Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Úřad EPSO vypsal výběrové řízení na pozice vědecko-výzkumných pracovníků

11.03.2019

Úřad EPSO (European Personnel Selection Office) vypsal výběrové řízení na pozice referentů v oblasti výzkumu č. EPSO/AD/371/19-1 až 6 (AD7).

Přihlášky: prostřednictvím stránek www.eu-careers.eu do 26. března 2019 (do 12:00 hodin středoevropského času).

Výběrové řízení bylo vyhlášeno pro 6 oborů, lze se přihlásit jen na jeden z nich.
obor 1 - Kvantitativní a kvalitativní posuzování/hodnocení dopadu politických opatření
obor 2 - Datové vědecké aplikace
obor 3 - Modelování politických opatření
obor 4 - Vývoj aplikací v oblasti zkoumání vesmíru, telekomunikací a dálkového průzkumu Země
obor 5 - Správa a sdělování vědeckých poznatků
obor 6 - Jaderný výzkum a vyřazování jaderných zařízení z provozu

Náplň práce - příklady (více je uvedeno v příloze I přiloženého oznámení o výběrovém řízení):

obor 1 - kvalitativní analýza politik a jejich technických, hospodářských, sociálních environmentálních a politických dopadů;
obor 2 - zkoumání všech relevantních aspektů souvisejících se správou údajů;
obor 3 - vývoj a využívání modelů a kvantitativní analýzy na podporu politiky za účelem posuzování různých možností politiky v jednotlivých fázích politického cyklu;
obor 4 - vývoj a využívání aplikací v oblasti zkoumání vesmíru, dálkového průzkumu Země a telekomunikací na podporu činností v oblasti analýzy a získávání informací souvisejících s uplatňováním velkých objemů údajů z dálkového pozorování Země s cílem poskytovat vědeckými důkazy podloženou podporu politiky EU;
obor 5 - shromažďování, organizace, kontrola kvality, validace, sdělování, dodávání smyslu a dostupnost vědeckých poznatků;
obor 6 - jaderná bezpečnost, jaderné záruky, jaderné zabezpečení, vyřazování jaderných zařízení z provozu a způsob využívání jaderných zařízení.

Kvalifikační požadavky:

- dokončené vysokoškolské vzdělánípříslušném vědeckém oboru (v délce nejméně 4 roky), následované minimálně 6letou odbornou praxí v příslušném vědeckém oboru související s náplní práce.
nebo
- dokončené vysokoškolské vzdělánípříslušném vědeckém oboru (v délce nejméně 3 roky), následované minimálně 7letou odbornou praxí v příslušném vědeckém oboru související s náplní práce.
Odborná praxe bude zohledněna pouze od data získání diplomu.
Doktorandské studium v jednom z vědeckých oborů lze do pracovních zkušeností započítat v trvání nejvýše 3 let. Seznam vědeckých oborů je uveden na str. 3 přiloženého oznámení o výběrovém řízení.

Jedná se o trvalé místo referenta v platové třídě AD7 (po 9 měsíční zkušební době od přijetí do evropské služby, definitiva, nástupní základní plat od cca 6.100 euro).

Jazykové znalosti: alespoň 2 úřední jazyky EU, z toho jeden min. na úrovni C1 (může být i čeština), druhý min. na úrovni B2 (jazyk 2, výběr z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny nebo španělštiny). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.
Doporučujeme přihlášku vyplnit v jazyce 2, bude tak lépe přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše případné zaměstnání v institucích EU.

Součástí přihlášky je i tzv. Talent screener, tj. ověření schopností uchazeče, který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha III uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).
Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 2 (angličtina, francouzština, italština, němčina nebo španělština), odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky.
Odpovědi je možné průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Více informací k výběrovému řízení na pozice referentů v oblasti výzkumu (AD7) najdete na tomto odkazu; stručnou charakteristiku naleznete i v přiloženém letáku (česká verze, anglická verze).

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU: viz příloha nebo odkaz. Tuto informaci doporučujeme zájemcům pečlivě prostudovat, obsahuje průběh výběrového řízení i budoucí náplň práce.

Příručka k podávání přihlášek: viz příloha nebo odkaz.

Video připravené Úřadem EPSO k tomuto výběrovému řízení: viz odkaz

Diplomatická akademie MZV pořádá přípravné kurzy k testům pořádaným EPSO, které jsou pro účastníky zdarma. Více informací lze získat na emailu: vyberkaeu@mzv.cz.