Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Iniciativy kohezní politiky

Iniciativy JASPERS, JEREMIE, JESSICA a JASMINE podporovaly lepší využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Komise vytvořila ve spolupráci se skupinou EIB a dalšími finančními institucemi v rámci programového období 2007–2013 čtyři společné iniciativy s cílem dosáhnout účinnější a udržitelnější politiky soudržnosti. Dvě z nich se týkají prosazování nástrojů finančního inženýrství (JEREMIE a JESSICA) a druhé dvě (JASPERS a JASMINE) jako nástroje technické pomoci.

  • JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech. Jedná se zejména o odborné poradenství při realizaci velkých infrastrukturních projektů.
  • JEREMIE (Joint European Resources for Micro to medium Enterprises) – společné evropské zdroje pro malé a střední podniky. EU přiděluje finanční prostředky finančním zprostředkovatelům (zápůjčkové fondy, fondy rizikového kapitálu atd.) na investice do podniků.
  • JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – společná evropská podpora pro udržitelné investice a růst v městských oblastech. EU přiděluje finanční prostředky fondům městského rozvoje, které investují např. do partnerství veřejného a soukromého sektoru.
  • JASMINE (Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe) - společná akce na podporu mikroúvěrových ústavů v Evropě. EU poskytuje technickou pomoc poskytovatelům mikroúvěrů.
Autor: Euroskop