Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Češi v institucích EU

V institucích Evropské unie působí řada Čechů. Někteří z nich zastávají i vedoucí funkce.

Evropská komise

Eva Kružíková, ředitelka týmu zabývajícího se právními otázkami energetiky, životního prostředí a vnitřního trhu

Působila jako národní expert na Generálním ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. Od roku 2007 působí v Právní službě Komise. Před příchodem do Bruselu pracovala na Ministerstvu životního prostředí (poradkyně ministra, ředitelka odboru legislativy).

Irena Moozová, ředitelka pro rovné příležitosti a občanství EU, Generální ředitelství spravedlnost a spotřebitele (DG JUST)

Irena Moozová pracuje v Evropské komisi od roku 2006. V současné době je ředitelkou zodpovědnou za politiky EU v oblasti rovnosti a občanství EU. Před tím pracovala do roku 2010 jako vedoucí Zastoupení Evropské komise v Praze a poté do dubna 2017 koordinovala práci všech Zastoupení EK v Evropě. Promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a absolvovala roční postgraduální kurs na Diplomatické akademii v Madridu. Od roku 1991 pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí v různých manažerských funkcích, mj. jako ředitelka odboru vnitřní administrativy, zástupkyně ředitele odboru lidských práv či jako koordinátorka v týmu pro přípravu summitu NATO (2002). 

Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v Praze

Původně vedoucí politického oddělení byla pověřena vedením v roce 2016 po odchodu Jana Michala. Vystudovala ekonomii a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Vedoucí Zastoupení je od 1. února 2017. 


Ladislav Miko
, vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku

Od začátku roku 2018 byl jmenován vedoucím Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Předtím stál od prosince 2014 v čele generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise. Od května do listopadu 2009 byl ministrem životního prostředí v úřednické vládě premiéra Jana Fischera.


Kabinety evropských komisařů


Daniel Braun
, zástupce ředitelky kabinetu komisařky Věry Jourové

Věnuje se především základním právům. Od roku 2007 působil na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na pozicích ředitele, vrchního ředitele sekce a 1. náměstka ministra.


Eduard Hulicius
, člen kabinetu komisařky Věry Jourové

Absolvent University Karlovy od roku 2011 působil v kanceláři poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové, sám kandidoval za KDU-ČSL do EP v roce 2014 a je prvním náhradníkem na místo europoslance za tuto stranu. V listopadu 2014 se stal členem kabinetu nové české komisařky.


Monika Ladmanová
, poradkyně kabinetu komisařky Věry Jourové

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Columbia University v New Yorku. V letech 1997 – 2008 působila v neziskovém sektoru a prosazovala témata v oblastech práva veřejného zájmu, ochrany lidských práv, rozvoje filantropie a otázky odpovědnosti při správě státu. Významně se zaměřila také na oblast rovných příležitostí pro ženy a muže (byla členkou Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů). Ve společnosti IBM se věnuje korporátní odpovědnosti a strategickému PR.


Tomáš Nejdl
, člen kabinetu komisařky Coriny Creţu

Expert na kohezní politiku, účastnil se přístupových rozhovorů ČR, působil jako diplomat pro regionální politiku na Stálém zastoupení ČR při EU, pracoval také v Evropské komisi jako vyslaný národní expert v rámci Generálního ředitelství pro regionální politiku, podílel se na dokončení programového období českých operačních programů období 2007-2013.


Jolana Mungengová
, členka kabinetu komisařky pro obchod Cecilie Malmström

Absolventka Univerzity Karlovy v Praze, švýcarských Univerzit v Lausanne a v Ženevě a Bostonské Univerzity v Massachusetts, U. S. A. v oboru politických věd, působí od června 2004 v evropských institucích (v letech 2004-2007 a 2009-2014 v Evropském parlamentu). Od 01. listopadu 2014 působila v kabinetu evropské komisařky pro obchod jako politická asistentka a od 15. února 2019 jako členka kabinetu odpovědná za řadu portfoliových oblastí včetně transparentnosti a přístupu k obchodním dokumentům, vztahů s národními parlamenty a obchodovaní s duálním zbožím. 
 


Rada Evropské unie

Petr Hrdlička, Generální sekretariát Rady Evropské unie

Po studiu na VŠE v Praze pracoval několik let v zahraničním obchodě. Poté působil v československé a později české diplomacii, např. v Praze, v Londýně a v Jakartě. Po založení vlastní konzultantské společnosti pracoval pro klienty v České republice, Británii, Rakousku a v Kanadě. Od roku 2005 vede oddělení konferencí na generálním sekretariátu Rady EU a je přímo zodpovědný za organizační zajištění veškerých jednání Rady včetně unijních summitů, a to v Bruselu i v jednotlivých členských zemích Evropské unie.


