Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Prosincový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 15. 1. 2018, psáno pro Euroskop
Bruselský úředník

Výběr bruselského dění v prosinci 2017 očima analytika Ondřeje Krutílka. Pravidelně, každý měsíc na Euroskopu.

Junckerův plán jede jak z praku. Stačí se podívat, kam všude šly od 1. 12. (různě velké) úvěry Evropské investiční banky. Dokonce i do Česka. A to ještě 12. 12. europoslanci schválili jeho “rozšíření a vylepšení”.

 

Evropská agentura pro životní prostředí vyhlásila 1. 12. videosoutěž “I live green”. Asi tušíte, o co v ní jde. Videa můžete posílat do 31. 3. 2018. Hraje se o 4 500 eur.

 

EU poskytne Ukrajině další makrofinanční pomoc, oznámila 1. 12. Komise. Musí ale zamakat na reformách. Jinak má smůlu. (Ještě že tamějším malým a středním podnikům to může být jedno: Evropská investiční banka jim (od 13. 12.) půjčí i tak.)

 

Výdaje na výzkum a vývoj v Česku mezi lety 2006 a 2016vzrostly (z 1,23 na 1,68 % HDP). Špatná zpráva ale je, že jsou pořád pod průměrem EU (2,03 %).

 

Jak známo, Evropská agentura pro léčivé přípravky se bojí brexitu. 1. 12. proto zaslala farmaceutickým firmám další pokyny. Aby všechno dobře dopadlo.

 

Výbor regionů se obává o osud regionů. Tentokrát těch britských na pobřeží Atlantiku. 1. 12. proto podpořil ideu, aby se na plnění tzv. atlantické strategie podílely i po brexitu.

 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) hledá lidi do pracovních skupin. Od 1. 12. do spotřebitelské a od 4. 12. do korporátně finanční.

 

Výbor regionů si 1. 12. střihl poslední den posledního pléna roku 2017. Požádal, aby EU na místní a regionální úrovni neomezovala poskytování státní podpory, podpořil “deinstitucionalizaci” zdravotní péče a (po smart cities) taky chytré vesnice a poplakal si nad stavem slaďování pracovního a soukromého života rodičů.

 

Komise nenavrhne oslabení Paktu stability a růstu. Berlaymont se proti zprávám některých německých médií, že by členské státy eurozóny neměly plnit kritéria týkající se rozpočtového schodku, 1. 12. ohradil.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin od 4. 12. veřejně konzultujeotázku hodnocení účinnosti doplňkových látek v krmivech. Vyjádřit se můžete do 28. 1. 2018.

 

Strategie pro EU po roce 2020 musí být inkluzivní, soudržná, dlouhodobá a udržitelná, konstatoval 4. 12. Evropský hospodářský a sociální výbor, když reportoval o konferenci, kterou pro maďarskou občanskou společnost uspořádal Budapešti.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin spustil 4. 12. nový nástroj Food Additives Intake Model. Kdo chce, může jeho prostřednictvím sdílet své odhady expozice potravinovým přísadám.

 

Evropská investiční banka je ráda, že se novým šéfem Euroskupiny 5. 12. stal portugalský ministr financí Mario Centeno. A to i přesto, že přijde o jednoho ze svých klíčových mužů (předsedu Rady guvernérů).

 

Povinnost chránit finanční zájmy EU musí být sladěna s dodržováním zásady zákonnosti, řekl 5. 12. v rozsudku ve věci C-42/17 Soudní dvůr EU. V praxi to ale nemusí znamenat, že daná povinnost bude oslabena. Spíše naopak.

 

Nárok na státní penzi máte i tehdy, pokud si během manželství změníte pohlaví (a v manželství zůstanete). Myslí si to alespoň generální advokát Soudního dvora EU Michal Bobek, který 5. 12. vydal stanovisko ve věci C-451/16.

 

Online prodej zboží v EU bude, pokud jde o DPH, od 1. 1. 2019 snazší. Zvláště nepřekročí-li jeho objem 10 tis. eur ročně. Komise 5. 12. přivítala dohodu dosaženou ministry financí v Radě.

 

MI PAD si nekoupíte. Apple zabránil Xiaomi registrovat si v EU ochrannou známku nápadně podobnou označení jeho tabletů. Soudní dvůr EU ve věci T-893/16 rozhodl 5. 12.

