Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Listopadový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 14. 12. 2017, psáno pro Euroskop
Bruselský úředník

Výběr bruselského dění v listopadu 2017 očima analytika Ondřeje Krutílka. Pravidelně, každý měsíc na Euroskopu.

Více než čtvrtina dospělých v produktivním věku je ekonomicky neaktivní, informovala 2. 11. Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound. Práce se prý nebojí, jen nemohou pracovat na plný úvazek.

 

Cenu za nejlepší film s pracovní tématikou získaly letos dva dokumenty: Before the Bridge a Turtle Shells. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) snímky ocenila 6. 11. na 60. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku.

 

Zástupci EU se zúčastnili bonnské konference OSN o změně klimatu. Na jejím začátku (6. 11.) očekávali “podstatný pokrok v provádění Pařížské dohody”.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zahájil 6. 11. veřejnou konzultaci týkající se hodnocení rizik, jež hrozí ptákům a savcům v důsledku expozice pesticidům. Otevřena je do 18. 12. 2017.

 

Zástupci Komise, Rady a Evropské centrální banky se 6. 11. sešli se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Vedli makroekonomický dialog.

 

Komise 7. 11. navrhla rybolovné kvóty pro Atlantik a Severní moře. S čistou nulou se v roce 2018 počítá v případě platýse evropského a tresky bezvousé.

 

Paříž je nejinovativnějším městem roku 2017, oznámila 7. 11. Komise a poslala jí 1 mil. eur. Je to tam údajně samý inkluzivní kampus, inkubátor a startup.

 

Komise 8. 11. navrhla nové emisní cíle pro konvenční auta a dodávky. Nebudou-li je (v letech 2025 a 2030) plnit, budou nahrazeny vozidly s čistým pohonem (mj. elektromobily) a hromadnou autokarovou a kombinovanou dopravou.

 

Plynová směrnice (č. 2009/73) dozná změn. Jejich gros tvoří snaha pokrýt společnými pravidly všechny plynovody v EU, včetně těch z/do třetích zemí. Komise návrh předložila 8. 11.

 

S emisními povolenkami se bude obchodovat i po roce 2020. Dne 9. 11. se na tom dohodli zástupci Rady a Evropského parlamentu.

 

Zaměstnanci nemusejí po šesti po sobě jdoucích pracovních dnech nutně dostat volno. Ty, kteří si to myslí, vyvedl 9. 11. z omylu Soudní dvůr EU. Vynesl rozsudek ve věci C-306/16.

 

Musí být zaměstnanec diakonie evangelík? Podle názoru generálního advokáta Evgeni Tancheva ne nutně. Více k zatím stále neuzavřené věci C-414/16 v tiskovce z 9. 11.

 

Komise 9. 11. zveřejnilatradiční podzimní hospodářskou prognózu. Shrnula ji takhle: růst pokračuje, politický kontext se mění.

 

Obchodní dohody se třetími zeměmi mají hmatatelný přínos, konstatovala 9. 11. Komise. A EU by mohla jejich výhod využívat ještě víc, když bude chtít.

 

Evropská investiční banka podpoří Volvo. 9. 11. oznámila, že mu půjčí 245 mil. eur na výzkum a vývoj v oblasti konektivity, hybridních motorů, elektromobilů a pokročilých asistenčních systémů.

 

Evropská investiční banka se 9. 11. znovu přihlásila k mainstreamingu aktivit zaměřených na boj proti klimatické změně. Kdo nebude dostatečně eko, tomu už nedá ani cent.

 

Boj proti změně klimatu nesmí být bojem proti obyčejným občanům, poznamenal 10. 11. správně Evropský hospodářský a sociální výbor.

 

Stakeholdeři v oblasti oběhového hospodářství mají svou platformu, informoval 10. 11. Evropský hospodářský a sociální výbor.

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky přezkoumala lék na roztroušenou sklerózu Zinbryta a 10. 11. konstatovala, že s ním má problém. Jeho užívání může vést k vážnému poškození jater.

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky souhlasila 10. 11. s autorizací hned tří preparátů: Ocrevus na roztroušenou sklerózu, Prevymis proti cytomegaloviru a Jorveza na eozinofilní ezofagitidu (zánět jícnu).

 

Volný pohyb vojenského vybavení a personálu. Zhruba s tímto přišla 10. 11. vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Zatím v podobě obecného sdělení. Konkrétnější kroky (akční plán) mají následovat v březnu 2018.

 

Gruzie plní požadavky EU, konstatovala 10. 11. Komise. Politická asociace a ekonomická integrace jsou tedy v plném proudu.

