Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Agentury EU pomáhají zajistit bezpečnost potravin, léků či práce

text: Tereza Chlebounová, ilustrace: Kristina Kollertová, Euroskop, 6. 5. 2020
agentury eu Kollertová

Úkoly, které mají agentury EU na starost, jsou velmi pestré a zasahují všechny možné aspekty našeho života. I díky nim se můžeme spolehnout, že kupujeme bezpečné potraviny či léky, že se budou zlepšovat naše životní i pracovní podmínky nebo že budeme moct vyjet studovat do zahraničí s programem Erasmus+.

AgenturyEU.Kollertova2020

V seriálu Euroskopu jsme Vám představili agentury EU věnující se vesmíru, obraně, boji proti kriminalitě, bezpečnosti hranic nebo prevenci a kontrole nemocí v Evropě. Institucím EU i členským státům poskytují odborné zázemí a usnadňují jim tak tvorbu politik.
 
Evropské agentury, kterých je celkem několik desítek, se ale věnují i řadě dalších oblastí, které se nás často bezprostředně týkají. Čím vším se zabývají?
 

Bezpečnost potravin

 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pomáhá chránit spotřebitele, zvířata a životní prostředí před riziky, která mohou představovat potraviny. Vydává upozornění o existujících i nových rizicích u potravin, která využívají členské státy EU při regulaci potravin, a poskytuje vědecké poradenství. Kromě bezpečnosti potravin a krmiv se agentura zabývá také výživou, zdravím a životními podminkami zvířat či ochranou rostlin.
 

Kontrola a regulace léků

 
Úřad spolupracuje s řadou dalších agentur EU, jako je Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) nebo Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), která kontroluje bezpečnost léků, usnadňuje jejich vývoj a dostupnost a zajišťuje jejich registraci. Zaregistrované léčivé přípravky se pak mohou prodávat v celé EU, Norsku, Lichtenštějnsku a na Islandu.
 
 
Agentury Evropské unie
Agentur EU je několik desítek a každá má za úkol rozvíjet a zlepšovat určitou oblast našeho života, ať už je to bezpečnost potravin, kvalita podmínek při práci nebo podpora malých a středních podniků. Zdroj: Audiovizuální služba Evropské komise
 

Lepší životní a pracovní podmínky

 
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) byla zřízena už v roce 1975. Jak název napovídá, jejím úkolem je poskytovat odborné poznatky, které přispějí ke zlepšení životních a pracovních podmínek, rozvoji politik zaměstnanosti a prosazování sociálního dialogu. Agentura provozuje tři monitorovací střediska, která se zaměřují na změny v zaměstnanosti, kvalitu života a pracovní život. 
 
Na základě výzkumu agentury vznikají na evropské úrovni konkrétní politická opatření, například směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem nebo evropská iniciativa v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí.
 

Rozvoj odborného vzdělávání

 
Také Eurofound spolupracuje s dalšími agenturami EU, například s Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci (EU-OSHA), Agenturou pro základní práva (FRA) nebo agenturami zabývajícími se rozvojem odborného vzdělávání v Evropě. Jednou z nich je Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), které monitoruje trendy na trhu práce a pomáhá sladit odborné vzdělávání s tím, co trh požaduje.
 
Cedefop působí jako fórum, kterého se účastní všichni, kdo jsou do odborného vzdělávání zapojeni - vzdělávací instituce, učitele, školitele, studenty, odborové svazy, organizace zaměstnavatelů a tvůrce politik.

Kultura a evropské občanství

 
Výkonné agentury mají na starosti přímo konkrétní programy EU. Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) spravuje převážnou část programů jako je Erasmus+, program Kreativní Evropa, který podporuje kulturu a audiovizuální média nebo program Evropa pro občany, který se snaží zvýšit povědomí o evropské integraci. Pomáhá také řídit například program Evropský sbor solidarity, který zprostředkovává dobrovolnictví, stáže a pracovní příležitosti pro mladé lidi napříč EU.
 

Výzkum a podpora malých a středních podniků

 
Výkonná agentura pro malé a střední podniky řídí evropské programy, které pomáhají malým a středním podnikům rozvíjet se a udržet si konkurenceschopnost (COSME), zabývají se výzkumem (Horizont 2020) nebo životním prostředím a energetikou (LIFE).
 
Provádění hlavní části programu Horizont zajišťuje Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum. Rozdělování finančních prostředků na výzkum a inovace a evropské výzkumné granty má na starost samostatná Výkonná agentura pro výzkum.
 
Přehled všech existujících agentur Evropské unie a tematické oblasti, jimž se věnují naleznete zde.
Autor: text: Tereza Chlebounová, ilustrace: Kristina Kollertová, Euroskop

Další články v rubrice

Agentury EURATOM: Využití jaderné energie pro Evropu

text: Tereza Chlebounová, ilustrace: Kristina Kollertová, Euroskop, 29. 4. 2020

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí: Boj proti epidemiím

text: Tereza Chlebounová, ilustrace: Kristina Kollertová, Euroskop, 22. 4. 2020

Frontex: Ostraha vnějších hranic EU na zemi i na moři

text: Tereza Chlebounová, ilustrace: Kristina Kollertová, Euroskop, 15. 4. 2020

Eu-LISA: Správa bezpečnostních informačních systémů EU

text: Tereza Chlebounová, grafický design: Kristina Kollertová, Euroskop, 8. 4. 2020

Agentura Eurojust: Koordinace mezinárodních vyšetřování

text: Tereza Chlebounová, grafický design: Kristina Kollertová, Euroskop, 1. 4. 2020