Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v lednu 2015

Euroskop, 09.02.2015

Rada schválila doložku proti vyhýbání se placení DPPO

  • Rada učinila poslední krok k opatření, které má zabránit vyhýbání se daním z dividend

 

Rada formálně schválila doložku proti vyhýbání se placení DPPO

Rada 27. 1. 2015 formálně schválila novelu směrnice po uzavření politické dohody v prosinci 2014 s cílem zabránit daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování firemních skupin. Zároveň se směrnicí odsouhlasila závaznou doložku proti zneužívání, podobnou pravidlu „de minimis", díky které mohou státy uplatnit přísnější vnitrostátní předpisy, pokud splňují minimální požadavky EU. Tzv. dividendová směrnice, která by byla přijetím tohoto návrhu revidována, upravuje osvobození dividend a jiných forem rozdělování zisku vyplácených dceřinými společnostmi jejich mateřským společnostem od srážkových daní a odstraňuje dvojí zdanění zisku. Již dříve byl přijat pozměňovací návrh, který se zabýval mezerami týkajících se hybridních úvěrů. Klauzule proti zneužívání je zaměřena na předcházení nevhodného použití směrnice a zajišťuje větší soudržnost v její aplikaci v členských státech. Vyžaduje, aby státy upustily od poskytování výhod ze směrnice, které nejsou „skutečné“ a byly zavedeny k získání daňového zvýhodnění, i když neodráží ekonomickou realitu. Nová doložka "de minimis" umožní členským státům, aby si stanovily přísnější nebo více konkrétní vnitrostátní předpisy o dvojím zdanění (více v příspěvku „Rada schválila doložku proti vyhýbání se placení DPPO“, Daně v prosinci 2014). Členské státy budou mít čas do 31. 12. 2015 zavést klauzuli do svých vnitrostátních právních předpisů. Stejná lhůta platí i pro transpozici pozměňovacích návrhů týkajících se hybridních půjček.

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019