Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EU podpořila v ČR zlepšení ovzduší či boj proti suchu

Tereza Chlebounová, Euroskop, 11. 4. 2019

Díky prostředkům z evropských fondů se v České republice snížily emise CO2o 732 267 tun za rok. Investice do modernizace, zateplování a dalších úprav vedly k poklesu spotřeby energie o takové množství, které by zajistilo energetické potřeby města s 90 tisíci obyvateli. Podle dokumentu analytiků Úřadu vlády se také s pomocí evropských fondů v Česku vybudovalo 4 732,5 km nových kanalizací a postavilo nebo modernizovalo 147 čistíren odpadních vod.


Operační program Životní prostředí


Zlepšení kvality životního prostředí v České republice je cílem evropského Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), který má v gesci Ministerstvo životního prostředí. V období 2007-2013 bylo rozděleno prostřednictvím Fondu soudržnosti EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 130 miliard Kč. V období 2014-2020 je pro žadatele v rámci OP ŽP přichystáno dalších téměř 70 miliard Kč.

Peníze jsou určeny na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, řešení odpadů, ekologické zátěže a rizik, ochranu a péči o přírodu a energetické úspory.

EU pomáhá zlepšovat životní prostředí v Česku

V období 2014-2020 mohou žadatelé v ČR využít zhruba 70 miliard Kč z evropských fondů určených na zlepšení životního prostředí. Zdroj: Pixabay.com

Z evropských fondů je možné hradit například náklady obcí na využití srážkové vody – třeba na výstavbu nádrží na zachytávání dešťové vody, zelených střech, nádrží na zachytávání srážkové vody, na výměnu nepropustných povrchů za propustné nebo na odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů.

Majitelé rodinných domů mohou v rámci OP ŽP získat takzvané „kotlíkové dotace“ – finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno 9 miliard Kč.
 

Boj proti suchu


EU přispívá také na boj proti suchu a zadržování vody v krajině. Česká republika investuje do této oblasti desítky miliard korun, Unie její úsilí podpoří do roku 2020 částkou 20 miliard Kč, které budou rozděleny v rámci OPŽP.

Ministerstvo zemědělství vynaložilo od roku 2015 na opatření proti suchu a nedostatku vody z národního rozpočtu 7,4 miliard Kč, z peněz EU na ně bylo vyčleněno 21,6 miliard Kč. Opatření se zaměřila na zadržování vody v krajině i na zabezpečení vodních zdrojů.

Celkem šlo na boj se suchem z evropských fondů prostřednictvím Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí víc než 40 miliard Kč.

Monitoring a předpovědi sucha


EU podpořila mimo jiné vznik portálu Intersucho.cz, který monitoruje aktuální stav sucha v Česku, na Slovensku a ve střední Evropě, vydává předpovědi, hodnotí dopady na vegetaci a zemědělství. Projekt funguje od roku 2012 díky spolupráci řady vědců a odborných pracovníků, kteří navázali na více než desetiletý letý výzkum v oblasti monitoringu a klimatologie sucha.

Portál vzniknul ve spolupráci Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu. Kromě EU jej podpořila řada institucí, agentur a komisí.

Obnovení rašelinišť na Šumavě


Na území Národního parku Šumava začíná téměř sedmiletý projekt „Život pro rašeliniště “, který má za úkol zlepšit stav na více než 2000 hektarech území, jež bylo v minulosti odvodněno. Na celé Šumavě se tak bude vracet voda do mokřadů i původních horských potoků a budou se zasypávat odvodňovací rýhy.

Celkový rozpočet projektu dosahuje výše zhruba 150 milionů korun, z 60 % je přitom hrazen z dotačních fondů Evropské unie.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Další články v rubrice

Jak EU pomáhá zachovávat a obnovovat kulturní památky v ČR

Adéla Blažková, psáno pro Euroskop, 28.05.2019

Budoucnost EU ovlivňují i stovky Čechů v evropských institucích

Tereza Chlebounová, Euroskop, Úřad vlády, 15. 5. 2019

Evropské fondy pomáhají ČR dohánět Západ

Tereza Chlebounová, Euroskop, Úřad vlády, 13. 5. 2019

Jak nám EU pomáhá v běžném životě?

Euroskop, Úřad vlády, 7. května 2019