Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Online výstava „Ohrozěné dědictví“

Euroskop, Europeana.eu, 15.04.2021

Evropská digitální platforma Europeana.eu, která funguje již od roku 2008, si klade za cíl propojit instituce kulturního dědictví s různými publiky v online prostoru. Uživatelé Europeany mají přístup k více než 58 digitalizovaným kulturním památkám a předmětům z více než 3600 evropských galerií, knihoven, muzeí a archivů. Europeana také pořádá online výstavy, z nichž vám některé přestavíme. Navštivte například výstavu „Ohrožené dědictví“ (Heritage at Risk).

Jak se dozvíte v úvodu výstavy „Ohrožené dědictví“,  nedávné ničivé události týkající se pařížské katedrály Notre-Dame, Národního muzea v Brazílii a významných památek v Sýrii připomínají, že kulturní dědictví je stále ohroženo, nejen, jak o tom čteme v historii, ale i dnes.


Požár katedrály Notre-Dame

Požár pařížské katedrály Notre-Dame, zdroj:  Notre-Dame on fire, April 15 2019Godefroy TroudeWikimedia Commons, CC BY-SA 

 

Výstava využívá bohatého materiálu ze sbírek Europeany a pomocí nich prozkoumává hrozby, kterým kulturní dědictví čelilo od dávné historie až po současnost.

Vyobrazení zemětřesení v Lisabonu z roku 1755

Vyobrazení zemětřesení v Lisabonu z roku 1755, autor:  David Herrliberger, zdroj: Ruins of this Powerful and Glorious City [Lisbon earthquake 1755], National Library of Spain,  CC BY-NC-SA

 

V pěti kapitolách výstavy se například dozvíte více o ikonách kulturního dědictví, které jsou ohroženy, o dopadu válek na kulturní dědictví v Evropě či o památkách, které byly poškozeny přírodními katastrofami. V poslední kapitole výstavy „Přestavba Notre-Dame“ se dozvíte více o historii pařížské katedrály Notre-Dame a o tom, jak důležitou roli mohou hrát digitální technologie při zachovávání a restaurování těchto křehkých památek.


Autor: Euroskop, Kristina Kollertová

Další články v rubrice

Filmové dny LUX promítnou zdarma online filmy Chlast, Corpus Christi a Kolektiv

Euroskop, Evropský parlament, Cena diváků LUX, 03.05.2021

Dlouhé a krátké názvy míst v Evropě

Euroskop, Europeana.eu, 22.04.2021

Online projekce IFcinéma à la carte o životním prostředí

Institut français Prague, Institut français, Kino 35, 08.04.2021

Staňte se součástí největší evropské filmové poroty

Euroskop, Evropský parlament, Cena diváků LUX, 08.04.2021