Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

ČR a EU do 1996


1988

září 1988  

ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky a ČSSR.

19. září 1988  

Zástupci ČSSR a ES podepsali v Bruselu podle pravidel GATT    nepreferenční Dohodu o obchodu s průmyslovými výrobky mezi ČSSR a EHS – platná od 1. dubna 1989.


1989

po 1989                     

Nová koncepce zahraniční politiky - „Návrat do Evropy“, hlavními aktéry jsou Václav Havel a Jiří Dienstbier.

1989                          

Založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a nástroje finanční pomoci ES program Phare, od roku 1990 jej může využívat i Česká republika.

 

1990

7. května 1990                  

V Bruselu uzavřena dohoda mezi ČSFR a EHS a Evropským společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci (kooperační dohoda) s platností 10 let. Dohodu podepsali tehdejší předseda federální vlády Marián Čalfa, předseda Rady ES Gerald Collins a místopředseda Komise Frank Andriessen. Celkově se spolupráce s ES posunula na vyšší úroveň.

 

1991

16. prosince 1991                          

Uzavřena Evropská dohoda o přidružení ČSFR, Maďarska a Polska k ES, hlavní součástí bylo vytvoření zóny volného obchodu mezi ČSFR a ES do 1. ledna 2002. Současně byla podepsána i Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi ČSFR a EHS a ESUO.

 

1992

1. března 1992                              

V platnost vstoupila Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi ČSFR a EHS a ESUO, nahrazuje kooperační dohodu z roku 1990.

 

1993

1. ledna 1993                  

Vznikem samostatné České republiky došlo k přerušení ratifikace Evropské dohody. Spolupráce ČR a EU pokračuje na základě Prozatímní dohody.

4. října 1993                

V Lucemburku přijata nová Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a ES a jejich členskými státy na straně druhé.

 

1995

1. února 1995                  

Evropská dohoda vstupuje v platnost.

13. prosince 1995              

Vláda ČR schválila žádost ČR o přijetí do EU.

 

1996

23. ledna 1996                

ČR požádala v Římě o vstup do EU prostřednictvím tehdejšího předsedy vlády Václava Klause.

26. dubna 1996                

Ministr zahraničí ČR Josef Zielenec převzal dotazník Evropské komise nezbytný pro vypracování posudku k žádosti ČR o členství.

prosinec 1996         

Dotazník byl předán Evropské komisi.

Autor: Euroskop