 

Lyon získal cenu Access City Award za to, že „hlavním prvkem svého městského života učinilo bezbariérovost“. A Komise o tom 5. 12. reportovala.

 

Celní kontroly v EU mají “nedostatky a mezery”, oznámil 5. 12. Evropský účetní dvůr. Podle auditorů je pak třeba celní úniky (z rozpočtu EU) kompenzovat vyššími příspěvky členských států, takže náklady nakonec nesou daňoví poplatníci.

 

Rada 5. 12. schválila zcela první seznam EU nespolupracujících daňových jurisdikcí. Tady jsou: Americká Samoa, Bahrajn, Barbados, Grenada, Guam, Macao, Marshallovy ostrovy, Mongolsko, Namibie, Palau, Panama, Samoa, Severní Korea, Spojené arabské emiráty, Svatá Lucie, Trinidad a Tobago a Tunisko.

 

Instituce se 5. 12. dohodly na modernizaci nástrojů EU na ochranu obchodu. S dumpingem už si tedy na nás žádná třetí země nepřijde.

 

Sektor dopravy neplní cíle unijní politiky životního prostředí. Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism) zveřejněné 5. 12. rostou jak emise skleníkových plynů, tak třeba počty aut s dieselovými motory.

 

Luxus musí být nedostupný. Soudní dvůr EU 6. 12. ve věci C-230/16 rozhodl, že producent může schváleným distributorům zakázat, aby jeho výrobky prodávali skrze internetovou platformu třetí strany (například Amazon).

 

Svěřenský fond EU pro Afriku 6. 12. schválil priority pro rok 2018 a tři nové programy na posílení ochrany migrantů a boj proti pašerákům a obchodníkům s lidmi. Bratru za 29,58 mil. eur. (Oproti projektům ze Svěřenského fondu pro Sýrii, schváleným tentýž den, jde ale jen o drobné.)

 

Komise 6. 12. představila plán prohloubení hospodářské a měnové unie. Ambice mu nechybějí. Měl by vzniknout nejen Evropský měnový fond, ale třeba taky post euroministra hospodářství a financí.

 

Pokud Evropskou agenturu pro životní prostředí zajímá průmysl, tak jen jak si vede environmentálně. 6. 12. zveřejnila nové a ještě interaktivnější profily 33 členských států Evropského hospodářského prostoru. Pikoška? České elektrárny v roce 2015 emitovaly 90 % emisí oxidu siřičitého v zemi.

 

V Bruselu se 6. 12. uskutečnilo ministerské Internetové fórum EU. Message? V online prostředí by se mělo proti terorismu bojovat automatickou detekcí propagandy.

 

Coca-Cola může oponovat registraci označení "Master", které používá stejné písmo jako její logo. Soudní dvůr EU tak 7. 12. rozhodl ve věci  T-61/16, čímž anuloval dosavadní postup Úřadu EU pro duševní vlastnictví.

 

Vyhostit státního příslušníka třetí země s dlouhodobým pobytem v EU jen proto, že byl odsouzen k trestu odnětí svobody na více než jeden rok? Zapomeňte, rozhodl 7. 12. ve věci C-636/16 Soudní dvůr EU.

 

Dieselgate nevermore. Rada a Evropský parlament dosáhly 7. 12. dohody týkající se schvalování typu nových modelů automobilů. A dohledu by neměly uniknout ani vozy, které jsou již na trhu. Vždy alespoň jeden z každých 40 tis. nově zaregistrovaných. To vše (a ještě mnohem víc) již od 1. 9. 2020.

 

Evropský sbor solidarity oslavil7. 12. první rok své existence. Registruje 42 745 mladých ze všech členských států, přičemž 2 166 z nich již dobrovolničí nebo stážuje v 1 434 organizacích.

 

Daňové zatížení v EU v roce 2016 mírně vzrostlo. A bylo jako již tradičně o malinko vyšší v eurozóně (41,3 %) než v EU jako celku (40,0 %). Data o povinných odvodech jako procentu HDP zveřejnil 7. 12. Eurostat. Přičemž zajímavá nejsou jen sumární čísla, ale i ta, která popisují situaci v jednotlivých členských státech. (Český HDP je například nadprůměrně tvořen příjmy z DPH a daní právnických osob.)