David Zelinger
, Generální sekretariát Rady Evropské unie

Vede německé jazykové oddělení, které rovněž zajišťuje překlady pro Evropskou radu a zčásti pro Evropskou službu pro vnější činnost. V letech 2007-13 vedl české jazykové oddělení. Do Rady EU přešel z Evropského parlamentu, kde byl dva roky tiskovým atašé pro česká média. Předtím pracoval ve Vídni, Londýně a Bruselu jako novinář se zaměřením na mezinárodní politiku, mj. u BBC a ORF, kde pět let zastupoval šéfredaktora online-zpravodajství. Po studiu moderní filologie v Praze, Vídni a Amsterdamu zprvu učil jazyky a literaturu.

 

Evropský parlament

Nicole Grmelová, právník lingvista

V letech 2004-2008 pracovala jako právník-lingvista v Evropském parlamentu. Nyní je na neplaceném volnu v Evropském parlamentu. Učí na katedře podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze předměty související s právem a institucemi EU. Na VŠE v Praze vede rovněž přípravný kurz pro zájemce o výběrové řízení na pozice úředníků EU, které organizuje EPSO (European Personnel Selection Office).


Účetní dvůr EU


Jan Gregor
, člen Evropského účetního dvora

Po studiích na VŠE v Praze nastoupil na Ministerstvo financí, kde v letech 2001 – 2010 působil jako ředitel Odboru národního fondu. V roce 2010 byl jmenován náměstkem ministra financí pro oblast veřejných rozpočtů. Členem Evropského účetního dvora je od roku 2016, kdy ve funkci nahradil Jana Kinšta.


Soudní dvůr EU


Jiří Malenovský
, soudce Soudního dvora

Mandát soudce získal v květnu 2004. Předtím byl čtyři roky členem českého Ústavního soudu. V letech 1993-1998 působil jako stálý představitel ČR při Radě Evropy ve Štrasburku. Do roku 2000 byl také členem Legislativní rady vlády. Má titul profesora mezinárodního práva veřejného.


Jan M. Passer
, soudce Tribunálu

Vystudoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě ve Stockholmu. Působil jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 (2001–2005) a Nejvyššího správního soudu České republiky (2005–2016). Přednášel na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2006–2016) a na Univerzitě Palackého v Olomouci (2014–2016). V letech 2010-2016 vykonával funkci právního poradce na ministerstvu spravedlnosti. Soudcem Tribunálu se stal 19. září 2016.

Petra Škvařilová-Pelzl, soudkyně Tribunálu


Vystudovala práva v České republice a v Německu (Magister iuris, Karlova univerzita v Praze, 1999 a titul doktora práv Univerzita v Hamburku, 2004). Působila jako vědecká pracovnice na katedře obchodního, námořního a hospodářského práva univerzity v Hamburku, byla úspěšnou kandidátkou výběrového řízení na místa českých právníků u orgánů EU (2004), úřednicí na generálním ředitelství knihovny a výzkumu a dokumentace Soudního dvora Evropské unie (2004–2019), přidělená ke generálnímu řediteli (2010–2016), referendářka soudkyně Soudního dvora Evropské unie M. Berger (2017–2018). Vedla kurzy unijního práva na Vídeňské spolkové akademii veřejné služby, pravidelně vystupovala na Česko-německém festivalu práva, je autorkou několika publikací týkajících se zejména unijního a srovnávacího práva. Soudkyně Tribunálu od 26. září 2019.

Michal Bobek, generální advokát Soudního dvora EU

Získal několik vysokoškolských titulů v oboru práva – na Univerzitě Karlově v Praze, v Cambridge, Oxfordu a Florencii. Po krátkém působení v advokacii svou karierní dráhu reálně započal na Nejvyšším správním soudu. V dalších letech se pak soustředil na akademickou a vědeckou činnost v ČR, Itálii, Velké Británii a na Slovensku. Působil jako řádný profesor evropského práva na College of Europe v belgických Bruggách a jako výzkumný pracovník Institutu evropského a srovnávacího práva při Právnické fakultě Univerzity v Oxfordu. Generálním advokátem je od roku 2015.


Výbor regionů

 

Petr Blížkovský, generální tajemník Výboru regionů

Pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí, kde se zabýval přípravou vstupu České republiky do EU, působil také na Stálém zastoupení ČR při EU. Od roku 2004 pracoval ve funkci ředitele pro ekonomickou a regionální politiku na Generálním sekretariátu Rady EU. Od roku 2016 do letošního října radil velvyslanci, který předsedá Výboru stálých zástupců zemí EU (Coreper), a předsedovi Rady EU (ministr předsednické země Rady), jak formulovat kompromisní návrhy znění legislativních aktů EU nebo politických textů. Petr Blížkovský je spoluautorem knihy „Evropa: myšlenka získávající tvar", která vyšla v roce 2006. Kniha zkoumá výroky evropských historických osobností od 13. století po vznik EU s cílem posílit mezinárodní spolupráci v Evropě. V říjnu 2019 byl jmenován generálním tajemníkem Výboru regionů. 

