Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Stálá strukturovaná spolupráce PESCO

V prosinci 2017 rozhodli představitelé 23 unijních členských zemí o aktivaci stálého rámce pro užší spolupráci v obraně a bezpečnosti. Posílená spolupráce v těchto oblastech, označovaná jako "Stálá strukturovaná spolupráce" (anglicky "Permanent Structured Cooperation", zkráceně "PESCO") umožní společný, lépe synchronizovaný rozvoj obranných schopností zúčastněných států a větší investice do společných projektů. Povede to k navýšení operační připravenosti a příspěvku členských států bezpečnosti a obraně Evropy.

V rámci stálé strukturované spolupráce členské státy navrhují projekty, které mohou napomoci posílení evropských obranných schopností. Rada schvaluje projekty, které jsou v rámci PESCO realizovány. Kromě navrhující země, která je od schválení Radou zodpovědná za vedení a realizaci projektu, se jednotlivých projektů účastní, na základě svého dobrovolného rozhodnutí, i další členské státy. Různých projektů PESCO se tak účastní různé státy, přičemž státy se mohou zapojit do libovolného množství projektů. Obecně se do stálé strukturované spolupráce rozhodlo zapojit 25 z 28 členských zemí Unie. Nezapojily se pouze Irsko, Dánsko a Velká Británie.

Níže uvádíme seznam prvních sedmnácti projektů, které Rada EU schválila v březnu 2018. Kliknutím na název projektu si zobrazíte podrobný článek o daném projektu.

1. Vojenská mobilita (Military mobility)
2. Evropské lékařské velitelství (European Medical Command)
3. Středisko pro výcvikové mise EU (European Union Training Mission Competence Centre, EU TMCC)
4. Kybernetické týmy rychlé reakce CRRTs (Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security)
5. Platforma pro sdílení informací o kybernetických hrozbách (Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform)
6. Evropské zabezpečené softwarové rádio ESSOR (European Secure Software defined Radio)
7. Evropský logistický uzel (Network of logistic Hubs in Europe and support to Operations)
8. Vývoj obrněných bojových vozidel (Armoured Infantry Fighting Vehicle / Light Armoured Vehicle)
9. Operační středisko pro reakci na krize (EUFOR Crisis Response Operation Core, EUFOR CROC)
10. Systém strategického velení a řízení pro mise SBOP (Strategic Command and Control System for CSDP Missions and Operations)
11. Nepřímá palebná podpora EuroArtillery (Indirect Fire Support EuroArtillery)
12. Soubor vojenských schopností pro pomoc při katastrofách (Deployable Military Disaster Relief Capability Package)
13. Energetické zabezpečení operací (Energy Operational Function, EOF)
14. Výcvikové certifikační středisko pro evropské armády (European Training Certification Centre for European Armies)
15. Námořní systémy pro protiminová opatření (Maritime semi-Autonomous Systems for Mine Countermeasures, MAS MCM)
16. Kontrola a ochrana přístavů a pobřeží (Harbour and Maritime Surveillance and Protection, HARMSPRO)
17. Modernizace systému námořního sledování (Upgrade of Maritime Surveillance)

Klíčovou institucí EU, která v pravidelných intervalech přijímá rozhodnutí o časovém rámci realizace stávajících projektů a schvaluje projekty nové, je Rada EU. Kromě ní je zřízen i zvláštní Sekretariát PESCO, jenž se zabývá administrací jednotlivých projektů. Sekretariát PESCO je provozován společně Evropskou službou pro vnější činnost a Evropskou obrannou agenturou. 

Podrobnější informace o institucionálním zakotvení stálé strukturované spolupráce PESCO můžete nalézt v analýze na Euroskopu.

 

Infografika

PESCO, infografika: Kristina Kvapilová 2018

PESCO, infografika: Kristina Kvapilová 2018

Autor: Petr Pospíšil, infografika: Kristina Kvapilová, Euroskop