Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

V letech 2007–2013 investovala EU do evropských regionů celkem 347 miliard eur.

Tyto finanční prostředky měly zlepšit dopravní a internetové spojení do vzdálenějších regionů, podpořit malé a střední podniky ve znevýhodněných oblastech, pomoci chránit životní prostředí a zlepšit úroveň vzdělání a dovedností. Finanční prostředky EU se také investovaly do inovací, rozvoje nových produktů a metod produkce, energetické účinnosti a boji proti změnám klimatu.

Pro léta 2007–2013 byly ustaveny tři cíle regionální politiky EU:

1. Konvergence – solidarita mezi regiony (81,5 % celkového rozpočtu)

Regionální politika podporuje regiony v členských státech, které nedosahují 75% průměru úrovně HDP Evropské unie na osobu, regiony se sociálními problémy a poškozeným životním prostředím

2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (16 % rozpočtu)

Tento cíl podporuje regiony, které nesplňují kritéria prvního cíle a dosahují vyšší úrovně HDP EU na osobu. Záměrem je podpora konkurenceschopnosti a zvýšení přitažlivosti regionů pro investory.

3. Evropská územní spolupráce (2,5 % rozpočtu)

Cílem je podporovat přeshraniční spolupráci (mezi zeměmi nebo regiony), k níž by bez pomoci poskytované v rámci politiky soudržnosti nedošlo. 

Konkrétní možnosti a podporované priority financované v rámci regionální politiky EU stanovují operační programy, které si definují individuálně členské státy ve spolupráci s Evropskou komisí.

Autor: Euroskop