Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zářijový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 23. 10. 2017, psáno pro Euroskop
Bruselský úředník

Výběr bruselského dění v září 2017 očima analytika Ondřeje Krutílka. Pravidelně, každý měsíc na Euroskopu.

Asociační dohoda EU s Ukrajinou vstoupila v platnost. Stalo se 1. 9.

 

Neflákají se, pracují, ale pořád jsou nad propastí, protože jim hrozí chudoba. V EU je takových osob 10 %. Podle Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound je to dost, a proto jim věnovala studii. Uveřejněna byla rovněž 1. 9.

 

Komise 1. 9. zahájila 11. ročník soutěže Juvenes Translatores. Překladatelé narození v roce 2000 přeloží 23. 11. 2017 z jednoho úředního jazyka EU do jiného jednostránkový text na téma šedesátého výročí podpisu Římských smluv.

 

Ve Výboru regionů chtějí „lepší regulaci zemědělských trhů“. Své přání vyslovili 1. 9., v předvečer neformálního jednání Rady ministrů zemědělství.

 

V sázce začíná být mnoho, uzavřel 3. 9. předseda Evropské rady Donald Tusk své vyjádření k dalšímu severokorejskému jadernému testu.

 

Nemoci z povolání a pracovní úrazy stojí 476 mld. eur ročně, tedy 3,3 % HDP EU, plyne z tiskové zprávy Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zveřejněné 4. 9. EU má co dohánět, protože „bezpečná a zdravá práce je jedním ze základních lidských práv“.

 

Německo může pomoci Air Berlin, souhlasila 4. 9. Komise. 150mil. překlenovací úvěr by měl insolventní společnosti pomoci „sbalit kufry“.

 

Učni musí do světa. Nebo alespoň do Evropy, konstatovala 4. 9. komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová, když prezentovala novou iniciativu ErasmusPro umožňující financovat tří- až dvanáctiměsíční stáže.

 

Dobrá zpráva: firmy vyvážející z EU nebezpečné chemické látky informují o svých aktivitách častěji. Za poslední tři roky vzrostl počet ex ante notifikací o celých 74 %, informovala 6. 9. Evropská agentura pro chemické látky.

 

Soudní dvůr 6. 9. zrušil rozsudek, podle nějž měl Intel zaplatit 1,06 mld. eur za zneužití dominantního postavení. Uznal, že Tribunál se ve věci C-413/14 procesně pochybil.

 

Soudní dvůr 6. 9. zamítl žaloby Slovenska a Maďarska (C-643/15 a C-647/15) proti dočasnému mechanismu povinné relokace žadatelů o azyl. Prý je účinný a přiměřený. Komise dokonce tvrdí, že „je funkční a přináší výsledky“. Faktem je, že k 6.9. bylo relokováno 27.695 osob. Původně jich mělo ovšem být mnohem více.

 

Náhradu škody v případě zpoždění nebo zrušení letu s mezipřistáním je třeba vypočítat na základě vzdálenosti mezi letištěm odletu a letištěm příletu. I když je let reálně delší, a náhrada by tedy mohla být vyšší. Vzdušná čára je podle rozsudku Soudního dvora ve věci C-559/16 (ze 7. 9.) vzdušná čára.

 

Komise 7. 9. představila zásady pro politický dialog o Irsku a Severním Irsku. Jelikož však za brexit podle unijního vyjednavače Michela Barniera může výhradně Velká Británie, měla by to být právě ona, kdo předloží „řešení výzev, jimž v jeho důsledku tento ostrov čelí“.

 

Komise 7. 9 oznámila, že EU iniciuje mezinárodní Alianci za obchod bez mučení. Cílem je zastavit obchod se zbožím používaným k mučení a výkonu trestu smrti. Zatím se přidaly Argentina a Mongolsko.

 

VW má dokončit opravy všech vozů dotčených Dieselgate. Komise spolu se spotřebitelskými úřady 7. 9. informovala, že dělá, co může.