 

Velká Británie opustí EU k půlnoci 29. 3. 2019 bruselského času, potvrdil 10. 11. po šestém kole jednání hlavní vyjednavač za EU Michel Barnier.

 

Zelená bez modré nedává smysl, řekl 11. 11. na klimatické konferenci OSN viceprezident Evropské investiční banky Jonathan Taylor. Měl tím na mysli, že musíme víc bojovat proti acidifikaci oceánů a podporovat “modrou ekonomiku”.

 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zaregistroval13. 11. Kroll Bond Rating Agency Europe Limited jako novou ratingovou agenturu. V EU jich tak působí již šestadvacet.

 

Z EU odtékají peníze. Celková bilance finančních transferů fyzických osob z/do EU činila v roce 2016 -20,4 mld. eur. Většinově se na tomto trendu podíleli ekonomičtí migranti, konstatoval 13. 11. Eurostat.

 

Komise dál bojuje proti fake news: 13. 11. ustavila experní skupinu (která zatím nemá členy) a zahájila veřejnou konzultaci (která potrvá do 23. 2. 2018).

 

23 států (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko) 13. 11. podepsalo oznámení o zahájení stálé strukturované spolupráce v oblasti obrany (aka PESCO). Všimněte si, že součástí tvrdého jádra jsme i my Češi.

 

Hospodaření společných podniků EU pro výzkum (F4E, BBI, Clean Sky, IMI, FCH, SESAR, ECSEL, S2R) je čisté. Pokud auditoři Evropského účetního dvora 13. 11. našli nějaké nedostatky, šlo spíše o drobnosti. Podobně jako v případě 41 unijních agentur, k nimž se vyjádřili o dva dny později.

 

Rozvoj venkova je dlouhý a složitý, tak 14. 11. ohodnotili výkon neprodukční části současné podoby společné zemědělské politiky EU auditoři Evropského účetního dvora.

 

Státní příslušník státu, jenž není členským státem EU, který je rodinným

příslušníkem občana Unie, může mít právo pobytu v členském státě, ve kterém tento občan pobýval před tím, než nabyl občanství tohoto státu vedle svého původního občanství. Tak a teď si to přečtěte ještě jednou. A ještě jednou. Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-165/16 (ze 14. 11.) je totiž poněkud… šroubovaný.

 

Spotřebitel Max Schrems ať si proti Facebooku bojuje, jak chce. Podle stanoviska generálního advokáta Michala Bobka ze 14. 11. se však nemůže dovolávat postavení spotřebitele s ohledem na nároky, které mu byly postoupeny jinými spotřebiteli. Hromadné žaloby holt nemají v Evropě vybudovanou tradici.

 

Zastoupení Komise na Slovensku vede od 14. 11. Ladislav Miko.

 

EU pomáhá rozvojovým zemím prostřednictvím obchodu a investic. Už deset let. Což je tak akorát dlouhá doba na to, aby aktualizovala svou klíčovou strategii “Aid for Trade”. Stalo se 14. 11.

 

Komise 14. 11. “nastínila svou vizi, jakým způsobem můžeme do roku 2025 vytvořit Evropský prostor vzdělávání”. Třeba tím, že absolventi středních škol budou kromě mateřského jazyka umět další dva jazyky. Nebo že stanice Euronews posílí svůj “evropský rozměr”.

 

Předseda Komise Jean-Claude Juncker vytvořil14. 11. pracovní skupinu pro otázky subsidiarity (“pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“).

 

Reforma soudnictví a boj proti korupci v Bulharsku a Rumunsku drhnou. Podle zpráv Komise z 15. 11. to pořád není ono, byť její první místopředseda Frans Timmermans optimisticky doufá, že líp bude nejpozději do konce roku 2019.

 

Antibiotika přestávají účinkovat. Pokud nenalezneme způsob, jak tento trend zpomalit, bakteriální infekce budou do roku 2050 způsobovat více úmrtí než rakovina, prohlásil 15. 11. u příležitosti desátého Evropského antibiotického dne výkonný ředitel Evropské agentury pro léčivé přípravky Guido Rasi.

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky 15. 11. oznámila, že bude spolupracovat se stakeholdery. Tentokrát kvůli vylepšení produktových informací o lécích. V roce 2018 k tomu hodlá uspořádat workshop.

 

EU a Čína posilují spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, mládeže, rovnosti pohlaví a sportu. Tenhle pelmel vzešel ze čtvrtého bilaterálního občanského (people-to-people) dialogu na nejvyšší úrovni, který se konal v Šanghaji. Informovala o tom 15. 11. Komise.

