Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Priority vlády v evropské politice

Dne 18. prosince 2017 schválila vláda Andreje Babiše Návrh programového prohlášení vlády České republiky a pověřila premiéra jednáním o tomto návrhu se sněmovními stranami. Dne 14. února 2018 se sešli členové vlády na neformálním jednání, kde potvrdili priority české evropské politiky pro následující měsíce. Týkají se zejména oblasti migrace, obrany, budoucího rozpočtu EU a čerpání fondů. 


Výběr citací z návrhu vládního prohlášení

Evropská politika

 • Budeme prosazovat aktivní a srozumitelnou zahraniční politiku jednoznačně zaměřenou na prosazování českých národních zájmů. Tato politika musí zajistit České republice posilování bezpečnosti, prosperitu a právní demokratický charakter státu. Jsme a budeme i nadále nedílnou součástí evropského civilizačního a hodnotového prostoru. Proto musí naše zahraniční politika vycházet především z členství v EU a NATO.
 • Z řady důvodů (poloha, historie, ekonomické zájmy, hodnotový systém) je pro nás prioritní aktivní členství České republiky v Evropské unii. Není sporu o tom, že EU potřebuje reformu.
 • V rámci EU budeme usilovat o to, aby Česká republika byla aktivní a sebevědomý člen, který je schopen jasně formulovat své zájmy a prosazovat je. EU, její instituce i členské státy, musí být schopny zabezpečit vnější hranice EU, bojovat proti terorismu a projevům radikálního islamismu a účinně se bránit proti útokům v kybernetické oblasti.
 • Jsme přesvědčeni, že současná EU potřebuje reformu. Budeme se na ní chtít významně podílet. EU se má zcela v souladu s principy subsidiarity a proporcionality v budoucnu zaměřovat na to, co občané pociťují jako aktuální. Tento náš názor by se měl projevit i v oblasti financování EU. Cílem je, aby EU jako celek konala méně, ale efektivněji.
 • Rozhodování o přijímání uprchlíků (přesídlování) musí jednoznačně zůstat v kompetenci jednotlivých států EU, stejně jako rozhodování o migračním mixu z hlediska potřeb ekonomiky. O tom, kdo do EU přijde, nesmějí rozhodovat převaděči, ale suverénní EU na základě společné/konsenzuální dohody členských států. Budeme prosazovat takovou změnu pravidel Společného evropského azylového systému (CEAS), která zamezí zneužívání azylových pravidel pro nelegální vstup do Evropy a umožní systém zachovat pro ty, kteří ochranu opravdu potřebují. Schengenská hranice nesmí být pro ilegální migraci prostupná. Je třeba ji adekvátně střežit. EU musí vytvořit mechanismy obrany a ochrany pro případ, kdy se situace náhle zhorší. Jen tak lze uchovat jednu z hlavních výsad evropského prostoru: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.
 • V souladu s humanitární tradicí budeme podporovat řešení uprchlictví zejména aktivitami v zemích původu a v zemích prvního útočiště, kam uprchlíci přicházejí. Budeme prosazovat razantnější přístup EU i NATO a aktivně se na něm podílet. Podpoříme změnu zaměření rozvojových programů tak, aby byly cílené na země rozvrácené konflikty. Česká strana bude usilovat o řešení krizí v zemích jejich původu.
 • Budeme usilovat o posílení zastoupení českých představitelů v institucích a orgánech Evropské unie a lepší spolupráci s těmi stávajícími. Vytvoříme systém, v jehož rámci bude možné lépe řídit kariéry pracovníků v české státní správě a jejich vysílání do funkcí v institucích EU. Budeme aktivněji než dosud informovat veřejnost o svých aktivitách a o klíčových tématech, kterým se v EU věnujeme.

 

Zahraniční politika

 • Budeme udržovat naše nadstandardní vztahy se Slovenskem a Německem, dále rozvíjet česko-rakouské vztahy a pokračovat ve spolupráci ve formátu V4. V rámci EU budeme pro prosazení svých priorit usilovat o vytváření nových aliancí a uskupení. Především ale musíme umět produktivně spolupracovat s rozhodujícími evropskými hráči, s Německem a Francií, a kultivovat naše strategické partnerství. Velká Británie pro nás zůstává bez ohledu na brexit velmi významným partnerem, především z pohledu ekonomiky a bezpečnosti.
 • Nadále budeme prosazovat transatlantickou vazbu a podporovat kooperaci s USA především v oblasti obrany, bezpečnosti a obchodu. Navážeme rovněž na naše tradiční přátelství a strategické partnerství s Izraelem. Podpoříme postupnou integraci Západního Balkánu do EU, což pomůže stabilizovat citlivý region. Významné je pro Českou republiku i Východní partnerství, především spolupráce s Ukrajinou.
 • Nejvyšší prioritou je zachování míru, a tedy i záruka dodržování mezinárodního práva. Chceme se v EU aktivně účastnit diskuze o budoucích vztazích s Ruskou federací. S Čínou chceme docílit hlavně vyvážených a vzájemně výhodných vztahů respektujících pravidla mezinárodního obchodu. Budeme podporovat další rozvoj vztahů s Japonskem a Jižní Koreou.
 • Tradiční součástí české zahraniční politiky je důraz na dodržování lidských práv, včetně práv občanských, politických, ekonomických, sociálních, kulturních a práv menšin. Chceme být aktivní i v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.
 • Nadále budeme podporovat multilaterální mezinárodní uskupení, jako jsou OSN, WTO, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo OECD. Tyto instituce jsou klíčové z hlediska globálního přístupu k problémům bezpečnosti (jaderné otázky, migrační záležitosti), ale také ekonomiky, rozvoje a životního prostředí.
 • V oblasti zahraniční obchodní politiky budeme rozvíjet proaktivní ekonomickou diplomacii, která napomůže lepšímu prosazování českých ekonomických zájmů. Podpoříme exportéry jak v hledání nových obchodních příležitostí, tak v udržení jejich přítomnosti na stávajících trzích a ochráníme investiční projekty v zahraničí. Provedeme reformu všech stávajících zahraničních zastoupení s cílem zvýšit jejich efektivitu.
Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop