Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v září 2015

Euroskop, 07.10.2015

EU zvažuje zavedení minimální sazby DPPO

 

  • EP i některé členské státy podporují zavedení minimální sazby korporátní daně

 

EU zvažuje zavedení minimální sazby DPPO

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action (COM(2015)302)

  • Na společném zasedání parlamentních Výborů ECON a TAXE 17. 9. 2015 proběhla debata soustředěná na opatření vedoucí k boji proti daňové optimalizaci. Otázkou korporátních daní se zvláštní výbor TAXE zabýval také́ na schůzi 21. 9. 2015.

Pozadí

Malé firmy by podle poslanců neměly nést daňovou zátěž nadnárodních společností, které platí jen velmi málo, a proto je nutné přijmout opatření k harmonizaci firemních daňových praktik v celé EU. Dle slov předsedy Komise Jean-Claude Junckera je současný systém DPPO nevyhovující a navíc nespravedlivý́. Poslancům sdělil, že EU potřebuje lepší dohled nad tím, jak se nadnárodní společnosti chovají v jednotlivých zemích v oblasti daní.

Výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření TAXE byl ustaven v únoru 2015 v reakci na aféru LuxLeaks (více v příspěvku „V EP vznikl nový výbor pro daňová rozhodnutí“, Daně v únoru 2015). Po dobu svého mandátu zkoumá podezření na zvýhodňování nadnárodních korporací některými členskými státy. Mandát tohoto zvláštního výboru může být prodloužen z nynějších 6 měsíců.

Klíčové a sporné body

Právě boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům patří mezi 10 priorit současné Komise. Jedním z konkrétních návrhů, který předseda Komise během společného zasedání výborů ECON a TAXE za účasti několika ministrů financí členských států navrhnul, je vytvoření transparentního „daňového výboru“ Rady.

V debatě došlo rovněž na zavedení společného vyměřovacího základu daně pro všechny společnosti tak, aby nebyly malé a střední podniky v konkurenční nevýhodě. Spoluzpravodajka výboru TAXE Elisa Ferreirová (S&D) uvedla, že společný trh a měna nemůže existovat, pokud bude podnikům umožněno vybírat si míru daňového zatížení. Rozdíly v daňovém zatížení mezi členskými státy umožnily některým velkým korporacím se vyhnout placení daní v EU. Společnosti jako je HSBC, Heinz či Ikea využily nabídky Lucemburska, které minimalizovalo daň jimi zaplacenou v EU a dnešní předseda Komise Juncker byl tehdejším lucemburským ministrem financí a premiérem.

  • Lucemburské předsednictví Rady EU si vytyčilo zajistit dohodu mezi zeměmi EU o směrnici týkající se automatické výměny daňových rozhodnutí, zavedení společného daňového základu, dokončit práce na základě dohody o směrnici o úrocích a licenčních poplatcích a pracuje na zřízení minimální sazby zdanění právnických osob v celé EU.

Poslanci mají obavy z pravidla jednomyslnosti v Radě o daňových otázkách, a zda všech 28 členských států je skutečně ochotno pokročit v boji proti agresivním daňovým praktikám.

Vláda ČR definuje společný postup proti daňovým únikům jako jedu z pěti priorit ČR v EU. Daňové úniky a podvody totiž omezují schopnost států plnit svou roli, jsou v rozporu se sociální spravedlností a poškozují hospodářskou soutěž. Vláda prosazuje maximální informační otevření daňových rájů a jejich celkové globální omezení. Existenci daňových rájů v rámci EU pokládá vláda za politický problém, za projev nekorektního přístupu a neférové konkurence.

Komise v září 2015 rovněž zahájila veřejnou konzultaci s cílem pomoci identifikovat způsoby, kterými lze zjednodušit daň z přidané hodnoty (DPH) pro platby s přeshraniční transakcí elektronického obchodování v EU. Komise chce zajistit, že budoucí příjmy z DPH z digitální ekonomiky jsou rozdělovány spravedlivě a účinně. Konzultace bude probíhat 12 týdnů a skončí 18. 12. 2015.

Předpokládaný další vývoj

Komise chce zajistit rovné podmínky pro malé i velké firmy v EU a aby příjmy z DPH proudily do správné země. Komise se chystá předložit v roce 2016 legislativní návrh o snížení administrativní zátěže podniků, která vyplývá z různých režimů DPH. Navrhne opatření ke zjednodušení pro malé firmy, včetně příslušné prahové hodnoty.

Odkazy

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019