Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kreativní Evropa: více než 2 miliardy eur na podporu oživení, odolnosti a rozmanitosti kulturních a kreativních odvětví

Euroskop, Evropská komise, foto: Evropská komise, 03.06.2021

Minulý týden byl přijat pracovní program pro první rok programu Kreativní Evropa 2021–2027  a v návaznosti na to zahájila Evropská Komise (EK, Komise) nová opatření na podporu kulturních a kreativních odvětví v Evropě i mimo ni. V roce 2021 bude Kreativní Evropa disponovat bezprecedentním rozpočtem ve výši přibližně 300 milionů eur. Tyto prostředky by měly odborníkům a umělcům ve všech kulturních odvětvích pomoci při spolupráci napříč obory a hranicemi s cílem najít další příležitosti a oslovit nové publikum.

Přijetí pracovního programu z minulého týdne představuje základ pro první výzvy k podávání návrhů v rámci nového programu. Tyto výzvy budou určeny všem organizacím, jež působí v příslušných kulturních a kreativních odvětvích. Celkový rozpočet programu na sedm let činí 2,4 miliardy eur, což je oproti předchozímu období nárůst o 63 %. Cílem programu Kreativní Evropa je rovněž zvýšit konkurenceschopnost kulturních odvětví a zároveň podpořit jejich snahy o větší ekologičnost, digitalizaci a inkluzi. Zvláštní pozornost je věnována posílení odolnosti a oživení kulturních a kreativních odvětví v souvislosti s pandemií covidu-19.

 

 

 

 

 

Marija Gabrielová: „Umění představuje okno do světa a přispívá k budování mostů mezi námi všemi.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová k tomu uvedla: „V EU pracuje v oblasti kultury více než 8 milionů lidí. Kultura nezná hranice ani státní příslušnost. Umění představuje okno do světa a přispívá k budování mostů mezi námi všemi. V době, kdy se znovu otevírají muzea, kina, památky kulturního dědictví či divadla, chci opět zdůraznit podporu Komise pro kulturní a kreativní odvětví. Prostřednictvím navýšeného rozpočtu bude Kreativní Evropa přispívat k oživení těchto odvětví a podporovat obrovskou rozmanitost a tvořivost, které nám nabízejí.“

 

 

 

 

 

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton doplnil: „Umělecké a tvůrčí vyjádření je nedílnou součástí kulturních a kreativních odvětví i naší evropské identity. Posílený program Kreativní Evropa dodá nový impuls evropským příběhům s globálním dosahem a bude podporovat evropské tvůrce, producenty, distributory a vystavovatele, které těžce zasáhla pandemie. Dílčí program MEDIA bude podporovat nové inovativní obchodní modely a spolupráci napříč hodnotovými řetězci a jazykovými hranicemi. Posílí tak dynamický a kulturně rozmanitý audiovizuální ekosystém. V době, kdy se pluralita sdělovacích prostředků stále častěji ocitá v ohrožení, podpoří program Kreativní Evropa poprvé rovněž zdravé a udržitelné odvětví zpravodajských médií v Unii.“

 

 

Společné cíle pro kulturní a kreativní odvětví


 

Program Kreativní Evropa stanoví na rok 2021 společné cíle pro kulturní a kreativní odvětví. Klade větší důraz na nadnárodní tvorbu, oběh a propagaci evropských děl po celém světě, inovace napříč odvětvími a snadnější přístup k financování díky vyšší míře spolufinancování ze strany EU. Všechny financované projekty a opatření by měly při navrhování a provádění příslušných aktivit respektovat genderovou rovnost a závazky EU v oblasti životního prostředí.

 

 

Program MEDIA pro rozvoj a distribuci filmů a audiovizuálních děl


 

Dílčí program MEDIA podporuje rozvoj a distribuci filmů a audiovizuálních děl, jež jsou atraktivní v mezinárodním měřítku, v Evropě i mimo ni. Přispívá k podpoře talentů a řídí cílená opatření na zvýšení mediální gramotnosti a plurality a svobody sdělovacích prostředků. Program bude nadále podporovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost.

 

 

Mezi opatření zahrnutá v programu Kreativní Evropa patří:


 

  • podpora překladu literárních děl a rozvoje vydavatelských partnerství,
  • ceny EU v oblasti literatury, hudby, architektury a kulturního dědictví, jakož i iniciativy „Evropské hlavní město kultury“ a označení „Evropské dědictví“,
  • posílení dostupnosti a viditelnosti evropských audiovizuálních děl napříč platformami a hranicemi,
  • „Laboratoř kreativních inovací“ na podporu inovativních přístupů k tvorbě, distribuci a propagaci obsahu napříč různými odvětvími,
  • podpora mediální gramotnosti a plurality a svobody sdělovacích prostředků coby evropských hodnot.

 

 

Kulturní a kreativní odvětví od nepaměti představují obohacující prvek života Evropanů a přispívají nejen k sociální soudržnosti a rozmanitosti Evropy, ale také k jejímu hospodářství – připadá na ně 4,2 % celkového HDP EU a 3,7 % pracovní síly EU.

 

V roce 2014 byla podpora EU pro kulturní a kreativní odvětví sdružena do samostatného programu financování nazvaného Kreativní Evropa. Program se od té doby skládá ze tří složek:

  • složka KULTURA zahrnuje všechny oblasti kulturních a kreativních odvětví s výjimkou audiovizuálního odvětví a odvětví zpravodajských médií,
  • složka MEDIA poskytuje podporu audiovizuálnímu a filmovému odvětví,
  • MEZIODVĚTVOVÁ složka poskytuje příležitosti pro spolupráci mezi jednotlivými odvětvími

 

Programu Kreativní Evropa 2014–2020 se účastnilo na 41 zemí. V rámci programu bylo uděleno více než 13 000 grantů, přičemž z každého mělo prospěch vícero organizací. Program spolufinancoval 647 projektů kulturní spolupráce mezi 3 760 organizacemi z celé Evropy, školení pro více než 16 000 odborníků, rozvoj či distribuci více než 5 000 filmů, provoz 1 144 kin a překlad 3 500 knih po celé Evropě.

 

 

 

Další informace


Kreativní Evropa 2021–2027: informativní přehled

Kreativní Evropa: roční pracovní program na rok 2021

Internetové stránky Evropské komise věnované programu Kreativní Evropa


Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Češka Lucie Faulerová laureátkou Ceny EU za literaturu 2021

Euroskop, European Union Prize for Literature, Kancelář Evropské komise v ČR, 19.06.2021

Dny evropského filmu 2021

Euroskop, Zasoupení Evropské komise v ČR, Dny evropského filmu, 14.06.2021

Víkend otevřených zahrad 12.–13. června 2021

Euroskop, Víkend otevřených zahrad , 11.06.2021

Vítězem Ceny diváků LUX 2021 je rumunský snímek Kolektiv

Euroskop, Evropský parlament, 09.06.2021

Oslava stého výročí Andreje Sacharova

Euroskop, Evropský parlament, 05.06.2021