Markéta Franková, vedoucí českých a slovenských překladatelů ve Výboru regionů a v Evropském hospodářském a sociálním výboru

Doktorát filozofie získala na FF UK v Praze, kde na romanistice vystudovala obor španělština a portugalština. Během studia absolvovala půlroční stáže v Mexiku a v Portugalsku. Řadu let pak přednášela na FF UK, vydala několik skript a současně se věnovala překladatelské činnosti. V letech 1993–96 žila v Mexiku a v Kostarice. V říjnu 2004 se stala první novodobou českou vedoucí oddělení.


Jiří Buriánek
, bývalý generální tajemník Výboru regionů

Od roku 2006 do roku 2014 byl ředitelem Generálního ředitelství rady pro průmyslovou inovaci, výzkum a energetickou politiku. V červnu 2014 se stal generálním tajemníkem Výboru regionů, kde působil do roku 2019. V roce 1993 byl vyslán jako národní expert do Evropské komise, kde se věnoval oblasti soutěže a liberalizace poštovních a telekomunikačních služeb. V letech 1995 až 2000 byl generálním tajemníkem Evropské asociace veřejných poštovních služeb. Potom pracoval pět let jako koordinátor pro rozšíření v bruselské centrále Generálního ředitelství pro společný výzkumný institut JRI při Evropské komisi se zaměřením na implementaci práva vědy a technologie v přistupujících zemích.


Evropská služba pro vnější činnost


Edita Hrdá
, vrchní ředitelka pro region Amerik

Seniorní česká diplomatka s dlouhou profesní kariérou, která se ve velké míře týkala amerického kontinentu. V minulosti vykonávala několik vysoce postavených pozic na Ministerstvu zahraničních věcí, včetně pozic vrchní ředitelky, ředitelky kabinetu ministra, ředitelky amerického a latinsko-amerického odboru. Zastávala rovněž funkci české velvyslankyně v Argentině a Paraguayi. Před svým jmenováním vrchní ředitelkou pro region Amerik Evropské služby pro vnější činnost v prosinci 2015 byla stálou představitelkou ČR při OSN v New Yorku a českou velvyslankyní pro Karibskou oblast.


Jana Hybášková
, velvyslankyně EU v Namibii

V letech 1991 – 1997 působila na Ministerstvu zahraničních věcí ČSFR a ČR, zastávala post velvyslankyně ve Slovinsku (2001 – 2002) a v Kataru a Kuvajtu (2002 – 2004). Od roku 2004 do roku 2009 byla poslankyní Evropského parlamentu. Velvyslankyní EU v Namibii je od roku 2015, předchozí čtyři roky strávila na stejné pozici v Iráku. Vystudovala arabistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.


Tomáš Uličný, velvyslanec EU v Angole

V letech 1991 až 1998 působil v OSN (mise OSN v Iráku, styčný důstojník OSN v Bagdádu). Následně pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. V letech 1999 – 2004 působil na na Stálém zastoupení ČR při EU, kde se věnoval problematice SZBP a SBOP. Od roku 2006 do roku 2010 zastával funkci velvyslance ČR v Sýrii, v roce 2012 byl jmenován velvyslancem EU v Súdánu. Od roku 2016 je velvyslancem EU v Angole.


Evropský policejní úřad (Europol)


Oldřich Martinů, bývalý zástupce ředitele

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1997 – 1999 byl ředitelem národní jednotky Interpolu při Policii ČR. Od roku 2002 do roku 2007 byl náměstkem policejního prezidenta. Do roku 2010 zastával funkci policejního prezidenta. Na postu zástupce ředitele Europolu působil od roku 2011 do října 2019. 


Evropský úřad pro boj s podvody (OLAF)


Petr Klementčlen dozorčího výboru

Působil více než deset let na Nejvyšším státním zastupitelství ČR. Specializuje se mimo jiné na hospodářskou a kybernetickou kriminalitu a má bohaté zkušenosti ze zahraničí. Účastnil se například mise Eulex v Kosovu. 


Evropská investiční banka

Jan Slíva, seniorní poradce místopředsedy

Od roku 2010 pracuje v EIB v Lucemburku, kde postupně vedl kanceláře tří viceprezidentů zodpovědných za půjčky CR, Německu, Rakousku, státům EU-10 a Východnímu partnerství. Vystudoval anglistiku-amerikanistiku na FF UK v Praze a finance na Solvay Brussels School of Economics and Management v Bruselu. Pracoval jako redaktor BBC World Service v Londýně, poté 12 let v americké tiskové agentuře The Associated Press, mimo jiné jako vedoucí editor v newyorské centrále a zpravodaj při EU v Bruselu a Štrasburku. V letech 2008-2009 působil na Stálém zastoupení ČR při EU jako tiskový mluvčí českého předsednictví v Radě EU pro témata Coreperu II.

Autor: Euroskop