 

Reformy na Ukrajině by stálo za to i implementovat, konstatovala 15. 11. suše Komise. Celý report najdete zde.

 

Komise 15. 11. shrnula, jak EU plní svůj program v oblasti migrace. Počet nelegálních přechodů vnější hranice EU klesl v roce 2017 o 63 %. Primárně kvůli tomu, že se Unie pokusila řešit problém s uprchlíky/migranty mimo své území.

 

Počet bank v EU a objem jimi spravovaných aktiv klesl. I ve druhém kvartále 2017. Mírně, ale přece, informovala 15. 11. Evropská centrální banka.

 

Očkovací látky pro zvířata by měly být dostupnější. Protože bude jasnější, kdy je potřeba je testovat v reálných podmínkách, a kdy ne. Evropská agentura pro léčivé přípravky učinila v tomto směru první krok 16. 11.

 

Komise 16. 11. vydalanový index a atlas kvality ovzduší. Najdete v nich data o pevných částicích (PM2,5 a PM10), ozonu, oxidu dusičitém a oxidu siřičitém.

 

Programy zaměřené na ekonomickou obnovu Řecka po vypuknutí finanční krize pomohly zemi zotavit se jen do určité míry a nedokázaly obnovit její schopnost financovat své potřeby na trzích. Více ve zprávě Evropského účetního dvora z 16. 11.

 

Iniciativa EU4Business na Ukrajině od 16. 11. další zářez. Ukrgasbank může díky Evropské investiční bance ze 70 % garantovat své úvěry malým a středním podnikům. Čímž to zdaleka nekončí. Nemluvě o tom, že necelé dva týdny nato zaznamenala EIB obdobný sukces i v Gruzii.

 

Komise a Čína 16. 11. zahájily “nový dialog” o kontrole státní podpory. Na výsledky je ale ještě brzo.

 

Inflace je tu! Míra té české dosáhla v říjnu 2017 meziročně (podle zprávy z 16. 11.) 2,8 %. Tedy dvojnásobku inflace v eurozóně.

 

Česko v roce 2016 udělilo 80 070 povolení k pobytu. Nejvíce Ukrajincům, Rusům a Vietnamcům. To v jiných členských státech i EU jako celku byla situace o poznání pestřejší. Nahlédněte do zprávy Eurostatu uveřejněné 16. 11.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin se 16. 11. pustil do crowdsourcingu. Požádal o radu hned ve dvou případech a slíbil, že pokud mu dav skutečně pomůže, dá mu i peníze.

 

Evropský fond pro strategické investice pomůže Slovinsku se zavedením elektronického mýtného pro vozidla nad 3,5 t. Evropská investiční banka to oznámila 16. 11. s tím, že zemi půjčí 51 mil. eur.

 

EU si 17. 11. zřídila evropský pilíř sociálních práv. Protože “byla v jádru vždy sociálním projektem. Je víc než jen jednotným trhem a jde v ní o víc než o peníze, než o euro. Jde v ní o naše hodnoty a o to, jak chceme žít.”

 

EU od 18. 11. rozpočet pro rok 2018. Peníze by měly jít na zaměstnanost, investice, migraci a bezpečnost. A mělo by jich být oproti roku 2017 zase o trochu víc. A to jak v závazcích (160,114 mld. eur, +0,2 %), tak v platbách (144,681 mld. eur, +14,1 %).

 

Evropský sbor solidarity dostane vlastní právní rámec a peníze, souhlasila 20. 11. Rada.

 

Rada 20. 11. definitivněschválila nařízení o ekologické produkci. Spotřebitelé musejí mít podle Komise záruku, že bio je skutečně bio, když už si za ně připlácejí. Platit začne 1. 1. 2021.

 

Rada 20. 11. prodloužila mandát poradní mise pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM). Do 31. 5. 2019 může počítat s 32 mil. eur.

 

Polsko musí okamžitě skončit se zásahy v Bělověžském pralese, rozhodl 20. 11. ve věci C-441/17 R Soudní dvůr EU. V opačném případě bude platit. Minimálně 100 tis. eur denně.

 

Tak toto je vítězství! Unijní instituce se 20. 11. dohodlytaké na ukončení neodůvodněného geoblockingu online služeb (tedy například streamované hudby nebo videa). Nová pravidla budou účinná devět měsíců po uveřejnění v Úředním věstníku EU. Čili zhruba od podzimu roku 2018. Takhle si představuji, že bude EU tvořit společný trh.

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky se kvůli brexitu přesune z Londýna do Amsterodamu (a Evropský orgán pro bankovnictví do Paříže). Rada o tom k radosti Komise rozhodla 20. 11.

