Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská unie hledá odborníky na chemické látky

26.03.2021

Jste odborníky v oblasti chemických látek? Chtěli byste zahájit mezinárodní kariéru v multikulturním a různorodém týmu? Instituce EU hledají odborníky v oblasti chemických látek.

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD6 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 5.500 euro).

Přihlásit se lze do 13. dubna 2021 (do 12,00 hodin středoevropského času).

Náplň práce:

· tvorba politik a nových právních předpisů
· provádění a správa stávajících právních předpisů včetně přípravy posouzení dopadů (na lidské zdraví, rizik pro životní prostředí a socioekonomických analýz týkajících se chemických látek) a řízení přípravných akcí v terénu
· sjednání a/nebo sledování obchodních dohod,
· zastupování GŘ GROW/ENVI v pracovních skupinách Komise, výborech EU, orgánech EU i v mezinárodních organizacích a fórech,
· sledování a využívání vědeckého poradenství vypracovaného Evropskou agenturou pro chemické látky.

Kvalifikační požadavky:

· dokončené vysokoškolské vzdělání zaměřené na chemické látky (diplom z chemie, chemického inženýrství, mineralogie, hornictví, toxikologie, ekotoxikologie, biologie, environmentálních studií, humánního nebo veterinárního lékařství či farmakologie nebo diplom z jiného oboru dle náplně práce) v délce nejméně 4 let,
· min. 3 letá předchozí odborná praxe v oblasti chemických látek

nebo

· dokončené vysokoškolské vzdělání zaměřené na chemické látky (viz výše) v délce nejméně 3 let
· min. 4 letá odborná praxe v oblasti chemických látek

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU

· jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
· jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtina nebo francouzština).

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU: zde.

Více informací a přihlášky na odkazu zde a v přiložených letácích (v angličtině a češtině). 

Pokyny pro podávání přihlášek zde.

Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO. Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině nebo francouzštině.

Současně s přihláškou a ve stejném termínu je třeba v angličtině nebo francouzštině vyplnit Ověření kvalifikace tzv. Talent screener (otázky týkající se vzdělání a praxe). Otázky odpovídají výběrovým kritériím uvedeným ve Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (příloha II). Jedná se o 1. kolo výběrového řízení, odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci Ověření kvalifikace.

Více o typech míst v institucích EU zde.

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení zde.