Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Nástroje vnější spolupráce

EU má finanční nástroje, které podporují spolupráci s mimoevropskými (zejména rozvojovými) zeměmi. Jejich cílem je přispívat k rozvoji partnerství a vzájemných vztahů.


Finanční prostředky se využívají na rozvojovou a humanitární pomoc, ale i hospodářskou spolupráci a makrofinanční pomoc, podporu investičních projektů atd. Jednou z forem jsou i tendry na projekty EU, kterých se mohou zúčastnit i české soukromé a veřejné subjekty.


Nástroj předvstupní pomoci (IPA)


Nástroj pomoci kandidátským zemím, které usilují o vstup do EU. Vznikl v lednu 2007 sjednocením předchozích programů a finančních nástrojů jako byly PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD a CARDS a finančního nástroje pro Turecko.

Nástroj evropského sousedství (ENI)


Nástroj funguje v rámci Evropské politiky sousedství a pokrývá regiony jižního Středomoří, Východního partnerství a další. Hlavním cílem ENI je posílit ekonomiku, stabilitu a bezpečnost zemí v sousedství EU.

Evropský rozvojový fond (EDF)


Tento fond stojí jako jediný mimo rozpočet EU a skládá se z dobrovolných příspěvků členských států.  Je zaměřen na rozvojovou spolupráci se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT).

Přehled finančních nástrojů vnější spolupráce EU je k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničí.

Autor: Euroskop