Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak na stáž do unijních institucí? Tipy od úspěšných stážistů

Petr Pospíšil, Euroskop, 2.10.2019
studenti_Erasmus

REPORTÁŽ - Posledního panelu v rámci konference „Kariéra v EU" se v roli panelistů zúčastnili čtyři čeští představitelé kategorie „mladých profesionálů", kterým se podařilo získat stážistickou pozici v některé z unijních institucí či agentur. Posluchačům předali cenné rady a tipy, jak ve výběrovém řízení uspět.

V panelu vystoupili Tereza Domanská, která stáž absolvovala v Generálním sekretariátu Evropského parlamentu, Kristýna Benešová a Monika Šamová (bývalé stážistky v Evropské komisi) a Jan Petr, absolvent stáže v Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Monika Šamová byla vybrána v rámci stážistického programu Evropské komise „Blue Book Traineeship" a její náplň práce zahrnovala žaloby k Soudnímu dvoru pro porušení povinností vyplývajících z unijního práva (tzv. „infringements"), dále stížnosti občanů a přípravu legislativních návrhů Komise.

Stáže v Komisi? Příprava návrhů norem i politických koncepcí


Kristýna Benešová jakožto absolventka stáže v téže instituci poukázala na možné nebezpečí. Když podle ní jednou stážisté z řad absolventů právnického studia začnou pracovat na vytváření politických strategií (policy work), už je pro ně obtížné této činnosti se vzdát a vrátit se k čistě právnickým pozicím. Během své přítomnosti v Komisi vytvářela právní rešerše, formulovala stanoviska či zajišťovala korespondenci s představiteli Google a jiných velkých korporací.

Rovněž Jan Petr pronikl do unijních institucí prostřednictvím programu „Blue Book Traineeships", který posluchačům představil. Jde o největší stážistický program na světě, každý rok se v rámci něj otvírají dva několikaměsíční cykly stáží a nedávno Komise zvýšila počet stážistických pozic, které jsou v rámci každého cyklu k dispozici, na 950. Češi mají relativně dobrou šanci na úspěch, neboť se jich hlásí v porovnání s lidnatějšími zeměmi méně a větší podíl ve výběrovém řízení uspěje.

Blue Book Traineeships: Největší stážistický program na světě


Do přihlášky zájemce o stážistický program „Blue Book" uvede tři preferované pozice, o které by měl v případě úspěchu ve výběrovém procesu zájem. Podle Jana Petra mnoho stážistů v Bruselu po skončení stáže zůstane, například jakožto tzv. dočasní zaměstnanci (interim agents). K tomu, aby stážista v orgánech Evropské unie po doběhnutí své stáže dostal pracovní nabídku, je však nezbytné být od prvního dne stáže velmi aktivní, účastnit se akcí i nad rámec základních povinností v rámci stáže a nezanedbávat navazování kontaktů (networking).

Tereza Domanská má za sebou stáž v právním oddělení Generálního sekretariátu Evropského parlamentu, kam se dostala prostřednictvím programu „Schuman Traineeship". Konkrétně měla na starost oblast „spravedlnost a občanské svobody" a její práce zahrnovala například přípravu společných postojů Evropského parlamentu.

Získat stáž v sekretariátu Parlamentu je těžší, neexistují kvóty


Evropský parlament každý půlrok vypisuje výběrové řízení na absolventské stáže, v jejich případě však nejsou aplikovány žádné národní kvóty a Češi statisticky nebývají příliš úspěšní. Podmínkou způsobilosti pro tento typ stáží je vysokoškolský diplom (alespoň bakalářský). V případě, že zájemci v blízké době očekávají udělení vysokoškolského titulu, musí do přihlášky očekávaný termín absolutoria uvést.

Podobně jako v případě základního výběrového řízení na pracovní pozice v unijních institucích (EPSO testy), ani úspěch ve výběrovém procesu na Blue Book Traineeship automaticky nezaručuje konkrétní stážistickou pozici v konkrétním orgánu. Podle diskutujících výběrovým řízením projde přibližně třikrát více lidí, než kolik dostane nabídku a nastoupí na stáž.

Stáž jako odrazový můstek k práci v EU? Základ je aktivita


Mladí panelisté proto doporučují vyhledat si prostřednictvím veřejně dostupných organigramů (databáze „Who is Who") kontakt na vedoucí oddělení (Head of Unit), ve kterých by chtěli na stáž nastoupit, a adresovat jim motivační dopis či email, ve kterém vyjádří zájem v dané organizační jednotce stáž absolvovat.

Na závěr Jan Petr představil nový projekt Evropské komise nesoucí označení „Junior Professionals Programme" (JPP, česky „Program mladých profesionálů"). Tento program umožňuje stážistům oproti externím uchazečům zjednodušeným způsobem získat pracovní smlouvu (jakožto „temporary agents") v unijních institucích.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Další články v rubrice

Připravte se na výběrová řízení do institucí Evropské unie!

Ministerstvo zahraničních věcí, Euroskop, foto Evropská komise, 15.04.2020

EPSO testy: Jak probíhají výběrová řízení do institucí EU

Euroskop, Evropský úřad pro výběr personálu, 11. 9. 2018

EPSO testy: Brána k pracovním místům v evropských institucích

Euroskop, Evropský úřad pro výběr personálu, 4. 9. 2018