 

V Česku nejenže máme nejnižší nezaměstnanost z celé EU a zdá se, že taky největší hospodářský růst. Data Eurostatu za druhý kvartál roku 2017 spatřila světlo světa 7. 9.

 

EU si 9. 9. připomněla 18. Evropský den dárcovství a transplantace orgánů a komisař a lékař Vytenis Andriukaitis při té příležitosti ukázal svou lidskou tvář. Vzpomněl si na první transplantaci srdce v Litvě. Uplynulo od ní už třicet let.

 

EU 11. 9. mobilizovala pomoc karibským ostrovům zasaženým hurikánem Irma. Pomůžou jim 2 mil. eur.

 

Zapište si: 11. 10. 2017 v 9:00 bude zveřejněn nový index pohlavní rovnosti, informoval 12. 9. v rozsáhlé tiskové zprávě Evropský institut pro pohlavní rovnost.

 

Přišel tuhle Řek, který si chtěl zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu, jež by povolila zrušení veřejného dluhu zemí ve stavu nouze. No a Soudní dvůr EU 12. 9. řekl (ve věci C-589/15 P) „ne“.

 

Jakost vody v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku se zlepšila, informoval 12. 9. Evropský účetní dvůr.

 

Polský zákon o organizaci obecných soudů není slučitelný s právem EU, je přesvědčena Komise. 12. 9. proto učinila druhý krok v řízení o nesplnění povinnosti: zemi zaslala tzv. odůvodněné stanovisko.

 

Europoslanci 12. 9. podpořili „solidárnější“ dodávky plynu v EU. Komise to přivítala. A my, spotřebitelé, bychom měli taky.

 

Antimikrobiální rezistence je problém. V Evropské agentuře pro léčivé přípravky to samozřejmě vědí, a tak na 19. 9. svolali setkání se stakeholdery. Více informací v tiskovce z 12. 9.

 

Evropský parlament a Rada 13. 9. podpořily vznik EFSI 2.0. Upgradu Junckerova Evropského fondu pro strategické investice se tedy nakonec opravdu dočkáme velice brzy.

 

Rybáři chtěli po Komisi peníze za to, že zkrátila rybolovnou sezónu dřív, než čekali. Případ ve věci C-350/16 P ovšem dopadl předvídatelně. Soudní dvůr jim 13. 9. oznámil, že mají smůlu.

 

Mimořádná opatření proti GMO mohou členské státy nebo Komise zavést jen tehdy, pokud skutečně existuje vážné riziko pro zdraví nebo životní prostředí, řekl 13. 9. v rozsudku ve věci C-111/16 Soudní dvůr EU.

 

Jean-Claude Juncker přednesl 13. 9. ve Štrasburku projev o stavu Unie. A přidal i avízo na konkrétní iniciativy, které hodlá předložit. Patří mezi ně například nový etický kodex pro členy Komise - jejž hned přivítala euroombudsmanka -, balík zaměřený na vnější obchodní politiku, reforma evropské občanské iniciativy a financování evropských politických stran, nová průmyslová strategie, rámec pro volný pohyb neosobních údajů, posílení kybernetické bezpečnosti a Schengenu a v neposlední řadě i „silnější, účinnější a spravedlivější“ migrační a azylová politika.

 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) 13. 9. informoval, že mu někdo zneužívá logo a identitu, a doporučil všem zainteresovaným, jak se k tomu postavit.

 

14. 9. vyšlatradiční regionální statistická ročenka. O 276 NUTS v ní podle Eurostatu zjistíte úplně všechno. (Pokud však máte raději obrázky, grafíky a mapičky, kašlete na čísla a běžte rovnou sem.)

 

Komise a Evropský účetní dvůr mají oficiálně po jedné nové člence. S očekávaným prohlášením přišel 14. 9. Soudní dvůr EU.

 

Chemikálie poškozující ozónovou vrstvu vycházejí z módy, informovala 14. 9. Evropská agentura pro životní prostředí. Oproti roku 2015 se jejich celková spotřeba v EU v roce 2016 snížila o 13 %.

