Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komunikace předsednictví má velký potenciál, může ovlivnit české názory vůči EU na několik let

20.08.2021
EU flag

Jedním z důležitých pilířů příprav předsednictví v Radě EU, kterého se Česká republika ujme již příští rok v červenci, je komunikační strategie. To, jak bude otázka předsednictví a evropské politiky komunikována, ovlivní postoje občanů vůči EU na několik let dopředu. Komunikace se proto nesmí podcenit, a česká státní správa pilně pracuje na její přípravě.

Komunikační strategie českého předsednictví je pevně ukotvená v dokumentu Koncepce komunikace předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, kterou vytvořil Úřad vlády jakožto centrální koordinátor příprav. Stručně shrnuje základní principy, jako je například otevřenost, spolehlivost a kompetentnost, aktivita, ale i včasnost a inkluzivnost. Dokument také popisuje nástroje komunikační kampaně a nastiňuje dělení úkolů, které se s ní pojí.

Hlavní roli v jejím naplňování budou hrát Úřad vlády, Ministerstvo zahraničních věcí a Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu. V rámci Úřadu vlády má na starosti přípravu a implementaci komunikační strategie Oddělení pro komunikaci předsednického odboru.

Různé fáze komunikace mají odlišné cíle i kanály

Komunikační kampaň českého předsednictví má hned několik cílů. Důležité bude aktivně a včas informovat domácí i mezinárodní veřejnost a média o obsahu a organizaci předsednictví.  Klíčová je ale česká veřejnost a její názory na evropskou politiku a EU obecně. Předpokládá se, že předsednický ruch vzbudí zájem o evropská témata u české veřejnosti a vtáhne ji do evropského dění. Komunikace předsednictví tak může pozitivně ovlivnit nálady a postoje české veřejnosti na několik let dopředu. Třetím cílem je zviditelnění naší země, pro které je předsednictví jedinečnou příležitostí. Má totiž vliv nejen na politické dění, ale rovněž na ekonomiku, kulturu nebo turismus. Bude jej navíc doprovázet řada kulturních akcí, nejen v Praze, ale i v Bruselu.

Komunikační strategie je členěna do několika etap a s blížícím se předsednictvím bude nabývat na intenzitě. Zpočátku je důležité veřejnost informovat o tom, co to předsednictví je a co obnáší. Následně bude marketingová strategie cílit na propagaci předsednictví samotného. Po tom, co Česká republika převezme pomyslné žezlo předsednictví, se staneme hlasem celé Evropské unie. Budeme informovat o průběhu jednání, vývoji politické situace a pozicích EU na mezinárodním poli, ale zároveň budeme propagovat Českou republiku – naše hodnoty, kulturu, nebo tradice.

Politici, odborníci, novináři nebo třeba studenti – k oslovení různých cílových skupin je potřeba zvolit ten správný komunikační kanál. Tým českého předsednictví proto využije celou řadu nástrojů: online a offline informační kampaň, různé mediální aktivity, integrovaný informační systém pro veřejnost, či doprovodné kulturní akce.

Předsednictví v online prostoru

Centrálním komunikačním kanálem se stane oficiální webová stránka předsednictví www.eu2022.cz. Právě tady budou k dispozici veškeré informace týkající se aktuálních politických témat a jednotlivých jednání konaných v Praze, Bruselu i jinde.

Stránka bude sloužit médiím, odborníkům, veřejnosti a pracovníkům státní správy všech členských států i třetích zemí. Bude průběžně informovat o probíhajícím pracovním programu Rady EU, společných prohlášeních, projevech, probíhajících akcích předsednictví i jejich organizačních záležitostech. Zajistí také servis pro novináře, kteří zde najdou archiv tiskových zpráv a audiovizuálních materiálů, kalendář akcí a kompletní doprovodný program. Web bude dostupný ve více jazykových mutacích. Podle zvyklosti bude zprovozněn nejdříve měsíc před formálním zahájením předsednictví.

Stále větší množství informací získáváme prostřednictvím sociálních sítí. Kromě rychlosti komunikace na sítích a její interaktivní povahy chceme využít i toho, že nám umožní sdílet informace zpracované na míru různým skupinám. Úřad vlády proto pracuje na kvalitní obsahové strategii. Příští rok v červnu nezapomeňte začít sledovat oficiální profily předsednictví, najdete je především na Twitteru, Facebooku a Instagramu, ale i YouTube a Flickru. O tom podstatném ze zákulisí příprav předsednictví už teď informuje účet na Twitteru @backstageCZPRES

Informační kampaň v médiích a offline aktivity

Možná si vzpomenete na předsednický spot, který byl součástí kampaně prvního předsednictví v roce 2009, s kostkou cukru a „slavnými Čechy“. Koncept nové kampaně právě vzniká, klíčem budou data z průzkumu veřejného mínění, která pomohou určit její směr. Vycházíme ale také z poznatků získaných v rámci výzkumů zaměřených na aktuální otázky a na ně navazujících expertních analýz. Můžete se těšit na zajímavé kreativní pojetí a  360° komunikaci včetně prezentace v médiích a outdoorové kampaně.

Informování veřejnosti zajistíme také díky integrovanému informačnímu systému, jde především o regionální Eurocentra, informační linku Eurofon a internetový portál Euroskop.cz. V plánu jsou dále semináře a diskuze zaměřené na témata předsednictví. Nebudou chybět ani soutěže, nebo workshopy.

Nedílnou součástí komunikační kampaně jsou i doprovodné kulturní akce v České republice i v Bruselu. Přístupné budou nejen našim evropským partnerům, ale i široké veřejnosti. Úřad vlády připravuje více než desítku kulturních akcí všeho druhu, které potěší malé i velké diváky.

Nezapomínáme ani na novináře

Z Prahy se během velkých předsednických akcí stane celoevropský newsroom. Novinářům, kteří přijedou kvůli zpravodajskému pokrytí, bude k dispozici dobře vybavené tiskové centrum, které bude součástí konferenčních prostor. Komunikační tým předsednictví se bude soustředit na rychlé informování o programu, průběhu a závěrech jednotlivých zasedání ministrů a jiných předsednických akcí na našem území.

Vedle českých novinářů bude potřeba intenzivně komunikovat se zástupci zahraničních médií působících v Bruselu a zahraničními korespondenty v ČR. Ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU se budeme snažit navázat spolupráci se zástupci bruselských a mezinárodních médií tak, aby získali co nejširší povědomí o českém předsednictví a jeho akcích, i o České republice.

Kvalitní obsah i atraktivní prezentace

Všechny komunikační kanály propojí jednotný vizuální styl, jehož základ bude tvořit logotyp předsednictví. Z něj bude vycházet design webové stránky, grafika propagačních materiálů, vizuální stránka marketingové kampaně nebo dekorace jednotlivých akcí. Logo již bylo vytvořeno, zveřejní se ale těsně před začátkem předsednictví. Motto bude vybráno na základě užších národních priorit.

O předsednictví tak bude nejenom slyšet, ale nepůjde ho ani přehlédnout.  A spolu s ním bude v centru pozornosti celé Česko. Kvalitně zpracovaný obsah a jeho atraktivní prezentace pomohou posílit dobré jméno naší země v zahraničí.

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

Autor: Úřad vlády