Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská unie hledá odborníky v oblasti vnějších vztahů

09.09.2020

Máte specializaci v oboru vnějších vztahů? Chtěli byste se podílet na prosazování hodnot EU ve vztazích se třetími zeměmi? Pak by vás mohla zajímat tato pracovní příležitost.

Evropská unie právě hledá pracovníky s odbornou praxí v oblasti vnějších vztahů. Přijatí odborníci (platová třída AD 5 a AD 7) budou pracovat převážně v útvarech Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), což je diplomatická služba EU, která je nápomocna vysokému představiteli pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku při provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. ESVČ má hlavní sídlo v Bruselu. Opírá se však o rozsáhlou síť diplomatických zastoupení EU po celém světě, která propojuje evropské úředníky, diplomaty ministerstev zahraničí členských států EU a místní zaměstnance v zemích celého světa.

Vaším hlavním úkolem bude prosazovat a chránit zájmy a hodnoty EU ve vztazích se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi a přispívat k vedení společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). Kromě toho budete spolupracovat s vnitrostátními diplomatickými službami členských států EU, s Radou a Evropskou komisí s cílem zajistit soulad mezi různými oblastmi vnější činnosti Unie.

Chcete-li se ucházet o místo v kategorii AD 5 (vstupní třída pro administrátory s vysokoškolským vzděláním), musíte být držitelem vysokoškolského diplomu s délkou trvání studia nejméně tři roky a mít odbornou praxi v oblasti vnějších vztahů v délce nejméně jednoho roku. Abyste mohli nastoupit v platové třídě AD 7, musíte mít ukončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 let a alespoň 7letou odbornou praxi v oblasti vnějších vztahů, nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 4 let a alespoň 6letou související odbornou praxi. Dále musíte být občanem EU a mít důkladnou znalost jednoho z 24 jazyků EU a uspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny.

V zásadě všichni zaměstnanci ESVČ jsou pravidelně přidělováni k delegacím Unie. Přijatí uchazeči musí být ochotni při prvním vyslání přijmout místo v delegaci v zemi, v níž mohou být obtížné životní podmínky.

EU jakožto zaměstnavatel nabízí profesionální prostředí s obrovským množstvím příležitostí ke vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoji kariéry. Multikulturní, mezinárodní a různorodé týmy, které tvoří orgány EU, společně pracují ve prospěch přibližně 450 milionů občanů v EU i mimo ni. Respekt ke kulturní rozmanitosti a prosazování rovných příležitostí přitom patří k základním principům EU. O politice rovných příležitostí úřadu EPSO se více dozvíte na této stránce.

Podrobné informace o požadované kvalifikaci a kritériích způsobilosti, průběhu výběrového řízení a způsobu podávání přihlášek naleznete na internetových stránkách external-relations.eu-careers.eu a v přihlašovacím rozhraní na webové stránce EPSO zde.

Lhůta pro podávání přihlášek začíná 10. září 2020 a poběží do 13. října 2020, 12:00 hodin (poledne) středoevropského času.

Referenční č.: EPSO/AD/382/20

 

Autor: Úřad EPSO