Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

SCHVÁLENO: Zpráva o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU

27.08.2021
EU flag

Zpráva o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU byla v pondělí schválena na jednání vlády. Materiál souhrnně popisuje dosavadní přípravu chystaného českého předsednictví ve všech rovinách a odvozuje z ní závěry v oblastech jak rozpočtového, tak personálního zajištění.

První Zpráva o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU, která hodnotí celkovou dosavadní přípravu CZ PRES, úspěšně prošla dnešním jednáním vlády. Zpráva nejen že shrnuje dosavadní kroky a hodnotí připravenost na české předsednictví, ale také uvádí, ve kterých oblastech je třeba postup upravit a přizpůsobit ho novým výzvám, aby bylo předsednictví úspěšné.

Obsah: kus za námi a kus před námi

Obsahová stránka přípravy CZ PRES postupuje přesně podle harmonogramu, což přináší odpovídající výstupy ať už ve formě schválení Východisek pro CZ PRES v roce 2019, nebo přijetí Mapování agend a Sektorových priorit v roce 2021.  

Co dalšího nás čeká? Během druhé poloviny roku 2021 bude probíhat práce na společném programu předsednického tria a dojde i k bližší specifikaci českých národních priorit po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Stejně tak se bude, s blížícím se předsednictvím, upřesňovat i oficiální kalendář předsednictví, který již postupně získává jasnější obrysy.  

Přípravný tým se rozrůstá, ale nestačí

Stejně jako u obsahových příprav, ani v personálním zajištění CZ PRES nedochází k prodlevám a noví zaměstnanci nastupují podle plánu. Co se ale ukázalo být potřebné, je navýšení personálních kapacit a zajištění jejich dostatečného finančního ohodnocení, ať už v případě stálých zaměstnanců či stážistů. Zpráva neopomíjí ani vzdělávání přípravného týmu, které již probíhá.

Organizace v plném proudu

V oblasti organizační a logistické přípravy zpráva představuje výčet běžících a připravovaných veřejných zakázek potřebných pro zajištění předsednických akcí, kterých je jen na straně centrálního koordinátora několik desítek.  Postupně budou zadávací řízení u jednotlivých zakázek uzavírána, a bude tak možné i postupně vyhodnocovat dostatečnost výše rozpočtu.

Koordinace s resorty v této oblasti probíhá skrze Centrální organizační skupinu a tematicky zaměřené pracovní skupiny. Tato forma komunikace a spolupráce se osvědčila, a s blížícím se předsednictvím se tak frekvence zasedání Centrální organizační skupiny bude i nadále zvyšovat.

Zahřívací fáze komunikace

Příprava komunikace se momentálně nachází v tzv. zahřívací fázi, kdy jsou pokládány pomyslné stavební kameny komunikace předsednictví. Připravena je například vizuální identita a postupně se formuje komunikační kampaň v online i offline prostředí. Nedílnou součástí kampaně je i kulturní prezentace naší země prostřednictvím mnoha doprovodných akcí, jak v České republice, tak Bruselu.

Rozpočet, a co dál?

Ze všeho uvedeného plyne jeden klíčový závěr pro rozpočet CZ PRES, a to, že bude v roce 2022 nezbytné jeho navýšení, konkrétně o 200 milionů Kč. Důvodem je primárně značná míra nejistot, ať již z hlediska reálných cen plnění zakázek, nevyzpytatelného vývoje pandemie covid-19 a nebo politického vývoje s dopadem na počet akcí i jejich formát.

Do potřeby navýšení rozpočtu se promítá i již zmíněná potřeba posílení personálních kapacit, nebo také fakt, že budou přijímány žádosti o navýšení kapitol resortů. Právě do jejich finanční odpovědnosti spadá značná část nákladů na organizaci.

Celkově je tedy velmi vysoká pravděpodobnost nepředvídatelných výdajů a jedině prostřednictvím navýšení prostředků pro tento klíčový rok bude moci Úřad vlády, jakožto centrální koordinátor, dostát všem povinnostem, které mu jsou uloženy.

Druhá zpráva vyhodnocující přípravy na CZ PRES v nadcházejícím období bude vládě předložena do května 2022, tedy těsně před začátkem samotného předsednictví. 

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

Autor: Úřad vlády