Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Dubnový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise, 10.05.2021
Brusel, Rue de la Loi

Výběr bruselského dění v dubnu 2021 očima analytika Ondřeje Krutílka.

6. dubna Komise zahájila veřejnou konzultaci k novému úřadu pro “připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví”  (HERA). Termín pro zasílání odpovědí je do 12. května 2021.

7. dubna Komise uvolnila 123 mil. eur z programu Horizont Evropa na výzkum variant koronaviru.

8. dubna  Komise zahájila veřejnou konzultaci, která má sloužit jako podklad pro revizi pravidel státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace. Je otevřena do 3. června 2021.

8. dubna  EU zveřejnila údaje, jak třetím zemím pomáhá bojovat s dopady covidu. Za rok jim poslala více než 26 mld. eur.

9. dubna  Komise vyhlásila první výzvy k předkládání návrhů v rámci Evropské rady pro inovace – mezi vítěze rozdělí 1 miliardu eur.

9. dubna Rada schválila dodatečné financování z rozpočtu EU ve výši 121,5 mil. eur na řešení naléhavých potřeb souvisejících s pandemií covidu-19.

12. dubna  EU prodloužila sankce proti Íránu. Zatím do 13. dubna 2022.

12. dubna  Komise navrhla osvobodit od DPH zboží a služby, které EU během pandemie poskytuje členským státům. DPH je u veřejných zakázek nákladem.

13. dubna  Rada schválila program pro jednotný trh na období 2021-2027 s rozpočtem 4,2 mld. eur. Pár dní nato se dostalo i na dva programy zaměřené na oblast justice a vnitra s rozpočtem 1,8 mld. eur a program kosmický za 14,8 mld. eur. (Členské státy brzy následovalieuroposlanci.)

 

Brusel
Noční pohled na Rue de la Loi, bruselskou ulice vedoucí podél významných institucí EU. Zdroj: Evropská komise

 

14. dubna  Komise zveřejnila novou strategii pro boj proti obchodování s lidmi pro roky 2021-2025. Možná přijdou i legislativní změny.

14. dubna  Rada definovala své požadavkytechnické parametry  pro jednání o digitálním zeleném certifikátu.

14. dubna  Komise zveřejnila, jak přesně chce financovat NextGenerationEU, tedy nástroj na oživení EU po covidu. Cíl: získat na trzích až 800 mld. eur do roku 2026.

15. dubna  Komise zveřejnila první výzvu k předkládání projektů pod hlavičkou Evropského sboru solidarity pro roky 2021-2027.

15. dubna  EU uzavřela jednání o nové dlouhodobé dohodě s Afrikou, Karibikem a Tichomořím. Podpis se očekává ve druhé polovině roku 2021.

15. dubna  europoslanci z výborů AFET a INTA doporučili schválit obchodní dohodu s Velkou Británií. A zbytek jejich kolegů je záhy následoval, stejně jako Rada.

19. dubna  Komise schválila revidované pokyny k regionální státní podpoře. Zohledňují i Green Deal a uplatní se od 1. ledna 2022.

19. dubna  EU schválila sankce proti Barmě, resp. vůči dalším deseti osobám a dvěma společnostem. A následně je prodloužila do 30. dubna 2022.

20. dubna  Komise oznámila, že spolu s Rakouskem zajistí proticovidové vakcíny pro západní Balkán. Jde o 651 tis. dávek od Pfizeru.

20. dubna  - EU podpoří vakcinační kampaně v Africe. Humanitární iniciativa přijde na 100 mil. eur.

21. dubna  Rada a Evropský parlament se shodly na evropském právním rámci pro klima neboli klimatickém zákonu. Emise CO2 by se v EU měly do roku 2030 snížit ne o 40 %, ale nejméně o 55 % oproti roku 1990.

21. dubna  EU vyjádřila solidaritu s Českem v souvislosti s kauzou Vrbětice.

21. dubna  Komise navrhla, jak EU bude regulovat umělou inteligenci (AI). Půjde o to, jak ochránit naše práva, a zároveň pozdvihnout umělou inteligenci na vyšší úroveň.

21. dubna  Komise navrhla, které aktivity považovat za udržitelné, a tedy hodné podpory, přinejmenším z veřejných zdrojů. Plyn a jádro bude řešit později.

22. dubna  Komise schválila balík tří klíčových nařízení, která budou od 26. ledna 2023 regulovat využívání dronů.

22. dubna  EU a Grónsko podepsaly novou dohodu o partnerství v oblasti rybolovu. Musí být co nejudržitelnější.

26. dubna  se Rada a Evropský parlament shodly na tzv. úvěrovém nástroji pro veřejný sektor. Transformace postuhelných regionů je tak zase o kousek blíž. Pomůže i Evropská investiční banka.

26. dubna  Komise schválila český program pro podniky postižené koronavirovou pandemií. 1,9 mld. eur jim má pomoci s uhrazením fixních nákladů.

27. dubna  Komise přijala novou strategii pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění migrantů.

27. dubna  europoslanci schválili novou podobu Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.  Následně dali zelenou i výzkumnému programu Horizont Evropa nebo Evropskému obrannému fondu.

27. dubna  Komise pomohla Indii v boji s koronavirem. Nechala jí poslat zdravotnický materiál z šesti členských států, které se nabídly.

28. dubna  europoslanci odsouhlasili nárůst prostředků pro unijní mechanismus civilní ochrany pro období 2021-2027.

28. dubnaeuroposlanci potvrdili, že teroristický obsah musí z webu zmizet do hodiny.

29. dubna  Rada podpořila boj proti online zneužívání dětí. A Komise přislíbila, že na stávající dočasné řešení naváže trvalejším.

29. dubna  Komise zveřejnila Demografický atlas, interaktivní nástroj pro vizualizaci, sledování a předvídání demografických změn v EU.

29. dubna  Komise předložila sdělení o lepší regulaci.

29. dubna  Komise usiluje o diskusi o nových genomických technikách. Zveřejnila studii, která ukazuje, že techniky pro změnu genomu organismu, mají potenciál přispět k udržitelnějšímu potravinovému systému v rámci cílů Zelené dohody pro Evropu a strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

30. dubna  Komise vydala vyjádření, že podle jejího předběžného pohledu Apple narušil hospodářskou soutěž na trhu se streamovanou hudbou. Reagovala na stížnost Spotify. Nyní bude probíhat šetření, které rozhodne o následných krocích.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop

Další články v rubrice

Květnový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise, 07.06.2021

Březnový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise, 09.04.2021

Únorový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise, 05.03.2021

Lednový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, 02.02.2021

Prosincový přehled dění v EU

Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, 13.01.2021