 

Česko má problém s plněním povinností plynoucích z práva EU. To, že nás Komise 7. 12. spolu s Polskem a Maďarskem zažalovala o Soudního dvora EU kvůli uprchlickým kvótám (“dočasnému režimu nouzové relokace”), asi víte. Neprovedli jsme ale adekvátně ani tzv. třetí energetický balík a směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Zavčas jsme naskočili jen na automatickou výměnu informací o (ne)placení daní.

 

O “udržitelné migrační politice” by mělo být jasno do června 2018. Komise 7. 12. představila plán.

 

Na Evropském kulturním fóru v Miláně byl 7. 12. zahájen Evropský rok kulturního dědictví 2018. Cíl: zvýšit povědomí o významu kultury.

 

Úvěrové záruky pro malé a střední podniky docela fungují, konstatoval 7. 12. Evropský účetní dvůr. Kdyby je členské státy koordinovaly se svými vlastními programy, nebylo by co řešit.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin chystá nové pokyny pro identifikaci endokrinních disruptorů v pesticidech a biocidech. Proto 7. 12. zahájil veřejnou konzultaci. Otevřena je do 31. 1. 2018.

 

Obezřetnost musí být, zvlášť v bankovním sektoru. Proto Komise 7. 12. přivítala revizi pravidel známých jako Basilej III. Zda ale navrhne jejich implementaci v EU, to se ještě uvidí.

 

Komise 8. 12. doporučila, aby Evropská rada přijala závěr, že v první fázi jednání o brexitu bylo dosaženo dostatečného pokroku. To jest že situace už je zralá na přípravu dohody o vystoupení. Vzhledem k tomu, že summit jí vyhověl, 20. 12. navrhla směrnice pro další negociace. Definitivní tečku za britským členstvím v EU by měly obě strany udělat 31. 12. 2020 (po uplynutí přechodného období).

 

Děláme málo pro to, aby se nám mladí neradikalizovali. Podle zprávy Evropského hospodářského a sociálního výboru z 8. 12. může neblahý trend zvrátit jedině “politika a společnost”.

 

EU a Japonsko 8. 12. finalizovalyk radosti Jean-Clauda Junckera dohodu o hospodářském partnerství. V platnost by měla vstoupit do konce roku 2019. Skvěle!

Euroauditoři 11. 12. oznámili, že si posvítí na Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Budou zjišťovat, zda dělá, co má.

 

Unie kapitálových trhů bude fungovat, až bude jasno, jak je to se srážkovou daní. Komise proto 11. 12. vydala nové pokyny.

 

Komise státy za PESCO (stálou strukturovanou spolupráci v oblasti obrany) peskovat nebude. Naopak. “První operační kroky směrem k Evropské obranné unii” 11. 12. přivítala. A podpořil ji i Donald Tusk. 14. 12. řekl, že PESCO musí být “inkluzivní a ambiciózní”.

 

Teenageři budou radit EU s tím, jakou roli by měla v Evropě hrát kultura. Brainstorming se uskuteční ve dnech 15.-16. 3. 2018 v Bruselu, oznámil 11. 12. Evropský hospodářský a sociální výbor.

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky vydala 11. 12. první pokyny k veterinárnímu použití monoklonálních protilátek. Podklady pro ně připravila expertní skupina známá pod zkratkou ADVENT.

 

Egyptské malé a střední podniky si od 11. 12. mohou půjčovat od Evropské investiční banky. K dispozici je 250 mil. eur. A druhá, stejně velká tranše je (zdá se) na spadnutí.

 

Kolik čeho jíst a pít, to v Evropském úřadu pro bezpečnost potravin vědí spolehlivě. 11. 12. vydali speciální EFSA Journal shrnující jejich práci na 32 tzv. dietních referenčních hodnotách.

 

Eurostat vydal12. 12. publikaci o globalizaci a změnách, ke kterým v jejím důsledku došlo. A to nejen v EU. Doporučuji jako povinnou četbu!

 

Komise zveřejnila 12. 12. Akční plán pro planetu, deset iniciativ pro “moderní a čistou ekonomiku”.

 

Greening zemědělské politiky je složitý a (zatím) bez očekávaných efektů, konstatoval 12. 12. Evropský účetní dvůr. Ke změně zemědělských postupů došlo jen na 5 % zemědělské půdy.

