Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Iniciativy kohezní politiky

Iniciativy JASPERS, JEREMIE, JESSICA a JASMINE podporují lepší využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

 

  • JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech. Jedná se zejména o odborné poradenství při realizaci velkých infrastrukturních projektů.

  • JEREMIE (Joint European Resources for Micro to medium Enterprises) – společné evropské zdroje pro malé a střední podniky. EU přiděluje finanční prostředky finančním zprostředkovatelům (zápůjčkové fondy, fondy rizikového kapitálu atd.) na investice do podniků.

  • JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – společná evropská podpora pro udržitelné investice a růst v městských oblastech. EU přiděluje finanční prostředky fondům městského rozvoje, které investují např. do partnerství veřejného a soukromého sektoru.

  • JASMINE (Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe) - společná akce na podporu mikroúvěrových ústavů v Evropě. EU poskytuje technickou pomoc poskytovatelům mikroúvěrů.
Autor: Euroskop