 

Malé a střední podniky vytvářejí polovinu obchodu se zbožím v EU, vyplynulo z dat Eurostatu uveřejněných 21. 11. Ty české ale hitparádu netvoří, neboť jich tu máme na unijní poměry bohužel málo.

 

Guvernér Sevastopolu jeod 21. 11. další položkou na unijním blacklistu. Provinil se tím, že ohrozil (a ohrožuje) územní celistvost Ukrajiny.

 

Rada 20. 11. schválila entry/exit systém, registr údajů o pohybu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU. Začít fungovat by měl do roku 2020.

 

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu bude mít pobočku v Římě. K dohodě EASO s italskou vládou došlo 22. 11.

 

Komise 22. 11. reálně zahájila evropský semestr vzor 2018. Při té příležitosti poskytla členským státům eurozóny řadu dobře míněných rad. Na tapetě jsou hlavně Francie a Španělsko.

 

Výkon zemědělského sektoru v EU v roce 2016 poklesl. V porovnání s rokem 2015 o 2,8 %, informoval 22. 11. Eurostat. Česka se to ale netýká (+3,5 %).

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky 22. 11. spustila novou verzi informačního systému EudraVigilance shromažďujícího podezření na nežádoucí účinky léků. Skvěle!

 

Česko je na tom makroekonomicky dobře, lze vyčíst z dat Eurostatu (z 22. 11.) srovnávajících situaci ve všech členských státech EU.

 

Municipalitám chybí peníze, zejména na dopravu, IT a sociální bydlení. To je jeden ze závěrů výroční zprávy Evropské investiční banky o stavu investic v EU. Ta pro roky 2017/2018 byla zveřejněna 23. 11.

 

Komise chce posílit schopnost EU reagovat na následky přírodních katastrof. Proto 23. 11. představila nástroj rescEU. Záložní kapacity (protipožární letouny, speciální vodní čerpadla, polní nemocnice ap.) by měly existovat i na úrovni Unie.

 

Změny v řízení strukturálních fondů jsou podle zprávy Evropského účetního dvora z 23. 11. “inovativní, ale zatím neúčinné”.

 

Komise 23. 11. prezentovalaojedinělou analýzu systémů zdravotní péče v EU. Ten český ze srovnání rozhodně nevyšel nejhůře.

 

Komise 23. 11. definovala pět “investičních oken”, jejichž prostřednictvím chce pomoci Africe a dalším sousedům EU. Díky svému plánu by do roku 2020 měla  mobilizovat 44 mld. eur investic ze soukromých zdrojů.

 

Není zpráva o stavu unie jako zpráva o stavu unie. Komise 24. 11. zveřejnila třetí zprávu o stavu energetické unie. Hlavní message? “Že energetická transformace není možná, pokud se infrastruktura nepřizpůsobí potřebám budoucího energetického systému.”

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky vydala 24. 11. nové pokyny, jak vyrábět léky pro moderní terapie. Což je dobře.

 

Euroombusmanka si došlápla na Evropskou agenturu pro léčivé přípravky kvůli domnělému střetu zájmu. Ta ale v tiskovce 24. 11. s úlevou oznámila, že má černé na bílém, že její úředníci neudělali nic špatně.

 

Který region v EU vytváří nejpříznivější podmínky pro podnikání? Zjistit to bude možné po vyhlášení ocenění Evropský podnikatelský region roku 2019. Přihlašovat se lze od 24. 11. do 17. 4. 2018.

 

EU je na cestě k dosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Její dřívější entuziasmus je ale pryč, vyplývá ze zprávy Evropské agentury pro životní prostředí uveřejněné 24. 11. A platí to i o Česku. Rok 2020 je ještě v pohodě, s rokem 2030 je to ale už znatelně horší.

 

V Bruselu se 24. 11. uskutečnil pátý summit Východního partnerství. Ve formátu 28+6, k oslavě úspěchů z posledních dvou let a k zahájení plnění “dvaceti cílů s lhůtou do roku 2020, které přinesou občanům konkrétní výhody”.

 

Komise 27. 11. zahájila šetření environmentálních pobídek pro uhelné elektrárny ve Španělsku. V Berlaymontu mají obavy, zda jsou v souladu s pravidly EU pro poskytování státní podpory. Ve střední Evropě bychom měli toto řízení minimálně sledovat.

 

Komise 27. 11. přijala prováděcí normu ke směrnici o platebních službách (PSD2). Spotřebitelům slibuje bezpečnější a modernější elektronické platby.

 

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu si ve dnech 27.-28. 11. odsouhlasil, co bude dělat v roce 2018. Nebude toho málo. I proto, že z EASO se stane plnokrevná agentura EU.

