Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přednášky o EU

Výukové akce Eurocentra Praha pro žáky a studenty v Evropském domě


Interaktivní přednáška o Evropské unii

  • cílová skupina: studenti středních škol, poslední ročník ZŠ
  • délka trvání: 90 min

Interaktivní přednáška o Evropské unii s využitím powerpointové prezentace a hlasovacích zařízení studenty seznámí s historií evropské integrace, fungováním EU, významem Evropské unie v 21. století či zodpoví otázky, co znamená být pro Českou republiku členem EU a pro nás jejím občanem. Vzdělávací seminář klade důraz jak na teoretické aspekty Evropské unie, jako jsou instituce EU, proces integrace nebo již proběhlé i budoucí rozšíření EU, tak především na její praktickou stránku využitelnou mladými lidmi - studium, práce a cestování v EU. Komplexní přednáška o Evropské unii je obohacena o aktivní zapojení studentů nejen prostřednictvím běžné diskuze, ale především využitím hlasovacích zařízení, kdy každý student během semináře bude mít několikrát možnost vyjádřit svůj názor.


Vědomostní soutěž Co víte o Evropské unii?

  • cílová skupina: studenti středních škol
  • délka trvání: 60 - 90 min

Vědomostní soutěž určená pro středoškolské studenty nabízí alternativu, jak si své znalosti o Evropské unii ověřit zábavnou formou. Studenti soutěží rozděleni do čtyř týmů a mohou volit otázky ze čtyř okruhů odpovídající bodovým hodnotám v závislosti na obtížnosti otázek. Na vítězný tým čekají zajímavé odměny. Přijďte se svými studenty soutěžit o Evropské unii i vy!

Chcete-li pro své studenty naplánovat některou z výukových akcí pořádaných v Evropském domě, kontaktujte nás, prosím, na čísle 255 708 255 nebo na emailu knihovna@evropskydum.cz

Autor: Eurocentrum Praha