Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Týden v EU - 11. - 17. dubna 2016

Euroskop, 19.04.2016

V tomto čísle Týdne v EU se dočtete o:

 • Akčním plánu Komise v oblasti DPH
 • Novém programu pro jadernou energetiku v EU
 • Srovnávacím přehledu soudnictví v EU pro rok 2016
 • Jednání ministrů energetiky, které se zabývalo např. zlepšením podmínek na trhu s elektřinou a bezpečností dodávek elektrické energie
 • Radě pro zemědělství a rybolov, na níž se ministři zabývali ochranou mořských systémů, podvody v oblasti potravin a situací na trhu se zemědělskými komoditami, jako i Evropským fondem pro strategické investice
 • Neformální Radě pro obecné záležitosti, kde se diskutovalo o stavu Evropské unie a hledaly se cesty, jak dále zlepšit spolupráci Rady pro obecné záležitosti a Evropské rady
 • Společném "jumbo" jednání ministrů životního prostředí a dopravy, které se zabývalo chytrou mobilitou, udržitelnou dopravou a inovacemi a rolí námořné a letecké dopravy
 • Výsledcích plenárního zasedání Evropského parlamentu
 • Nových pravidlech o ochraně dat
 • Diskusi k glyfosátu v Evropském parlamentu
 • Agendě Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 21. dubna a neformální Rady pro hospodářské a finanční věci 22.-23. dubna
 • Publikacích evropských think-tanků
 • Výsledcích zasedání Výboru o EU na vládní i pracovní úrovni
 • Schválených rámcových pozicích a
 • Kalendáři EU na nadcházející týden
Autor: Euroskop

Další články v rubrice