Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Záštity předsednictví ČR v Radě EU: vše, co potřebujete vědět

06.08.2021
EU flag

Udělování záštit předsednictví ČR v Radě EU je v plném proudu. Záštitu Úřadu vlády můžete získat, pořádáte-li akci v období českého předsednictví, která odpovídá jeho tématům, cílům a hodnotám.

Udělení záštity Úřadu vlády je čestnou poctou a vyjádřením podpory Úřadu vlády, jakožto centrálního koordinátora českého předsednictví, pořadateli akce. Úřad vlády uděluje záštitu těm akcím, konferencím, či projektům, které považuje v kontextu předsednictví za důležité a hodné pozornosti široké veřejnosti i zahraničních partnerů.  

Záštita je cenným nástrojem odrážejícím prestiž události, o který může zažádat libovolný subjekt. Neplyne z ní však žádný nárok na finanční či materiální podporu akce, stejně tak jako ani na osobní přítomnost zástupce Úřadu vlády, nebo jiného politického představitele.

K tomu, aby Úřad vlády udělil akci svou záštitu, je nutno splnit několik podmínek. Akce musí:

  • být již potvrzená a její konání alespoň zčásti spadat do období českého předsednictví, tedy do období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022;
  • přispívat k dosažení cílů předsednictví a korespondovat s prioritami předsednictví;
  • souviset s evropskou tématikou a mít relevantní dopad na cílovou skupinu, které je určena
  • a podporovat názorovou pluralitu ve společnosti.

Úřad vlády jednotlivé žádosti pečlivě vyhodnocuje. Při udělování záštit se řídí Pokyny pro udělování záštit během předsednictví ČR v Radě EU.

Akce, kterým je záštita udělena, automaticky obdrží logotyp českého předsednictví po jeho zveřejnění, spolu s manuálem jednotného vizuálního stylu pro potřeby propagace svých aktivit. Zároveň bude mít možnost zahrnutí do kalendáře akcí předsednictví ČR v Radě EU na oficiálních webových stránkách.

Plánujete-li organizovat akci v druhé polovině roku 2022, která koresponduje s cíli a prioritami předsednictví a splňuje veškeré podmínky, přihlaste ji prostřednictvím online formuláře a získejte záštitu Úřadu vlády.

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

Autor: Úřad vlády