Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Úřad EPSO vypsal výběrové řízení na pozice referentů v oblasti práva a financí

21.06.2019

Úřad EPSO (European Personnel Selection Office) vypsal specializované výběrové řízení na pozice referentů v oblasti práva a financí č. EPSO/AD/374/19 (AD7).

Přihlášky: prostřednictvím stránek https://epso.europa.eu/content/specialists-law-and-finance_en do 9. července 2019 (do 12:00 hodin středoevropského času).

Lze se přihlásit jen na jeden z následujících oborů:
Obor 1 - Právo hospodářské soutěže
Obor 2 - Finanční právo
Obor 3 - Právo hospodářské a měnové unie
Obor 4 - Finanční pravidla vztahující se na rozpočet EU
Obor 5 - Ochrana euromincí proti padělání

Náplň práce:
právní obory (1 až 3)
- provádět šetření trhu
- provádět právní nebo ekonomické analýzy
- poskytovat pomoc Právní službě Komise při sporech nebo ji v těchto sporech zastupovat
ekonomické obory (4 a 5)
- poskytovat pomoc a poradentství útvarům Komise a institucím EU týkající se uplatňování a výkladu finančního nařízení
- provádět technické analýzy podezřelých mincí a připravovat informace pro donucovací orgány týkající se padělků euromincí

Kvalifikační požadavky:
- obory 1 až 4: dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru práva (v délce nejméně 3 až 4 roky) a minimálně 6 až 7 let relevantní odborné praxe
- alternativně u oborů 1 a 4: dokončené vysokoškolské vzdělání libovolného zaměření (v délce nejméně 3 nebo 4 roky), ale delší odbornou praxi (minimálně 8 až 9 let)
- obor 5: dokončené vysokoškolské vzdělání libovolného zaměření (v délce nejméně 3 až 4 roky) a minimálně 6 až 7 let relevantní odborné praxe
Požadovaná délka praxe závisí na úrovni vzdělání.

Jedná se o trvalé místo referenta v platové třídě AD7 (po 9 měsíční zkušební době od přijetí do evropské služby, definitiva, nástupní základní plat od cca 6.100 euro).

Jazykové znalosti: alespoň 2 úřední jazyky EU, z toho jeden min. na úrovni C1 (může být i čeština), druhý min. na úrovni B2 (jazyk 2, výběr z angličtiny, francouzštiny, němčiny nebo italštiny). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.
Doporučujeme přihlášku vyplnit v jazyce 2, bude tak lépe přístupná členům výběrové komise a usnadní se tím i Vaše případné zaměstnání v institucích EU.

Součástí přihlášky je i tzv. Talent screener, tj. ověření schopností uchazeče, který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha III uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).
Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 2 (angličtina, francouzština, němčina nebo italština), odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky.
Odpovědi je možné průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Co je dobré vědět před podáním přihlášky najdete na tomto odkazu. Více informací o pracovní pozici naleznete rovněž v přiloženém letáku (v češtině, v angličtině).

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU: viz příloha nebo odkaz. Tuto informaci doporučujeme zájemcům pečlivě prostudovat, obsahuje průběh výběrového řízení i budoucí náplň práce.

Příručka k podávání přihlášek: viz příloha nebo odkaz.

Video připravené Úřadem EPSO k tomuto výběrovému řízení: viz odkaz.

Diplomatická akademie MZV pořádá přípravné kurzy k testům pořádaným EPSO, které jsou pro účastníky zdarma. Více informací lze získat na emailu: vyberkaeu@mzv.cz.