Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zasílání aktualit o EU - Registrace

Zde se můžete zaregistrovat k odebírání nejnovějších informací a aktualit z portálu Euroskop.cz.Rubriky: 
Plné znění aktualit: 
Kontrolní kód: * kontrolní kód
Souhlasím se zpracováním osobních údajů Úřadem vlády ČR v souladu s nařízením Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů za účelem posílání newsletterů a dalších informačních sdělení portálu Euroskop.cz. Tento souhlas může být kdykoli odvolán. *

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Úřadem vlády ČR v rozsahu těchto údajů: e-mailová adresa. Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou. .
Souhlas je poskytnut za účelem: informování o novém obsahu na portálu Euroskop.cz
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Úřadem vlády ČR po dobu 5 let.
Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Úřadem vlády ČR:
Úřad vlády ČR je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
Úřad vlády ČR je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s Úřadem vlády ČR na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Úřad vlády ČR zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
- o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
- o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
- o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán. .

Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu euroskop@vlada.cz.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.
* Povinné údaje