Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnitřní trh

Nástroj pro propojení Evropy (CEF), Program podpory daňových systémů v rámci vnitřního trhu (FISCALIS 2020), Program podpory celní správy v EU (CUSTOMS 2020).

 

  • Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Rozpočet 29,299 mld. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
  • Veřejné subjekty;
  • Partnerství veřejného a soukromého sektoru


Program CEF je finančním nástrojem EU pro budování transevropských sítí (TEN) v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací.

V oblasti dopravy (TEN-T, rozpočet: 23,174 mld. eur) je zaměřen na odstraňování bariér v dopravě, zlepšení příhraničního spojení, podporu dlouhodobě udržitelné a efektivní dopravy, prodloužení délky železničních tratí v celoevropském měřítku apod. Dopravní je rozdělena do 9 přeshraničních koridorů s vybranými prioritními infrastrukturními projekty.

energetickém sektoru (TEN-E, rozpočet: 5,126 mld. eur) jsou hlavními prioritami integrace a modernizace energetických trhů v členských státech, podpora energetické bezpečnosti v oblasti dodávky elektrické energie a podpora energie z obnovitelných zdrojů.

oblasti telekomunikací (eTEN, rozpočet: 1 mld. eur) je kladen důraz na rozvoj širokopásmových sítí, širší pokrytí domácností a rozvoj digitálních služeb.

 

  • Program podpory daňových systémů v rámci vnitřního trhu (FISCALIS 2020)

Rozpočet 223 mil.  eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
  • Veřejné subjekty (orgány samosprávy, finanční úřady)


Program podporuje spolupráci mezi správci daní z jednotlivých členských států s cílem zvýšit efektivitu výběru daní v rámci vnitřního trhu. Mezi podporové aktivity se řadí společné školení zaměstnanců, podpora IT systémů pro výměnu informací mezi správci daní atd.

  • Program podpory celní správy v EU (CUSTOMS 2020)

Rozpočet 523 mil. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
  • Veřejné subjekty (orgány samosprávy, celní správa)


Program podporuje spolupráci mezi celními správami jednotlivých členských států s cílem zvýšit efektivitu výběru cel, zabránění nebezpečným nebo nezákonným dovozům a zajistit řádné fungování celní unie. Mezi podporové aktivity se řadí společné školení zaměstnanců, podpora IT systémů pro vývoj funkční elektronizace cel v EU apod.

Autor: Euroskop