Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kultura

Kreativní Evropa

 

  • Kreativní Evropa

Rozpočet 1,46 mld. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
  • Veřejné subjekty (veřejná správa);
  • Neziskové organizace;
  • Soukromé subjekty (malé a střední podniky)

 

Nový program EU Kulturní Evropa je v letech 2014–2020 zaměřen na posílení mobility umělců a distribuci uměleckých a audiovizuálních děl. Do podporovaných kulturních oblastí se řadí mimo jiné výtvarné umění, filmový průmysl, hudba, televize nebo průmysl videoher. Jedním z cílů je jednodušší přístup malých a středních subjektů k půjčkám a úvěrům, což má podpořit nový nástroj EU pro poskytování bankovních záruk.

Cílem programu je rozšířit kreativní průmysl napříč hranicemi a podporovat k tomu potřebné kapacity zejména s ohledem na digitální technologie. Žádost o financování projektu, které probíhá převážně formou grantů, mohou podávat kulturní organizace, nikoliv jednotliví umělci.

Aktivity jsou podporovány ve třech směrech: kulturním (30 % rozpočtu), audiovizuálním (nebo-li MEDIA, 55 % rozpočtu) a mezisektorovém (15 %), do které se řadí nástroj pro poskytování záruk a dodatečných odborných kapacit pro posouzení rizika finančních zprostředkovatelů a nadnárodní koordinace politik (výměna zkušeností, provádění studií, testování nových ekonomických modelů apod.)

Základním požadavkem je přeshraniční rozměr projektu tak, aby se například rozšířilo publikum cizojazyčných umělců. Dosavadní programy Kultura a MEDIA jsou začleněny do nového programu. Oblast původního programu MEDIA Mundus zaměřeného na mezinárodní spolupráci odborníků a mezinárodní distribuci evropských filmů spadá do podprogramu MEDIA.

Autor: Euroskop