Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Úřad EPSO vypsal výběrové řízení na pozici referentů v oblasti auditu

17.05.2019

Úřad EPSO (European Personnel Selection Office) vypsal výběrové řízení na pozice referentů v oblasti auditu č. EPSO/AD/372/19 (AD5 a AD7).

Přihlášky: prostřednictvím těchto internetových stránek (viz odkaz) do 12. června 2019 (do 12:00 hodin středoevropského času).

Náplň práce:

- dobře pochopit a poznat pracovní postupy kontrolovaných subjektů
- v rámci procesu plánování hodnotit auditorské riziko
- provádět audity výkonnosti, souladu s předpisy a nákladové efektivnosti týkající se široké škály oblastí politiky a pracovních postupů EU
- provádět předběžné analýzy pro stanovení cílů a rozsahu auditů
- potvrzovat auditní zjištění s kontrolovanými subjekty

pro AD7 ještě

- plánovat vhodné kontrolní postupy ke splnění cílů auditu
- řídit audity, přidělovat úkoly jednotlivým členům auditního týmu a kontrolovat jejich činnost

Kvalifikační požadavky:

- pro AD5 - dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 roky) relevantní pro danou náplň práce (audit, ekonomie, účetnictví, finance, právo, správa podniků a/nebo informatika), odborná praxe se nevyžaduje.

- pro AD7 - dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 až 4 roky) a minimálně 6 až 7 let relevantní odborné praxe, přičemž alespoň 3 až 4 roky této praxe byly získány v oblasti auditu (interního nebo externího, včetně auditu informačních technologií). Požadovaná délka praxe závisí na úrovni vzdělání.

Jedná se o trvalé místo referenta v platové třídě AD5 resp. AD7 (po 9 měsíční zkušební době od přijetí do evropské služby, definitiva, nástupní základní plat od cca 4.700 euro resp. 6.100 euro).

Jazykové znalosti: alespoň 2 úřední jazyky EU, z toho jeden min. na úrovni C1 (může být i čeština), druhý min. na úrovni B2 (jazyk 2, výběr z angličtiny nebo francouzštiny). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.

Doporučujeme přihlášku vyplnit v jazyce 2, bude tak lépe přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše případné zaměstnání v institucích EU.

Součástí přihlášky je i tzv. Talent screener, tj. ověření schopností uchazeče, který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha III uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).

Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 2 (angličtina nebo francouzština), odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky.

Odpovědi je možné průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Co je dobré vědět před podáním přihlášky najdete v příloze či na tomto odkazu.

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU: viz příloha nebo odkaz. Tuto informaci doporučujeme zájemcům pečlivě prostudovat, obsahuje průběh výběrového řízení i budoucí náplň práce.

Příručka k podávání přihlášek: viz příloha nebo odkaz.

Video připravené Úřadem EPSO k tomuto výběrovému řízení - viz zde

Diplomatická akademie MZV pořádá přípravné kurzy k testům pořádaným EPSO, které jsou pro účastníky zdarma. Více informací lze získat na emailu: vyberkaeu@mzv.cz.