Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Týden v EU - 22. - 28. února 2016

Euroskop, 01.03.2016

V tomto čísle Týdne v EU se dočtete o:

  • Zimním energetickém balíčku Komise
  • Zasedání ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, které se zabývalo například přínosem vzdělávání k řešení migrační krize a novou agendou dovedností pro Evropu
  • Mimořádném jednání ministrů vnitra, věnovaném otázkách Schengenského hraničného kodexu, vzniku Evropské pohraniční a pobřežní stráže a současné migrační situaci
  • Plenárním zasedání Evropského parlamentu, zabývajícím se výsledky únorové Evropské rady, evropským semestrem a dohodami s tabákovými firmami
  • Diskusi v Evropském parlamentu k navrženému novému režimu pro nabývání a držení zbraní v EU 
  • Programu Rady pro životní prostředí 4. března, Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 7. března a Rady pro hospodářské a finanční věci 8. března
  • Agendě březnového plenárního zasedání Evropského parlamentu
  • Výsledcích zasedání Výboru o EU na vládní i pracovní úrovni
  • Schválených rámcových pozicích
  • A kalendáři EU na příští týden
Autor: Euroskop

Další články v rubrice