Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroskop brzy představí nový seriál Vize o budoucnosti Evropy v proslovech

text: Lucie Nalejvačová, ilustrace: Kristina Kollertová, Euroskop, 03.05.2021
Úvody proslovy

K příležitosti zahájení Konference o budoucnosti Evropy vám přinášíme nový seriál Euroskopu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech. Cílem Konference o budoucnosti Evropy je zapojit občany EU do diskuze o jejím směru. Aby tak mohli učinit, je důležité znát vize současných evropských politiků, i těch, kteří evropskou integraci vytvářeli od jejích počátků. Proslov může divákovi přiblížit, jakým způsobem daná osoba nahlíží na svět a jakou vizi má pro budoucnost Evropy.

Vize o budoucnosti Evropy v Proslovech

Nový seriál Euroskopu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech představí vybrané evropské leadery a zanalyzuje jejich klíčový proslov o EU. V historických projevech se bude jednat o Schumanovu deklaraci (1950), projev Winstona Churchilla Radě Evropy (1950), projev Jacquese Delorse o evropském společenství a novém světovém řádu po konci studené války (1992), projev Jacquese Chiraca s názvem Naše Evropa (2000) a projev Tonyho Blaira na polské burze (2000).

Z proslovů z posledních tří let se budeme věnovat  například proslovu Emmanuela Macrona, Antónia Costy, Marka Rutteho, Angely Merkelové a dalších.

Velké myšlenky, ideje a vize jsou nejčastěji vyjadřovány v proslovech. Euroskop chce tak navázat na antickou tradici a zdůraznit význam proslovů v dnešním světě. Rétorika patřila ve starověku mezi hlavní jazykové disciplíny. Aristoteles, vrcholný filozof té doby, napsal knihu Rétorika, ve které popsal tři klíčové komponenty dobrého projevu: Ethos, který legitimizuje způsobilost řečníka mluvit na dané téma, Logos, který legitimizuje sdělení řečníka, a Pathos, který vzbuzuje v publiku emoce. Kromě následování myšlenkových proudů předních představitelů EU, zkoumejte s námi, jak vypadá přesvědčivý projev.

Začínáme už příští pátek s představením proslovů ze začátku 50. let. Neboť jak řekl Timothy Snyder, „Nemůžete mít budoucnost, aniž byste věděli o své minulosti.“

 

Aristoteles

 

Ethos, Logos, Pathos

Autor: text: Lucie Nalejvačová, ilustrace: Kristina Kollertová, Euroskop