 

Těhotnou lze propustit jen ve výjimečných případech. Hromadné propouštění ale takovým případem není, tedy určitě ne vždy, domnívá se od 14. 9. generální advokátka Eleanor Sharpstonová, řešící případ C-103/16.

 

Soudní dvůr EU hledal odpověď na otázku, kam se v případě sporů mají obracet pendlující zaměstnanci leteckých společností. 14. 9. ji, zdá se, našel a včlenil ji do rozsudků ve věcech C-168/16 a C-169/16.

 

Nástroj přispívající ke stabilitě a míru neboli IcSP. Toť od 14. 9. nový instrument EU zaměřený na předcházení extremismu a boj proti terorismu na Blízkém východě a v severní Africe. Disponuje rozpočtem ve výši 17,5 mil. eur (na tři roky).

 

Mzdové náklady rostou, zveřejnil 15. 9. Eurostat. V Česku o 11,1 % (pokud porovnáte data za druhý kvartál loňského a letošního roku), což nás řadí na třetí místo v EU.

 

Rada 15. 9. sladila sankce EU vůči Severní Koreji se sankcemi OSN. Nově se vztahují na další tři subjekty (odbor pro propagandu a agitaci, ústřední vojenskou komisi Korejské strany pracujících a organizační a řídicí odbor) a jednu fyzickou osobu.

 

Titan pro využití v leteckém průmyslu se bude nově vyrábět i jinde než v Rusku a USA, konkrétně ve Francii a ze zbytků. Evropská investiční banka na to uvolnila 30 mil. eur.

 

Evropský účetní dvůr 18. 9. oznámil, že začne zkoumat, zda je ochrana před povodněmi v EU založena na řádné analýze a zda je pravděpodobné, že bude účinná. Výsledky by auditoři měli mít koncem roku 2018.

 

Evropská investiční banka od 18. 9. pobočku v bulharské Sofii. V zemi chce být aktivnější než dřív.

 

81 % lidí je spokojeno s časem, který tráví v práci, informovala 18. 9. Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound.

 

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(eu-LISA) a Eurojust uzavřely 19. 9. memorandum o porozumění.

 

EU musí snížit emise a přizpůsobit se změně klimatu. Auditoři Evropského účetního dvora prostudovali 269 auditních zpráv a 19. 9. informovali, že členské státy jsou v otázce klimatické změny laxní a ještě laxnější.

 

EU 19. 9. znovu zareagovala na situaci v Sýrii. Slíbila poslat UNICEFu dalších 90 mil. eur. Měly by pomoci uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu a Sýrii.

 

Komisi Výboru regionů pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku předsedá od 19. 9. starosta nizozemského Schiedamu Cor Lamers. Komisi pro hospodářskou politiku člen dunkirkské městské rady Michel Delebarre, Komisi pro přírodní zdroje radní z Lapinlahti Ossi Martikainen a Komisi pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU plzeňský zastupitel Petr Osvald.

 

Prvních pět členských států, včetně Polska a Slovenska, významně přispělo ke spuštění iniciativy ERI (Economic Resilience Initiative) zaměřené (také) na pomoc při řešení problému migrace v zemích jižního sousedství a západního Balkánu. Podrobnosti v tiskovce Evropské investiční banky z 19. 9

 

Soudní dvůr EU se 20. 9. postavil za producenty drůbežího. Podle rozsudku ve věci C-183/16 P mají nárok na vývozní náhrady.

 

Pokud banka poskytuje úvěr v cizí měně, musí dlužníka informovat víc než obvykle, konstatoval 20. 9. Soudní dvůr EU v rozsudku ve věci C-186/16. V opačném případě totiž spotřebitel údajně není s to přijmout „informovaná a obezřetná rozhodnutí“.

 

Výkonný ředitel Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) José Carreira navštívil20. 9. Kypr, aby jej podpořil v úsilí bojovat s důsledky migrační krize.

