Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zdraví

Zdraví pro růst

 

  • Zdraví pro růst

Rozpočet 449,4 mil. eur
Období 2014-2020
Oprávnění žadatelé
  • Veřejné subjekty (orgány veřejné správy, výzkumné a zdravotnické instituce, vysoké školy);
  • Neziskové organizace;
  • soukromé subjekty

 

Program Zdraví pro růst (2014–2020) je třetí víceletý program činnosti Evropské unie (EU). Pomáhá členským státům provádět reformy potřebné k vytváření inovativních a udržitelných systémů zdravotní péče; rozšířit přístup občanů ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči; podporovat zdraví občanů EU a předcházet nemocem a chránit občany EU před přeshraničními zdravotními hrozbami. Míra kofinancování může činit až 80 % způsobilých nákladů.

Autor: Euroskop