 

Komise 12. 12. reagovala na evropskou občanskou iniciativu „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“. Slíbila novou, přísnější legislativu. Ale ještě předtím odsouhlasila možnost jeho prodeje po dobu dalších pěti let.

 

Komise 12. 12. navrhla aktualizovat informační systémy EU zabývající se bezpečností, správou hranic a řízením migrace a vzájemně je propojit.

 

Komise 12. 12. doporučila Radě, jak jednat se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku. Jde o samotnou budoucnost vzájemných vztahů, protože v únoru 2020 vyprší letitá Dohoda z Cotonou.

 

Zástupci Komise, Rady a Evropského parlamentu se 12. 12. dohodli, že instituce EU budou v roce 2018 ještě transparentnější. Začnou jednat o jednotném a hlavně povinném registru lobbistů.

 

easyJet si může koupit padlou společnost Air Berlin, souhlasila 12. 12. Komise. Transakce by neměla negativně ovlivnit hospodářskou soutěž v EU. (To deal s Lufthansou se může uskutečnit jen za určitých podmínek. Komise je definovala 21. 12.)

 

Volební pozorovatelské mise podle euroauditorů docela fungují, zástupci Evropské služby pro vnější činnost a Komise by ale měli svá doporučení ještě více konzultovat se zainteresovanými subjekty na místě, vyplývá ze zprávy uveřejněné 13. 12.

 

Komise chce, aby občané viděli “pod povrch”. 13. 12. představila tzv. interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci. Aby se každý mohl seznámit s normami, které vydává právě tato instituce.

 

Komise pustila 13. 12. do světa strategickou zprávu o provádění strukturálních fondů. Prostředí pro investice se zlepšilo, příjemce trápí méně byrokracie.

 

Komise 13. 12. shrnula, jak se od 1. 1. 2018 zjednoduší pravidla společné zemědělské politiky. Tzv. nařízení Omnibus skutečně mění mnohé.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin v roce 2018 znovu posoudí toxicitu bisfenolu A, známého také jako BPA. 14. 12. oznámil, že už má plán.

 

Emise skleníkových plynů z LULUCF (využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví) budou od roku 2021 součástí přísných emisních cílů EU. Rada a Evropský parlament dosáhly 14. 12. dealu a Komise to vzápětí přivítala.

 

E-commerce je v Česku nad unijním průměrem. Podívejte se na zajímavá data Eurostatu ze 14. 12. Myslíme, že vás v mnohém překvapí. Podobně jako údaje o kupní síle a spotřebě v jednotlivých členských státech, uveřejněné tentýž den.

 

Balíky ze zahraničí za přijatelnější ceny? Komise hýřila 14. 12. poté, co jí Rada s Evropským parlament schválily návrh, optimismem.

 

EU projedná do eurovoleb v roce 2019 prioritně 31 nových legislativních návrhů. Zástupci Komise, Rady a Evropského parlamentu se na tom shodli 14. 12.

 

Summit Evropské rady se 14. 12. věnoval čtyřem tématům: bezpečnosti a obraně; sociálnímu rozměru, vzdělávání a kultuře; změně klimatu a Jeruzalému. A ještě si přibral brexit.

 

Evropská investiční banka a ČEZ podpoří malé a střední podniky v oblasti čisté energie a inteligentních technologií. 15. 12. stvrdily podpisem, že každá ze stran poskytne 50 mil. eur.

 

Vznikne celounijní systém pro sledování a vyhledávání tabákových výrobků, informovala 15. 12. Komise. Na každém by mělo být alespoň pět typů ověřovacích prvků. Na cigaretách a tabáku k ručnímu balení již od 20. 5. 2019.

 

Výrobky obsahující paracetamol s pozměněným uvolňováním mají být staženy z trhu. Podle Evropského úřadu pro léčivé přípravky, který k tomu 15. 12. vydal stanovisko, se totiž špatně určuje hranice předávkování.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin od 15. 12. veřejně konzultuje své pokyny pro hodnocení bezpečnosti zdrojů živin. Čas máte do 11. 2. 2018.

