Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Podnikání

COSME (navazuje na komunitární program z let 2007-2013 Konkurenceschopnost a inovace, CIP).

 

 • Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME)

Rozpočet 2,03 mld. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
 • Soukromé subjekty (malé a střední podniky)
Prioroty programu

1. Zlepšení hospodářských podmínek udržitelnosti podniků v EU
2. Aktivity k propagaci podnikání
3. Podpora přístupu MSP k finančním prostředkům
4. Podpora vstupu podniků na unijní a globální trhy

Web


Program COSME je zaměřen na podporu malých a středních podniků (MSP). Navazuje na předchozí komunitární program EU pro podporu malých a středních podniků Konkurenceschopnost a inovace (CIP) v období 2007-2013.

Program má stanoven čtyři základní cíle, mezi které patří 1) zlepšení podmínek hospodářské soutěže a udržitelnosti podniků v EU, 2) podpora propagace podniků, 3) zpřístupnění finančních prostředků a 4) podpora vstupu podnikatelských subjektů na nové trhy v EU a ve světě. Ty mají dále stanoveny specifické priority:


1. Zlepšení hospodářských podmínek udržitelnosti podniků v EU (rozpočet: 384.4 mil.
€)

Priority jsou zaměřeny na:

 • Posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti MSP;
 • Aktivity nutné k vytvoření nové strategie konkurenceschopnosti;
 • Iniciativy týkající se zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu založené na mezisektorových aktivitách v oblastech charakteristických velkou koncentrací MSP a vysokým příspěvkem k HDP EU.


2. Aktivity k propagaci podnikání (rozpočet: 86.8 mil.
€)

Podporované typy aktivit zahrnují provádění studií, realizace kampaní a akcí a výměnné programy (Erasmus pro mladé podnikatele).

Priority se týkají:

 • Zlepšení rámcových podmínek ovlivňujících vývoj podnikatelského prostředí;
 • Skupiny nových podnikatelů a potenciálních podnikatelek jako specifické cílové skupiny podpory;
 • Podpory členských států k zlepšení vzdělávání a rozšíření dovedností zejména potenciálně nových podnikatelů.


3. Podpora přístupu MSP k finančním prostředkům (rozpočet: 1 436 mil.
€)

Tento cíl je zaměřen na:

 • Zpřístupnění finančních prostředků u podnikatelských subjektů v zahajovací fázi;
 • Přizpůsobení se požadavkům trhu a posílení přeshraničního financování.

Rozpočet programu COSME bude poskytovat úvěrové záruky MSP pro finanční zprostředkovatele a investice do fondů poskytujících rizikový kapitál pro zajištění růstu MSP a jejich expanzi na zahraniční trhy.


4. Podpora vstupu podniků na unijní a globální trhy (rozpočet: 2 443 mil.
€)

Priority se týkají:

 • Enterprise Europe Network, která poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především MSP (např. odborné poradenství a informace o jednotném trhu, asistence při mezinárodním technologickém transferu, vyhledávání projektových partnerů pro mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu apod.);
 • Zlepšení přístupu MSP na jednotný trh EU;
 • Podpory mezinárodní průmyslové spolupráce se třetími zeměmi.
Autor: Euroskop