 

Povinné ručení ručí jen tehdy, pokud je pojištěné vozidlo používáno jako dopravní prostředek. Pro někoho banální konstatování, pro Soudní dvůr EU, který 28. 11. vynesl rozsudek ve věci C-514/16, gros sporu.

 

Francie požádala o pomoc z Evropského fondu solidarity pro svá zámořská území, která utrpěla škody po řádění hurikánů Irma a Maria. Komise to 28. 11. přivítala.

 

Euroauditoři 28. 11. oznámili, že dělají internetový průzkum, jehož cílem je zjistit, zda a jak cestující rozumí svým právům. Zúčastnit se ho může kdokoli, kdo jel v posledních dvou letech autobusem, vlakem či lodí nebo letěl letadlem.

 

Domy s pečovatelskou službou budou méně dostupné, pokud se zavčas nevyjasní jejich status (a nedostanou finanční injekci), konstatovala 28. 11. Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound.

 

Evropská investiční banka a Komise spustily 28. 11. projekt URBIS (aka Urban Investment Support). Chtějí městům pomoci plánovat investice. Stačí se ozvat prostřednictvím webu eiah.eib.org.

 

Eurozóna je díky hospodářskému růstu finančně stabilnější, trhy jsou ale i nadále v ohrožení, konstatovala 29. 11. Evropská centrální banka.

 

Pracovník musí mít možnost kumulovat a převést nečerpané nároky na dovolenou, shrnul 29. 11. Soudní dvůr EU rozsudek ve věci C-214/16. Kdo by však chtěl jásat, nechť si ho raději přečte celý.

 

Europoslanci zneužívající asistentské náhrady jsou vděčné téma. Ukázalo se to i 29. 11., kdy Soudní dvůr EU vynesl rozsudek hned ve dvou věcech: T-633/16 a T-634/16.

 

Budoucnost potravinářství a zemědělství je ve společné zemědělské politice, která je flexibilní, spravedlivá a udržitelná, prohlásila 29. 11. správně Komise, když prezentovala svou představu o SZP po roce 2020.

 

EU chce lovit velké ryby. Zatím jen při porušování práv duševního vlastnictví, ale i tak si její iniciativa z 29. 11. zasluhuje pozornost.

 

Ceny elektřiny a plynu v Česku jsou pod průměrem EU, vyplývá z dat Eurostatu uveřejněných 29. 11. Když je ale vztáhnete na koupěschopnost zdejšího obyvatelstva, je výsledné skóre přesně opačné, zvláště v případě plynu.

 

Rituální porážky zvířat bez omráčení jen na schválených jatkách, domnívá se generální advokát Nils Wahl ve svém stanovisku k věci C-426/16 (z 30. 11.).

 

V Česku bylo v říjnu 2017 145 tis. nezaměstnaných (o 2 tis. méně než v září). Zdroj: Eurostat, 30. 11.

 

Program na podporu mobility mladých Erasmus+ zažil další rekordní rok, pochlubila se 30. 11. Komise.

 

Komise se 30. 11. znovu jala bojovat proti podvodům s DPH. Tentokrát své návrhy zaměřila mimo jiné na odpočty daně při nákupu nových a ojetých aut.

 

Výbor chce být nápomocen. Plénum, které se uskutečnilo 30. 11., konstatovalo, že města a regiony by měli mít roli v rámci Východního partnerství, při přípravě voleb do Evropského parlamentu v roce 2019, při digitalizaci veřejné správy, při boji proti odlivu mozků, při jednáních o brexitu, ale i při prohlubování měnové integrace.

 

Epidemie nemoci šílených krav v EU nehrozí, informoval 30. 11. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. A potvrdil, že bát se netřeba ani reziduí veterinárních přípravků.

 

Stážisti v zahraničních delegacích EU budou brát plat. Euroombudsmanka to kdysi doporučila, takže 30. 11. mohla slavit.

 

Na unijním blacklistu je od 30. 11. 178 aerolinek. Nově přibyla jen jedna: venezuelská společnost Avior Airlines.

Autor: Ondřej Krutílek, analytik Centra pro studim demokracie a kultury a B&P Research, psáno pro Euroskop

Další články v rubrice

Prosincový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 16. 12. 2018, psáno pro Euroskop

Listopadový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 16. 12. 2018, psáno pro Euroskop

Říjnový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 12. 11. 2018, psáno pro Euroskop

Zářijový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 9. 10. 2018, psáno pro Euroskop

Srpnový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 11. 9. 2018, psáno pro Euroskop