Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Češi v institucích EU

V institucích Evropské unie působí řada Čechů. Někteří z nich zastávají i vedoucí funkce.

Evropská komise

Eva Kružíková, ředitelka týmu právní služby Evropské komise pro vnitřní trh

Působila jako národní expert na Generálním ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. Od roku 2007 působí v Právní službě Komise. Před příchodem do Bruselu pracovala na Ministerstvu životního prostředí (poradkyně ministra, ředitelka odboru legislativy).

Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v Praze

Původně vedoucí politického oddělení byla pověřena vedením v roce 2016 po odchodu Jana Michala. Vystudovala ekonomii a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Vedoucí Zastoupení je od 1. února 2017. 


Ladislav Miko
, vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku

Od začátku roku 2018 byl jmenován vedoucím Zastoupení Evropské komise na Slovensku. Předtím stál od prosince 2014 v čele generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele Evropské komise. Od května do listopadu 2009 byl ministrem životního prostředí v úřednické vládě premiéra Jana Fischera.


Kabinety evropských komisařů


Daniel Braun
, zástupce ředitelky kabinetu komisařky Věry Jourové

Věnuje se především základním právům. Od roku 2007 působil na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na pozicích ředitele, vrchního ředitele sekce a 1. náměstka ministra.


Eduard Hulicius
, člen kabinetu komisařky Věry Jourové

Absolvent University Karlovy od roku 2011 působil v kanceláři poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové, sám kandidoval za KDU-ČSL do EP v roce 2014 a je prvním náhradníkem na místo europoslance za tuto stranu. V listopadu 2014 se stal členem kabinetu nové české komisařky.


Monika Ladmanová
, poradkyně kabinetu komisařky Věry Jourové

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Columbia University v New Yorku. V letech 1997 – 2008 působila v neziskovém sektoru a prosazovala témata v oblastech práva veřejného zájmu, ochrany lidských práv, rozvoje filantropie a otázky odpovědnosti při správě státu. Významně se zaměřila také na oblast rovných příležitostí pro ženy a muže (byla členkou Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů). Ve společnosti IBM se věnuje korporátní odpovědnosti a strategickému PR.


Tomáš Nejdl
, člen kabinetu komisařky Coriny Creţu

Expert na kohezní politiku, účastnil se přístupových rozhovorů ČR, působil jako diplomat pro regionální politiku na Stálém zastoupení ČR při EU, pracoval také v Evropské komisi jako vyslaný národní expert v rámci Generálního ředitelství pro regionální politiku, podílel se na dokončení programového období českých operačních programů období 2007-2013.


Rada Evropské unie


Petr Blížkovský
, ředitel, GŘ – Zemědělství, rybolov, sociální věci a zdraví, Ředitelství – Zemědělství

Pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí, kde se zabýval přípravou vstupu České republiky do EU, působil také na Stálém zastoupení ČR při EU. Od roku 2004 pracoval ve funkci ředitele pro ekonomickou a regionální politiku na Generálním sekretariátu Rady EU. Petr Blížkovský je spoluautorem knihy „Evropa: myšlenka získávající tvar", která vyšla v roce 2006. Kniha zkoumá výroky evropských historických osobností od 13. století po vznik EU s cílem posílit mezinárodní spolupráci v Evropě.


Účetní dvůr EU


Jan Gregor
, člen Evropského účetního dvora

Po studiích na VŠE v Praze nastoupil na Ministerstvo financí, kde v letech 2001 – 2010 působil jako ředitel Odboru národního fondu. V roce 2010 byl jmenován náměstkem ministra financí pro oblast veřejných rozpočtů. Členem Evropského účetního dvora je od roku 2016, kdy ve funkci nahradil Jana Kinšta.


Soudní dvůr EU


Jiří Malenovský
, soudce Soudního dvora

Mandát soudce získal v květnu 2004. Předtím byl čtyři roky členem českého Ústavního soudu. V letech 1993-1998 působil jako stálý představitel ČR při Radě Evropy ve Štrasburku. Do roku 2000 byl také členem Legislativní rady vlády. Má titul profesora mezinárodního práva veřejného.


Irena Pelikánová
, soudkyně Tribunálu

Doktorka práv, asistentka hospodářského práva (před rokem 1989), poté doktorka věd, profesorka obchodního práva (od roku 1993) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Členka prezídia Komise pro cenné papíry (1999–2002) a bývalá členka Legislativní rady české vlády (1998–2004). Soudkyně Tribunálu od 12. května 2004.