 

Odpadová legislativa se opět zpřísní, souhlasili 18. 12. zástupci Rady a Evropského parlamentu. Mantra oběhového hospodářství (zjednodušeně: vyšší míra recyklace a faktický konec skládkování) zasáhne hlavně výrobce a obce a města.

 

Rakouská nebo německá televize v Česku, online a ještě k tomu legálně? Rada je od 15. 12. v zásadě pro, teď jen musí s europoslanci doladit detaily.

 

EU chce povinně registrovat emise kamionů a autobusů. A členské státy to podporují. 15. 12. se dohodly na mandátu pro jednání s europoslanci.

 

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Eurofound vydala 15. 12. report o dlouhodobé nezaměstnanosti mladých. Má na ně z pochopitelných důvodů mnohem větší dopad než na jiné věkové skupiny.

 

Elektřina primárně obnovitelných zdrojů. Tak to v roce 2016 vypadalo v EU, pokud jde o nově instalovanou kapacitu, informovala 15. 12. Evropská agentura pro životní prostředí. Situace v jednotlivých členských státech se často dost dramaticky liší.

 

Euroombudsmanka vyzvala18. 12. Donalda Tuska, aby zveřejňoval informace o svých schůzkách s (registrovanými) lobbisty. A aby neuhnul, pro jistotu mu dala i termín: 1. 3. 2018.

 

Nic nového pod sluncem: Inflace v Česku byla v listopadu 2017 nad průměrem eurozóny i EU, informoval 18. 12. Eurostat.

 

Je to ofiko: Česko trpí nedostatkem pracovních sil. Eurostat zveřejnil 18. 12. data za třetí kvartál 2017, která rozhodně stojí za pozornost.

 

Komise od 18. 12. zkoumá, zda Nizozemsko daňově nezvýhodňuje IKEA. Vadí jí, že země švédskému kolosu nejspíš poskytuje neoprávněnou a hlavně nelegální výhodu - a jeho konkurenti úpí.

 

Komise 18. 12. navrhla zakázat sedm nových drog včetně “legální trávy”. Nad rámec devíti jiných psychoaktivních látek, na které si v roce 2017 už posvítila.

 

“Hodně štěstí!”, popřál 18. 12. Donald Tusk novému rakouskému předsedovi vlády Sebastianu Kurzovi. Rakousko bude ve druhé polovině roku 2018 předsedat Radě.

 

Konkurenceschopný trh s elektřinou je takový, kde hraje prim odběratel. 18. 12. tuto myšlenku přijala i Rada.

 

EU si vzpomněla na zásadu vzájemného uznávání výrobků pohybujících se po vnitřním trhu. Komise 19. 12. předložila dva návrhy, které by ji měly napomoci resuscitovat. Resuscitace se sice nemá vztahovat na výrobky, které jsou předmětem regulace na celoevropské úrovni, i tak jde ale o posun, který si zasluhuje plusové znaménko.

 

EU si nepřeje krachující banky. Proto po finanční krizi v roce 2008 začala hledat cesty, jak jejich problémy řešit s dostatečným předstihem. Evropský účetní dvůr však 19. 12. zjistil, že dosud příliš úspěšná nebyla. Jednotný výbor pro řešení krizí aka SRB zatím zdaleka nefunguje, jak má.

 

Hospodářská situace je dobrá, podpora eura vysoká. Tak 19. 12. interpretovala poslední Eurobarometr Komise. Když ale nahlédnete pod povrch, objeví se před vámi plastičtější obrázek. Třeba že EU věří jen každý třetí Čech.

 

Směrnice o energetické náročnosti budov se zase změní. Rada a Evropský parlament 19. 12. dospěly k dohodě. Už nepůjde jen o budovy samotné, ale např. i o (povinnou) podporu elektromobility.

 

Šampaňský sorbet se může jmenovat šampaňský sorbet, pokud “má jako jednu ze svých základních vlastností chuť připisovanou především šampaňskému”. Rozhodl 20. 12. Soudní dvůr EU ve věci C-393/16.

 

Písemné odpovědi představují osobní údaje zkoušeného, rozhodl 20. 12. Soudní dvůr EU ve věci C-434/16. Takže by k nim měl mít přístup (ten zkoušený).

