Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Týden v EU - 13. - 19. června 2016

Euroskop, 21.06.2016

V tomto čísle Týdne v EU se dočtete o:

 • Nové agendě dovedností pro Evropu
 • Návrhu migračních partnerství s třetími zeměmi
 • Krocích k prevenci radikalizace
 • Nové strategii pro mezinárodní kulturní vztahy
 • Doporučeních Národního konventu o EU k vícerychlostní Evropě
 • Výsledcích Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, která se zabývala například evropským semestrem 2016
 • Radě pro hospodářské a finanční věci, kde ministři měli schválit směrnici o opatřeních proti vyhýbání se daňové povinnosti
 • Debatě o demokracii online v Evropském parlamentu
 • Agendě plenárního zasedání Evropské parlamentu 22.-23. června
 • Agendě Rady pro zemědělství a rybolov 27.-28. června 
 • Výsledcích zasedání Výboru o EU na vládní i pracovní úrovni
 • Schválených rámcových pozicích a
 • Kalendáři EU na další týden
Autor: Euroskop

Další články v rubrice