 

EU a OSN 20. 9. oznámily, že budou společně bojovat proti násilí páchanému na ženách a dívkách. Iniciativa Spotlight je bude stát minimálně 500 mil. eur.

 

Dohled nad finančními trhy se zpřísní. Komise 20. 9. řekla, že kvůli projektu unie kapitálových trhů bude muset být “silnější” a “integrovanější”. Architektura vzniklá v návaznosti na finanční krizi totiž už neodpovídá požadavkům, které na ni kladou (například) fintech a brexit.

 

Stakeholdeři se budou zabývat zdravím včel. Evropský úřad pro bezpečnost potravin vyzval 20. 9. všechny, kteří mají zájem diskutovat, aby se co nejdříve přihlásili do nové diskusní skupiny. Poprvé se má sejít už koncem listopadu.

 

21. 9. vstoupilaprozatímně v platnost Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou aka CETA.

 

Evropský účetní dvůr 21. 9. informoval, že dělá na auditu unijních opatření na snížení znečištění ovzduší. Tým pod vedením Janusze Wojciechowského se podívá i do Ostravy. Finální report by měl být zveřejněn v polovině roku 2018.

 

“Štít” na ochranu osobních údajů na lince EU-USA je tu s námi už rok. A podle Věry Jourové (EU) a Wilbura Rosse (USA) funguje. 21. 9. to stvrdili společným prohlášením.

 

Evropský hospodářský a sociální výbor je pro zákaz glyfosátu. 21. 9. dal rozsáhlý prostor proponentům evropské občanské iniciativy, která za pět měsíců sesbírala 1,3 mil. podpisů, aby tento totální herbicid (a pesticidy) pomohla sprovodit ze světa.

 

Ještě větší jednota, solidarita a konkurenceschopnost. Těmito slovy shrnul Hospodářský a sociální výbor své dojmy z návštěvy šéfa Komise. Ani jedna ze stran totiž nechce, aby se po Evropě potulovali “občané z druhé ruky”. Že nevíte, kdo to je? Začtěte se do tiskovky z 21. 9.

 

Institut Evropské investiční banky 22. 9. ocenil švédský Komplexní detektor chorob, přesnou, neinvazivní a cenově dostupnou technologii pro screening a včasnou diagnostiku srdečních onemocnění. Završil tak šestý ročník Social Innovation Tournament, konaný letos v lotyšské Rize.

 

Rada 25. 9. schválila vytvoření Evropského fondu pro udržitelný rozvoj. Má to být takový Junckerův plán pro Afriku: z 3,35 by mělo vzniknout 44 mld. eur.

 

Řecko po osmi letech nemá nadměrný rozpočtový schodek, jak jej definuje unijní legislativa, tedy nad 3 % HDP. Rada to potvrdila na svém jednání 25. 9. Na zemi se nyní bude vztahovat preventivní část Paktu stability a růstu.

 

Fipronil ve vajíčkách dal EU zabrat. Od 26. 9. už je ale podle komisaře Vytenise Andriukaitise poučena a díky 19 novým konkrétním opatřením silnější než dřív.

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky se má kvůli brexitu přestěhovat z Londýna někam jinam (kandidátských měst je devatenáct). Její zaměstnanci ale z toho mají obavy, o které se podělili 26. 9.

 

Evropský účetní dvůr si vzal na žádost europoslanců na paškál Soudní dvůr EU. Jak to dopadlo? Vyřizování věcí se zlepšilo, je ale potřeba aktivnější řízení, vyplývá z tiskové zprávy uveřejněné 26. 9. Soudní dvůr obratem přislíbil, že se bude snažit.

 

Komise 26. 9. začala bojovat proti dvojí kvalitě potravin, jak ji žádalo i Česko. Zatím vydala pokyny, nicméně další opatření se připravují.

 

26. 9. vyšelbleskový Eurobarometr hodnotící první léto bez roamingu. Jednou větou: Lidi v zahraničí změnili především své datové návyky.

