Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská komise hledá konferenční pracovníky

15.11.2019

Máte zkušenosti s obsluhováním audiovizuálních zařízení? Dokážete rychle reagovat na změny situace a umíte převzít iniciativu? Máte schopnost efektivně komunikovat s kolegy a úspěšně řešit problémy? Evropská komise hledá konferenční pracovníky (funkční skupina administrativní pracovníci).

Konferenční pracovníci odpovídají za fungování technického zvukového a obrazového vybavení v multimediálních/audiovizuálních či konferenčních zařízeních a také za poskytování primární technické podpory týkající se audiovizuálního a počítačového vybavení. Mezi jejich úkoly patří vytvářet záznamy z jednání v digitálním formátu, provádět každodenní kontrolu audiovizuálního zařízení v konferenčních místnostech a vybírat záběry z vícekamerové konfigurace na zasedáních a akcích. Měli by být schopni často pracovat pod tlakem, a to sami i jako součást týmu.

Abyste se mohli přihlásit, musíte mít postsekundární vzdělání v délce alespoň jednoho roku, po němž následovala minimálně čtyřletá odborná praxe přímo související s uvedenou náplní práce, nebo sekundární vzdělání umožňující přístup k postsekundárnímu vzdělání, po němž následovala minimálně šestiletá odborná praxe přímo související s uvedenou náplní práce. Přihlásit se můžete také v případě, že máte odborné vzdělání v délce alespoň jednoho roku a následně minimálně šestiletou odbornou praxi, přičemž obojí musí přímo souviset s uvedenou náplní práce. Musíte být občanem EU a ovládat dva jazyky EU, z nichž jedním musí být angličtina nebo francouzština.

Podrobné informace o zvláštních požadavcích, průběhu výběrového řízení a způsobu podávání přihlášek naleznete na internetových stránkách conference-operators.eu-careers.eu. Před přihlášením věnujte pozornost rovněž oznámení o výběrovém řízení a manuálu pro podávání přihlášek. Přímý odkaz na stránku, obsahující podrobný popis přihlašovacího postupu, naleznete zde. O politice rovných příležitostí úřadu EPSO se více dozvíte na této stránce.

Přihlášky lze podávat od 7. listopadu do 10. prosince 2019, 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. Respekt ke kulturní rozmanitosti a prosazování rovných příležitostí přitom patří k základním principům EU. Multikulturní, mezinárodní a různorodé týmy, které tvoří orgány EU, společně pracují ve prospěch více než 500 milionů občanů v EU i mimo ni.

Refereční číslo: EPSO/AST-SC/09/19

 

Autor: Úřad EPSO