Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Výchova, vzdělání a mládež v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020

Dalších 20 tis. mladých lidí bude moci cestovat zdarma, Erasmu se za 30 let zúčastnilo více než 10 mil. lidí

  • Komise podporuje cestování mladých

  • EU vydala hodnotící zprávu týkající se Erasmu

 

Krátce…

 

Dalších 20 tis. mladých lidí bude moci cestovat zdarma

  • Dle Komise cestování po EU a setkávání se s mladými lidmi z jiných zemí prohlubuje vzájemné mezikulturní porozumění, zlepšuje jazykové dovednosti a zvyšuje sebevědomí.

  • DiscoverEU je spolu s činnostmi v oblasti solidarity a dobrovolnictví financovanými z Evropského sboru solidarity iniciativou EU pro neformální učení

Komise 15. 1. 2020 informovala o dalším kole iniciativy DiscoverEU. V rámci 4. kola iniciativy, do kterého přišlo asi 75 tis. přihlášek z celé EU, získá časovou jízdenku přibližně 20 tis. mladých lidí ve věku 18 let. Mladí občané EU byli vybráni na základě stanovených kritérií pro účast a kvót přidělených jednotlivým členským státům a budou moci v období 1. 4. – 31. 10. 2020 cestovat zdarma během 30 dní. Mladí lidé se zároveň mohou stát ambasadory iniciativy DiscoverEU a svou cestu prezentovat. Během léta 2020 se všichni mohou zúčastnit společných setkání DiscoverEU na různých místech EU. Komise zahájila iniciativu DiscoverEU v červnu 2018 na základě návrhu EP. V rámci prvních 3 kol přihlášek dostalo možnost cestovat přibližně 50 tis. mladých lidí. Na rok 2020 vyčlenil EP na DiscoverEU částku ve výši 25 mil. € (více v příspěvku „Iniciativa s cestováním pro mladé zdarma bude pokračovat“, Výchova, vzdělání a mládež v říjnu 2018, v příspěvku „Mladí mohou zdarma procestovat Evropu“, Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2018 a v příspěvku „DiscoverEU: dalších 14 500 mladých lidí se může vydat na cestu po Evropě“, Výchova, vzdělání a mládež v lednu 2019). Účastníci prvních kol považují iniciativu DiscoverEU za cennou a inkluzivní zkušenost, která přispívá k občanské angažovanosti, osobnímu růstu a rozvoji dovedností. 2/3 účastníků uvedly, že bez DiscoverEU by si jízdenku nemohli z finančních důvodů dovolit. Někteří z účastníků cestovali poprvé v životě samostatně – bez rodičů či zákonných zástupců. V květnu 2018 Komise navrhla, aby se iniciativa DiscoverEU stala nedílnou součástí budoucího programu Erasmus na období 2021–2027. Pokud tento návrh schválí EP a Rada, budou během daných 7 let této iniciativy moci využít další stovky tis. mladých lidí ve věku 18 let.

 

Erasmu se za 30 let zúčastnilo více než 10 mil. lidí

  • Erasmus je jedním z neviditelnějších úspěchů EU.

  • V roce 2018 bylo z programu Erasmus+ financováno více než 23,5 tis. projektů a celkově byla podpořena mobilita více než 850 tis. studentů, učňů, učitelů a pracovníků s mládeží.

Komise 28. 1. 2020 vydala výroční zprávu o programu Erasmus+ za rok 2018. Ze zprávy vyplývá, že za posledních 30 let se tohoto programu zúčastnilo více než 10 mil. lidí. Rok 2018 byl s rozpočtem 2,8 mld. €, tedy o 10 % více než v roce 2017, rekordní. V tomto roce bylo z programu Erasmus+ financováno více než 23,5 tis. projektů a celkově byla podpořena mobilita více než 850 tis. studentů, učňů, učitelů a pracovníků s mládeží. Z partnerských zemí na celém světě přicestovalo nebo do nich vyjelo téměř 10 % ze 470 tis. vysokoškolských studentů, stážistů a pracovníků, kteří obdrželi grant v akademickém roce 2017/2018. Vedle univerzitních studentů a pracovníků využilo nabízených příležitostí i 40 tis. učitelů a zaměstnanců dalších škol, 148 tis. učňů a osob v odborném výcviku, 8,4 tis. pracovníků v oblasti vzdělávání dospělých a 155 tis. mladých lidí a pracovníků s mládeží. Financováno bylo také 199 sportovních projektů, z nichž 118 bylo řízeno sportovními organizacemi na místní úrovni. Dále byl podpořen každoroční Evropský týden sportu, který letos zaznamenal nebývalý úspěch s více než 50 tis. akcemi v celé EU. Od roku 2018 je z tohoto programu podporováno i vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Aktuální program Erasmus+, jenž probíhá v období 2014–2020, disponuje rozpočtem 14,7 mld. € a příležitost v zahraničí studovat, účastnit se odborné přípravy, získat pracovní zkušenosti a věnovat se dobrovolnické činnosti poskytne asi 3,7 % mladých lidí v EU. Místní působnost programu se rozšířila z původních 11 zemí v roce 1987 na 34 v roce 2020 (všech 28 členských států sEU a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko). Programu se mohou účastnit také partnerské země z celého světa. V květnu 2018 předložila Komise návrh nové podoby programu Erasmus s cílem zdvojnásobit jeho prostředky v rámci příštího víceletého finančního rámce EU na období 2021–2027 na 30 mld. €. Záměrem je zvýšit inkluzivnost tohoto programu, rozšířit jeho mezinárodní rozměr a otevřít jej lidem z rozmanitějšího prostředí (více v příspěvku „Rozšíření a posílení programu Erasmus+, chce Rada po roce 2020“, Výchova vzdělání a mládež v listopadu 2018).

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Doprava v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020