Jan M. Passer, soudce Tribunálu

Vystudoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě ve Stockholmu. Působil jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 (2001–2005) a Nejvyššího správního soudu České republiky (2005–2016). Přednášel na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2006–2016) a na Univerzitě Palackého v Olomouci (2014–2016). V letech 2010-2016 vykonával funkci právního poradce na ministerstvu spravedlnosti. Soudcem Tribunálu se stal 19. září 2016.

Michal Bobek, generální advokát Soudního dvora EU

Získal několik vysokoškolských titulů v oboru práva – na Univerzitě Karlově v Praze, v Cambridge, Oxfordu a Florencii. Po krátkém působení v advokacii svou karierní dráhu reálně započal na Nejvyšším správním soudu. V dalších letech se pak soustředil na akademickou a vědeckou činnost v ČR, Itálii, Velké Británii a na Slovensku. Působil jako řádný profesor evropského práva na College of Europe v belgických Bruggách a jako výzkumný pracovník Institutu evropského a srovnávacího práva při Právnické fakultě Univerzity v Oxfordu. Generálním advokátem je od roku 2015.


Výbor regionů


Jiří Buriánek
, generální tajemník Výboru regionů

Od roku 2006 do roku 2014 byl ředitelem Generálního ředitelství rady pro průmyslovou inovaci, výzkum a energetickou politiku. V červnu 2014 se stal generálním tajemníkem Výboru regionů. V roce 1993 byl vyslán jako národní expert do Evropské komise, kde se věnoval oblasti soutěže a liberalizace poštovních a telekomunikačních služeb. V letech 1995 až 2000 byl generálním tajemníkem Evropské asociace veřejných poštovních služeb. Potom pracoval pět let jako koordinátor pro rozšíření v bruselské centrále Generálního ředitelství pro společný výzkumný institut JRI při Evropské komisi se zaměřením na implementaci práva vědy a technologie v přistupujících zemích.


Evropská služba pro vnější činnost


Edita Hrdá
, vrchní ředitelka pro region Amerik

Seniorní česká diplomatka s dlouhou profesní kariérou, která se ve velké míře týkala amerického kontinentu. V minulosti vykonávala několik vysoce postavených pozic na Ministerstvu zahraničních věcí, včetně pozic vrchní ředitelky, ředitelky kabinetu ministra, ředitelky amerického a latinsko-amerického odboru. Zastávala rovněž funkci české velvyslankyně v Argentině a Paraguayi. Před svým jmenováním vrchní ředitelkou pro region Amerik Evropské služby pro vnější činnost v prosinci 2015 byla stálou představitelkou ČR při OSN v New Yorku a českou velvyslankyní pro Karibskou oblast.


Jana Hybášková
, velvyslankyně EU v Namibii

V letech 1991 – 1997 působila na Ministerstvu zahraničních věcí ČSFR a ČR, zastávala post velvyslankyně ve Slovinsku (2001 – 2002) a v Kataru a Kuvajtu (2002 – 2004). Od roku 2004 do roku 2009 byla poslankyní Evropského parlamentu. Velvyslankyní EU v Namibii je od roku 2015, předchozí čtyři roky strávila na stejné pozici v Iráku. Vystudovala arabistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.


Tomáš Uličný, velvyslanec EU v Angole

V letech 1991 až 1998 působil v OSN (mise OSN v Iráku, styčný důstojník OSN v Bagdádu). Následně pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. V letech 1999 – 2004 působil na na Stálém zastoupení ČR při EU, kde se věnoval problematice SZBP a SBOP. Od roku 2006 do roku 2010 zastával funkci velvyslance ČR v Sýrii, v roce 2012 byl jmenován velvyslancem EU v Súdánu. Od roku 2016 je velvyslancem EU v Angole.


Jakub Kalenský
, člen Týmu pro východní strategickou komunikaci (East StratCom Team)

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (filozofie a rusistika), rusista a novinář. Působil v Lidových novinách, hospodářských novinách, v České televizi nebo časopisu Týden. 


Evropský policejní úřad (Europol)


Oldřich Martinů, zástupce ředitele

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1997 – 1999 byl ředitelem národní jednotky Interpolu při Policii ČR. Od roku 2002 do roku 2007 byl náměstkem policejního prezidenta. Do roku 2010 zastával funkci policejního prezidenta. Zástupcem ředitele Europolu byl jmenován v roce 2011. 


Evropský úřad pro boj s podvody (OLAF)


Petr Klementčlen dozorčího výboru

Působil více než deset let na Nejvyšším státním zastupitelství ČR. Specializuje se mimo jiné na hospodářskou a kybernetickou kriminalitu a má bohaté zkušenosti ze zahraničí. Účastnil se například mise Eulex v Kosovu. 

Autor: Oddělení institucionální komunikace ÚV ČR