Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Budoucnost EU ovlivňují i stovky Čechů v evropských institucích

Tereza Chlebounová, Euroskop, Úřad vlády, 15. 5. 2019
CR_EU_vlajka

Česká republika patří v Evropské unii mezi středně silné státy, její váha je dokonce větší, než by odpovídalo její populaci. ČR má své zástupce ve všech evropských institucích; v jejich zákulisí navíc pracují stovky Čechů, o nichž se příliš nemluví. Mnozí z nich zastávají vysoké úřednické posty, významně se podílejí na tvorbě evropské legislativy a tím i ovlivňují budoucnost celé EU.

Systém Evropské unie je nastaven tak, že menší země mají silnější vliv, než by vzhledem ke své populaci nebo ekonomické síle měly mít. To nahrává i České republice, která patří mezi středně velké státy. Například Německo má zhruba osmkrát větší počet obyvatel než Česká republika, v Evropském parlamentu je ale počet jeho zástupců vyšší jen 4,5krát.

Česku přísluší v europarlamentu 21 hlasů, což je více, než by odpovídalo velikosti české populace. Naše země je nadměrně zastoupena i v Radě Evropské unie (dříve Radě ministrů), kde má k dispozici 12 hlasů – tento počet by odpovídal, pokud by v ČR žilo o 7 milionů obyvatel více. Hlasování českých zástupců má v obou případech takovou váhu, jako kdyby kromě ČR reprezentovali například ještě celé Bulharsko.

Počet hlasů českých zástupců v institucích EU

Česko patří v EU mezi středně silné státy.

Česko patří v EU mezi středně silné státy, jeho síla je dokonce větší, než by odpovídalo jeho populaci. Zdroj: Oddělení strategií a trendů, Úřad vlády

V EU nejsme téměř nikdy přehlasováni


Česká republika má v Evropské unii nezanedbatelný vliv a rozhoduje o budoucnosti Evropy spolu s ostatními státy u jednoho stolu. Česká vláda stála při hlasování v Radě EU v 97,3 % případů na vítězné straně. Na rozdíl třeba od Spojeného království, které se v menšině ocitá daleko častěji, tak téměř nikdy nejsme přehlasováni ostatními.

Naopak spolu s ostatními členskými státy diktuje podmínky zemím jako je Norsko a Švýcarsko, které mají přístup na jednotný evropský trh, ale nerozhodují o jeho pravidlech. Obě země navíc ještě přispívají do evropského rozpočtu.

Česká vlády stojí při hlasování v radě EU téměř vždy na vítězné straně.

Nikdo nám nic nediktuje - při hlasování stojíme téměř vždy na vítězné straně. Zdroj: Oddělení strategií a trendů, Úřad vlády

Na evropské legislativě se podílejí stovky Čechů


Českou republiku v Bruselu nereprezentují pouze čeští europoslanci nebo ministři. Češi jsou v EU hojně zastoupeni i na úřednických pozicích, kde se aktivně podílejí na přípravě evropské legislativy.

V Evropské komisi působí nejenom česká eurokomisařka Věra Jourová, která má na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost žen a mužů, ale také celkem 526 dalších českých zaměstnanců. V období 2014-2018 se zde vystřídalo i 162 stážistů z České republiky. Vysoké úřednické posty zastávají například Eva Kružíková, ředitelká týmu právní služby Evropské komise pro vnitřní trh, nebo Irena Moozová, ředitelka pro rovnost a občanství Unie na Generálním ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele. Bližší informace o Češích v Evropské komisi najdete v seriálu Euroskopu zde.

V Radě Evropské unie zastupují ČR ministři, kteří mají právě projednávanou agendu na starosti. V mezidobí probíhají přípravné práce v takzvaném Výboru stálých zástupců (Coreper), kterých se účastní 93 českých zaměstnanců. V čele Stálého zastoupení ČR při EU je Jakub Dürr. Na přípravných jednáních v Bruselu zastupuje českou vládu státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

V Generálním sekretariátu Rady, který zajišťuje zasedání ministrů po administrativní a technické stránce, pracuje celkem 87 Čechů. Na vysokém úřednickém postu zde působí Petr Blížkovský, který stojí v čele ředitelství pro zemědělskou a sociální politiku. Více o Češích v Radě EU se dozvíte zde.

Na chodu EU se podílejí stovky Čechů

Češi mají v evropských institucích svoje zástupce na nejvyšších postech, málo se ale mluví o dalších stovkách zaměstnanců, kteří pracují na úřednických pozicích. I oni přitom určují chod EU. Zdroj: ČTK

V Evropském parlamentu reprezentuje Českou republiku 21 europoslanců a zastoupena je i v nejvyšších funkcích – Pavel Telička zastává post jednoho ze 14 místopředsedů parlamentu. Na chodu této přímo volené instituce se ale podílí také 209 českých zaměstnanců, kteří pracují v jejím zákulisí. Podrobné informace o Češích v Evropském parlamentu naleznete zde.

Řada Čechů pracuje i v méně známých evropských institucích, jako je například Evropský hospodářský a sociální výbor (15 českých zaměstnanců) nebo Evropský výbor regionů (16 českých zaměstnanců). Generálním tajemníkem výboru regionů je Čech Jiří Buriánek.

Celkem 50 Čechů se podílí na fungování evropské diplomacie – takzvané Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). Evropskou unii zastupují ve světě čeští diplomaté Jana Hybášková, která působí jako velvyslankyně EU v Namibii, a Tomáš Uličný, který zastává post velvyslance EU v Angole. Edita Hrdá vykonává od roku 2015 funkci vrchní ředitelky pro region Amerik ESVČ.

Chcete se dozvědět víc o českých zástupcích v evropských institucích? Přečtěte si seriál Euroskopu Češi v Evropské unii.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Další články v rubrice

Evropské fondy pomáhají ČR dohánět Západ

Tereza Chlebounová, Euroskop, Úřad vlády, 13. 5. 2019

Jak nám EU pomáhá v běžném životě?

Euroskop, Úřad vlády, 7. května 2019

Jak 15 let v EU ovlivnilo zahraniční obchod ČR

Jakub Linhart, psáno pro Euroskop, 29.04.2019

Co pro ČR přinesl jednotný digitální trh

Adéla Blažková, psáno pro Euroskop, 24.04.2019

Díky agentuře EU je Česko centrem evropské satelitní navigace

Tereza Chlebounová, Euroskop, 12. 4. 2019