Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Předseda EP

Spolu se 14 místopředsedy stojí předseda v čele EP, dohlíží na jeho činnost a zastupuje jej navenek i ve vztahu k ostatním orgánům a institucím EU.

Předseda je volen na 30 měsíců, tedy polovinu funkčního období EP, s tím, že může být zvolen opětovně. Předseda EP a předseda Rady spolu podepisují všechny legislativní akty, které jsou přijaty v rámci řádného legislativního postupu. 

Současným předsedou EP je Antonio Tajani (EPP).

Antonio Tajani

 

Antonio Tajani (*1953)

  • člen Evropské lidové strany
  • 17. 1. 2017 zvolen předsedou EP
  • 2014 – 2016 místopředseda EP
  • 2010-2014 místopředseda EK odpovědný za průmysl a podnikání
  • 2008 – 2010 místopředseda EK odpovědný za dopravu
  • 1994 – 2008 poslanec Evropského parlamentu

 

Důležitými politickými orgány EP jsou dále Předsednictvo a Konference předsedů. Předsednictvo, složené z předsedy a 14 místopředsedů, je regulační řídící orgán, který řeší řadu administrativních, organizačních a finančních otázek uvnitř EP. Konference předsedů je tvořena předsedy politických skupin a předsedou EP. Organizuje práci EP a jeho orgánů, rozděluje pravomoci výborům a delegacím a připravuje program jednání.

Autor: Oddělení institucionální komunikace ÚV ČR