 

Trávit odpočinek v autě? Ani náhodou! Soudní dvůr EU 20. 12. rozhodl (ve věci C-102/16), že řidiči ve vozidle mohou trávit maximálně tak “zkrácenou týdenní dobu odpočinku”, a to ještě jen za určitých podmínek.

 

Uber je “služba v oblasti dopravy”, řekl 20. 12. ve věci C-434/15 Soudní dvůr EU. V praxi to znamená, že jde o taxislužbu, ne pouhou aplikaci (“službu informační společnosti”). Se všemi negativními důsledky, které to pro Uber nese.

 

Komisi došla trpělivost a 20. 12. se rozhodla vůči Polsku aktivovat obávaný “článek 7” Smlouvy o EU. Bude se složitě rozhodovat o tom, zda “existuje zřejmé nebezpečí”, že země “závažně poruší hodnoty EU”. O hlasovací práva v Radě ale Poláci nejspíš nepřijdou. Maďaři už avizovali, že pokud dojde na lámání chleba, budou proti.

 

Zastoupení Komise v Praze bude mít novou šéfku. Dana Kovaříková se své funkce oficiálně ujme 1. 2. 2018, oznámila 20. 12. Komise.

 

Komise 20. 12. zveřejnila zprávu o plnění kritérií pro uvolnění vízového režimu se zeměmi západního Balkánu (Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Černou Horou a Srbskem) a zeměmi Východního partnerství (Moldavskem, Gruzií a Ukrajinou). Kritéria plní, ale snažit se musí dál.

 

Od 20. 12. je účinná nová antidumpingová a antisubvenční legislativa, informovala Komise. Teď už jen aby byla účinná nejen de iure, ale i de facto. (Naštěstí EU v rukávu ještě jeden trumf, byť zatím jen ve fázi vyjednávání.)

 

Airbnb v Česku prostě nemá zatím vybudovanou tradici. Z dat Eurostatu uveřejněných 20. 12. dokonce vyplývá, že jsme na samotném chvostě. A nejinak tomu je i v oblasti sdílené dopravy.

 

Kybernetická bezpečnost je v suchu. Od 20. 12. funguje Stála skupina pro reakci na počítačové hrozby (CERT-EU). Skvěle!

 

Rada 20. 12. podpořila tok (neosobních) dat napříč EU. Cílem je mimo jiné nakopnutí cloud computingu. Takže proč ne.

 

Rada a Evropský parlament našly 20. 12. společnou řeč ve věci (ne)financování terorismu. Jít by se mělo například po předplacených kartách a virtuálních měnách.

 

Stakeholdeři už dávno ví, že na hnojiva se bude vztahovat nová legislativa. V mnoha směrech lepší než ta stávající. Přesto je předložený návrh sporný. Důkaz? Rada dospěla ke své pozici až 20. 12., přičemž nová norma měla být podle původních plánů účinná už 1. 1. 2018.

 

Zaměstnancům bude líp. Komise 21. 12. navrhla aktualizovat stávající povinnost informovat každého pracovníka o jeho pracovních podmínkách (včetně těch, kteří mají “atypické” pracovní smlouvy).

 

Počet zaměstnanců unijních institucí se podařilo snížit o více než 5 %, informoval 21. 12. Evropský účetní dvůr. Takový Evropský parlament by ale ještě měl přitlačit.

 

Rada 21. 12. prodloužila platnost protiruských sankcí o dalšího půl roku (do 31. 7. 2018), protože země pořád neplní minské dohody.

 

Rada 22. 12. schválila pravidla pro používání dronů v EU. Registrováni budou muset být všichni provozovatelé, jejichž bezpilotní letouny mohou při nárazu do člověka přenášet více než 80 J kinetické energie.

 

Ondřej Krutílek

analytik legislativy EU

B&P Research (www.bpresearch.eu)

Centrum pro studium demokracie a kultury (www.cdk.cz)

Autor: Ondřej Krutílek, analytik Centra pro studim demokracie a kultury a B&P Research, psáno pro Euroskop

Další články v rubrice

Prosincový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 16. 12. 2018, psáno pro Euroskop

Listopadový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 16. 12. 2018, psáno pro Euroskop

Říjnový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 12. 11. 2018, psáno pro Euroskop

Zářijový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 9. 10. 2018, psáno pro Euroskop

Srpnový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, 11. 9. 2018, psáno pro Euroskop