Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Stáže v Agentuře Evropské unie pro základní práva

01.05.2020

Agentura Evropské unie pro základní práva (European Union Fundamental Rights Agency, FRA) sídlící ve Vídni vypsala výběrová řízení na stážistické pozice v různých odděleních.

Délka stáže je 10 měsíců a stáž je možné absolvovat v jednom z následujících oddělení:
- oddělení korporátních služeb (Corporate Services, CS),
- oddělení výzkumu a dat (Research and Data, RD),
- oddělení technické asistence a budování kapacit (Technical Assistance and Capacity Building, TACB),
- oddělení komunikace a akcí (Communications and Events, COMMS),
- oddělení institucionální spolupráce a sítí (Institutional Cooperation and Networks, INST),
- kancelář ředitele (Director´s Office, DIR).

Obecné informace o stážistickém programu, požadavcích na uchazeče a způsobu přihlašování naleznete na této internetové stránce agentury FRA. Detailní informace o náplni stáže, specifikované podle konkrétního oddělení, jsou k dispozici v příslušném oznámení o výběrovém řízení - zobrazíte je kliknutím na název daného oddělení ve výčtu výše

Místem výkonu všech stážistických pozic je Vídeň.

Uzávěrka pro přihlašování je 8. května 2020, 13:00 středoevropského času.

Přihlašování probíhá online přes internetovou stránku agentury FRA. Zájemci se mohou přihlásit na stáž pouze do jednoho oddělení. 

Kromě standardního stážistického programu agentura FRA zároveň vypsala stážistický program pro uchazeče romského původu. Podrobné informace o tomto programu - včetně náležitostí a způsobu přihlašování - jsou k dispozici na této internetové stránce agentury FRA. Rovněž pro tento program platí uzávěrka pro zasílání přihlášek 8. května 2020 ve 13:00 SELČ.

Více informací o obou stážistických programech FRA je k dispozici v pravidlech o stážistickém programu FRA (zde pravidla upravující stáže pro uchazeče romského původu) a v dokumentu s často kladenými otázkami (FAQ).