Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská unie hledá parlamentní zřízence

22.08.2019

Máte zkušenosti s uplatňováním protokolárních pravidel v praxi? Dokážete snadno komunikovat s různými skupinami, například s poslanci EP, komisaři EU, návštěvníky institucí a úředníky EU? V současné době hledá Úřad EPSO parlamentní zřízence (funkční skupina AST-SC), kteří by pracovali hlavně v Evropském parlamentu.

Za úkol budou mít mimo jiné poskytovat pomoc poslancům Evropského parlamentu a dalším hodnostářům během plenárních zasedání, schůzí parlamentních orgánů a při různých akcích v prostorách Evropského parlamentu. Zřízenci odpovídají především za praktickou přípravu zasedacích místností, přijímání a doprovázení návštěv na vysoké úrovni, poskytování informací návštěvníkům a plnění administrativních úkolů. Daná náplň práce vyžaduje flexibilitu z hlediska pracovní doby a ochotu přesouvat se mezi třemi místy výkonu zaměstnání v Evropském parlamentu: Bruselem, Lucemburkem a Štrasburkem, jakož i dalšími místy.

Chcete-li se přihlásit, musíte mít středoškolské vzdělání doložené diplomem a následně nejméně tři roky odborné praxe přímo související s náplní práce; nebo musíte absolvovat odbornou přípravu a následně mít nejméně tři roky odborné praxe přímo související s náplní práce; nebo musíte mít nejméně osm let odborné praxe přímo související s náplní práce. K zařazení do vyšší platové třídy SC2 se vyžadují nejméně čtyři roky další odborné praxe přímo související s náplní práce. Musíte být občanem EU a mít znalost alespoň tří úředních jazyků EU, z nichž jedním musí být angličtina nebo francouzština.

Podrobné informace o zvláštních požadavcích, průběhu výběrového řízení a způsobu podávání přihlášek naleznete na internetových stránkách Úřadu EPSO - zde a zde. O politice rovných příležitostí úřadu EPSO se více dozvíte na této stránce.

Přihlášky lze podávat do 10. září 2019, 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Před podáním přihlášky věnujte pozornost přiloženému oznámení o výběrovém řízení (v češtině a angličtině) a Manuálu pro podávání přihlášek online, vytvořenému pracovníky Úřadu EPSO.

Referenční číslo pracovní pozice: EPSO/AST-SC/08/19

Autor: EPSO