR a EU - informační společnost

Do sféry informační společnosti lze zařadit především internet a další komunikační technologie. Mezi nejpodstatnější a nejvíce diskutované oblasti patří společný regulační rámec a telekomunikační balík.

Postupné zlevňování roamingových služeb proběhlo ve dvou vlnách. První bylo prostřednictvím nařízení č. 717/2007 a platilo do 30. 6. 2012, druhé pak nařízením č. 544/2009. Nařízení č. 717/2007 Komise reviduje již potřetí, a to pomocí návrhu nařízení KOM (2011)402, který EK předložila v červenci 2011. Regulace roamingu tak nadále zůstává v této oblasti aktuálním tématem. ČR v tomto sektoru obecně preferuje takovou tvorbu cen, která vychází z tržních impulsů. Již v roce 2007 ČR odmítala návrh na regulaci roamingu hlasových služeb. Podle MPO může být regulace zavedena pouze jako výjimečný a dočasný nástroj v případě, že došlo k selhání tržních mechanismů. Cenovou regulaci lze považovat za krajní řešení, které má obecně neblahý vliv na trh. Postoj ČR se neměnil ani v případě nařízení č. 544/2009.

Telekomunikační balík byl schvalován dva roky za přispění také českého předsednictví. Balík revidovaných pěti norem měl být implementován do českého právního řádu, a to v rámci zákona o elektronických komunikacích. Ten prošel od roku 2004 několika novelizacemi, naposledy v roce 2012 parlament přijal nový zákon č. 273/2012 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. Nová legislativa měla přinést zásadní změny jak pro telekomunikační operátory, tak pro jednotlivé spotřebitele. Implementační novela Zákona o elektronických komunikacích se měla stát nástrojem pro naplňování připravované strategie "Digitální Česko" a napomoci k větší pružnosti na telekomunikačním trhu.

Od 15. června 2017 mohou uživatelé mobilních telefonů cestující do jiných zemí EU telefonovat, zasílat textové zprávy nebo surfovat na internetu bez jakýchkoliv dalších poplatků. V dubnu 2017 Rada přijala právní akt, který omezuje částky, které si operátoři mohou navzájem účtovat za umožnění roamingu po celé EU. Reforma velkoobchodních cen v EU byla praktickým a právním předpokladem k ukončení roamingu stanoveného v nařízení o roamingu z roku 2015

 

 Změny roamingu

 

Monitoring legislativy EU k tématu informační společnosti

Autor: Iveta Paličková a Petra Kuchyňková, CDK