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky pořádala26. 9. první online veřejné slyšení. Týkalo se valproátu. Zda nová forma zafungovala, není známo. EMA to však alespoň zkusila.

 

Scania dostala obří pokutu ve výši 880 523 000 eur. Komise ji společnosti udělila 27. 9. za to, že se čtrnáct let podílela na dobře fungujícím kamionářském kartelu a nechtěla uznat vinu.

 

Už žádné neosobní systémy sociální péče, vypadlo 27. 9. z Výboru regionů. Evropa 21. století má jinačí požadavky. Institucionální péče je v lepším případě out of date, v horším pak v konfliktu s lidskými právy.

 

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz, konstatovali 28. 9. auditoři Evropského účetního dvora o utrácení EU v roce 2016, s douškou, že (znovu) došlo ke snížení objemu tzv. nesprávných (nelegálních) výdajů. Proto mohli k radosti Komise po letech vydat nikoliv tzv. záporný výrok, ale o lepší výrok s výhradou. A to je  pozitivní zpráva.

 

Komise 28. 9. zveřejnila seznam projektů podpořených z rozpočtu enviroprogramu LIFE. V Česku jsme si v roce 2016 přišli na 14,8 mil. eur (z celkových 222 mil. eur). Část z nich přitekla/přiteče například do Českého středohoří.

 

Předpisy upravující práva cestujících po železnici doznají změn, informovala 28. 9. Komise. Je například třeba, aby si jich byli vědomi. Což v tuto chvíli podle Berlaymontu nejsou.

 

Nevýběr DPH děsí EU. V roce 2015 se v osmadvacítce mělo vybrat o 152 mld. eur víc, informovala 28.9. Komise. Tedy plus minus jeden roční rozpočet EU. Řešením je podle ní překopání pravidel týkajících se (například) přeshraničního prodeje elektronických služeb.

 

EU od 28. 9. nové pokyny a zásady pro „zdokonalení proaktivní prevence, odhalování a odstraňování nezákonného obsahu, který podněcuje k nenávisti, násilí a terorismu na internetu“.

 

Evropská investiční banka jede. Její aktivity z let 2015 a 2016 by měly podle tiskovky z 28. 9. přinést do roku 2020 2,25 mil. pracovních míst a 2,3% nárůst HDP.

 

Drony přidělávají vrásky. Komise proto 29. 9. oznámila, že poskytne celkem 500 tis. eur těm, kdo zrealizují demonstrační projekty zaměřené na jejich geofencing (tedy takové, které jim zakáží létat tam, kde nemají co dělat, třeba na letiště).

 

EU podpoří regiony, které se chtějí přizpůsobit novým trendům (třeba průmyslu 4.0). 29. 9. oznámila, že kdo jí do měsíce předloží projekt, tomu zaplatí poradenství.

 

Brusel 29. 9. spojil síly s Organizací pro výživu a zemědělství (FAO). Jde jim o to čelit nárůstu potravinového odpadu a adekvátně reagovat na vzrůstající antimikrobiální rezistenci.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zahájil hru o sodík. Ve veřejné konzultaci, zahájené 29. 9., se do 12. 11. 2017 ptá, kolik (a proč) ho lidé potřebují. Aby pak mohl nastavit nové referenční hodnoty.

 

Komise 30. 9. zveřejnila posouzení nabídek na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), které sídlí ve Velké Británii (a po brexitu by neměly). Česko by v Praze chtělo EBA, hodnocení jeho nabídky si můžete přečíst zde.

Autor: Ondřej Krutílek, analytik Centra pro studim demokracie a kultury a B&P Research, psáno pro Euroskop

Další články v rubrice

Prosincový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 16. 1. 2018, psáno pro Euroskop

Listopadový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 16. 12. 2018, psáno pro Euroskop

Říjnový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 12. 11. 2018, psáno pro Euroskop

Zářijový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 9. 10. 2018, psáno pro Euroskop

Srpnový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 11. 9. 2018, psáno pro Euroskop